Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Ali Esbati (fotograf Agnes Stuber)

Ali Esbati

Varför ska väljarna rösta på dig?

För att jag kan representera Vänsterpartiets politik på ett bra sätt.

Presentera dig själv

Kom till Sverige 1986. Uppvuxen i Stockholmsförorten Tensta. Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Har en dotter på 10 år. Ser det politiska arbetet för en friare, rättvisare och mer förnuftig värld som en livsuppgift snarare än ett jobb eller en karriär. Drivs av övertygelsen om människans enorma potential, som hämmas av dagens ekonomiska ordning och klassamhälle.

Vad har du för yrke?

Riksdagsledamot nu. Tidigare bland annat jobbat som ekonom och utredare.

I vilket land är du född?

Iran

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

CH Hermansson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En vänsterregering med förankring i arbetarrörelsen är det bästa alternativet. Skulle vi få en parlamentarisk situation liknande dagens, måste de partier som inte vill ha en blåbrun högerkonservativ regering samarbeta och förhandla om politikens innehåll, lämpligast inom ramen för en fyrpartiregering.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Ali Esbati

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ali Esbati: Extra viktig Den svenska marknadsskolan är extrem och har gett dramatiskt negativa effekter. Skolan ska styras utifrån barnens bästa och uppfylla den oerhört viktiga samhällsuppgiften att ge barn den bästa möjliga utbildningen, utifrån de skilda förutsättningar som varje elev har. Vinstmotivet omöjliggör detta och påverkar hela skolsystemet negativt.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ali Esbati: Visitation på allmän plats är en ingripande åtgärd och ska kunna genomföras vid konkret brottsmisstanke. Slumpmässiga visitationer beroende på att man befinner sig på ett "utsatt" område är diskriminerande, ökar risken för rasprofilering och minskar förtroendet hos polisen bland dem som bor i området. Detta försvårar därmed också möjligheten att förebygga och utredda brott.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ali Esbati: Extra viktig Det är en märklig prioritering att subventionera enskildas användning av hushållsnära tjänster på det här sättet. Pengarna skulle göra mycket bättre nytta om de används till gemensamma tjänster, exempelvis inom vård och omsorg. Det kan också vara frågan om samma tjänster, exv. städning, som skulle kunna göras på ett sjukhus, inom hemtjänsten eller i en skola, istället för i en villa.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ali Esbati: Förutom att Sverige har ett självklart ansvar som rikt land, är utvecklingsbiståndet också ett sätt att bidra till att minska risker för konflikter och flyktingkatastrofer.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ali Esbati: Skatterna är en viktig del i arbetet för att styra bort från fossila bränslen. Samtidigt är det viktigt att den övergången drivs på strukturerat och med sociala hänsyn. I det extrema läge som uppstod efter Rysslands invasion var jag för en tillfällig nedsättning. Men på sikt kommer det att finnas behov av högre skatter igen, som komplement till andra klimatinsatser.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ali Esbati: Extra viktig Det behövs en statlig fastighetsskatt. Den bör vara utformad så att den träffar hus med höga taxeringsvärden och det bör då också finnas en begränsningsregel så att ingen behöver betala mer än exv. 4% av inkomsten oavsett taxeringsvärde.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ali Esbati: Kommunen bör vara skyldig att ta ställning för eller mot vindkraft på ett visst område. Det ska finnas en rättssäker prövning med hänsyn till hälsa och miljö. Det måste samtidigt komma på plats bättre system för ersättning.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ali Esbati: Att dela lika på ansvaret för barn och hem är en av de mest centrala jämställdhetsfrågorna och det ojämna uttaget av föräldraförsäkringen är ett av de allra viktigaste skälen till ojämlikheten i inkomster mellan män och kvinnor. Det är också bra för barnen och relationen till föräldrarna. Varje förälder har ett individuellt ansvar och det bör återspeglas i försäkringen.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ali Esbati: Extra viktig Det är helt orimligt att stora resurser avsedda för sjukvård, går till nätläkare, för diagnosticering och behandling av snuva eller andra milda problem. Detta snedvrider det grundläggande syftet med ett sammanhängande vårdsystem, att vård ska ges efter behov. Systemet är dels dyrt och ineffektivt, dels gynnar det grupper som redan är resursstarka och relativt friska.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ali Esbati: Extra viktig Det är helt grundläggande för integrationen att människor som kommer till Sverige och bor här upplever trygghet, kan planera för framtiden och får samma rättigheter och skyldigheter som andra boende i landet.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ali Esbati: Extra viktig Sveriges säkerhet och trygghet påverkas negativt av att bindas upp i militärallians med kärnvapen. I Nato riskerar Sverige att på olika sätt hamna närmare konflikter som exv. Turkiet eller USA ger sig in i. Vår försvars- och säkerhetspolitik bör utgå från Sveriges nationella säkerhetsintressen och vår strävan efter fred så långt det är möjligt.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ali Esbati: Extra viktig Den svenska a-kassan har urholkats under lång tid. Vänsterpartiet var med och genomförde en höjning förra mandatperioden när vi hade ett budgetsamarbete med regeringen, och vi drev på för den tillfälliga höjningen. Självklart måste den permanentas. Ett rimligt mål är att 80 procent av löntagarna ska kunna få ut 80 procent av tidigare inkomst i händelse av arbetslöshet.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ali Esbati: Det är rimligt att det blir lättare och mer effektivt att få dispens på vissa områden. En generell försämring eller avskaffande av strandskyddet riskerar dock mycket stora värden och ger kapitalintressen trumf över dessa.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ali Esbati: Det finns tämligen starkt forskningsstöd för att tidiga betyg inte hjälper till för inlärningen utan tvärtom leder till tidig utslagning. Det är dumt att utforma politik som ger negativa effekter för kunskapsutvecklingen.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ali Esbati: Vi behöver investera i framtidens infrastruktur. Vänsterpartiet har presenterat konkreta förslag för hur höghastighetstågen kan byggas ut utan att detta slår ut nödvändiga investeringar i befintliga banor. Med höghastighetstågen kan också mer gods föras över på räls på det befintliga tågnätet.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ali Esbati: Extra viktig De senaste decennierna har anställningstryggheten försvagats i flera steg. Det har många negativa följder för individen och för arbetslivets organisering generellt. Otrygga arbetstagare har svårare att säga ifrån mot problem och får en sämre utveckling på jobbet. En modernisering av arbetsrätten behöver betyda att tryggheten snarare stärks för de anställda.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ali Esbati: Extra viktig Sverige har blivit något av ett skatteparadis för de rikaste. Det gäller främst kapitalbeskattningen, men även inkomstskatterna har sänkt för dem med höga löner. Detta hänger dessutom nära ihop.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ali Esbati: 30% av skogsmarken för skyddas för att värna den biologiska mångfalden.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Ali Esbatis val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning