Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Maja Breife (fotograf )

Maja Breife

Vad har du för yrke?

Barnskötare. Konstnär.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Maja Breife

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Maja Breife: Extra viktig Alla skolor ska vara bra. Privata skolor kan finnas men deras mål ska inte vara att gå med ekonomisk vinst.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Maja Breife: Extra viktig Vi behöver trygg el. Ingen vill väl ha kärnavfall nedgrävd nära sig. Vi behöver lära oss att använda el smartare och använda el som gör så lite påverkan på miljön som möjligt, nu och i framtiden.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Maja Breife: Extra viktig Solidaritet är viktigt. Vi bor alla på samma planet.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Maja Breife: Extra viktig Det är till fördel för alla att föräldraledighet delas så lika som möjligt.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Maja Breife: Vården ska vara så rättvis som möjligt. Skattemedlen ska finansiera den offentliga vården.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Så svarar Maja Breife: Extra viktig Det långsiktiga målet är fred, inte att välja sida.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Så svarar Maja Breife: Extra viktig Biologiskt mångfald måste bevaras.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Maja Breife: Extra viktig Skolan ska stimulera utveckling och lärande. Barn ska inte behöva bli bedömda utifrån någon betygsskala.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Så svarar Maja Breife: Extra viktig Det är viktigt att hela landet får leva.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Maja Breife: Vi behöver satsa på järnvägen.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Så svarar Maja Breife: Extra viktig Växande klyftor i samhället behöver minska.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Maja Breifes val:

  • Miljö och klimat
  • Sjukvården
  • Skola och utbildning