Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Maria Ljuslin (fotograf emmylo ljuslin)

Maria Ljuslin

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag har bred yrkeserfarenhet bakom mig och bred facklig erfarenhet. Jag tar med min in i politiken ett stort samhällsengagemang, en god insyn i olika delar av arbetslivet och arbetsvillkor inom välfärden. Har med tanke på mina år inom politiken hunnit skaffa mig en politisk erfarenhet som känns värdefullt inför detta valår och de kommande förhandlingar som kommer krävas.

Presentera dig själv

Jag kom in i politiken pga att jag på nära håll såg stora brister i styrningen av svensk skola. Denna mandatperiod har jag suttit i Stockholms kommunfullmäktige med ansvar för skolfrågor och även socialfrågor. Som vice ordförande i en av Stockholms största stadsdelar har jag på nära håll sett behovet av en stark välfärd. En viktigt fråga är att arbeta för att minska barngrupperna i förskolan.

Vad har du för yrke?

Kommunikation

I vilket land är du född?

sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Nooshi Dadgostar, Jonas Sjösted och AOC.

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

V, MP, S med ev stöd av C

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Maria Ljuslin

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Ljuslin: Extra viktig Vinstjakten i skolorna resulterar i besparing på lokaler, lärare, skolmateriel och viktiga kringfunktioner såsom elevhälsa, t.ex skolkuratorer, skolsköterskor, skolbibliotek, fritidspersonal etc. Det innebär i sin tur större belastning på läraruppdraget och sämre förutsättningar för elever att klara skolan. De största förlorarna är elever med sämst förutsättningar från första början.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Ljuslin: Extra viktig Kärnkraften kan vara grön och ett viktig komplement till grön energi, dilemmat är förvaringen och lagringen. Som vid fel och brister är ett hot mot allt levande. En svår och osäker utmaning att bygga säker förvaring i något som måste kunna lagras i minst 100 år.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Ljuslin: Extra viktig När det har praktiserat har det lett till rasprofilering. Inte ett lämpligt koncept när polisen behöver jobba förtroendebyggande i förorten,

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Ljuslin: Extra viktig Dyr reform och stor kostnad för alla skattebetalare, men kommer inte alla till del.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Ljuslin: Extra viktig I tider av kris, pandemi, krig och naturkatastrofer är det sämsta vi kan göra minska på biståndet. Det ledar till att fler människor tvingas på flykt och vi står svagare i att rusta de mest utsatta.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Ljuslin: Extra viktig Vi behöver säkerställa så att människor inte går under ekonomiskt med tanke på inflation, krig och post pandemi. Men vi behöver också ta ansvar för att nå våra klimatmål vi förbundit oss till.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Ljuslin: Extra viktig Vi behöver fylla på i ladorna med tanke på de utmaningar vi står inför. Både gällande klimat- och miljö, friskare äldre och ökad befolkning men hur det ska göras finns olika lösningar på varav en är höjd fastighetsskatt.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Ljuslin: Extra viktig Ett levande kulturliv måste också innehålla kultur som utmanar och rör om, inte bara är marknadsstyrd.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Ljuslin: Extra viktig Alla kommuner måste ta sitt ansvar att bidra till den gröna omställningen.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Ljuslin: Extra viktig Omöjligt att avgöra i slutänden vart gränsen för tiggeri går. Uppenbarligen ett förslag som syftar till att slå på de redan utsatta. Det är inte kriminellt att vara fattig.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Ljuslin: Extra viktig Krav behöver ställas på hur fördela föräldrapenningen. Fortfarande tar kvinnor ut den största delen av pengen och skapar ojämlik fördelning i hemmet samt ojämlikhet i inkomst och pension. Dock ska inte barn till ensamstående föräldrar eller barn till föräldrar med delad vårdnad i konflikt drabbas. En del av pengen måste kunna fördelas valfritt.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Ljuslin: Extra viktig Digitala lösningar är inte av ondo, tvärtom. Men hur vi utformat systemet påfrestar kraftigt primärvården. Privata nätläkare tar ut en kostnad för varje samtal de tar emot trots att de behöver hänvisa ”besökare” till vanliga primärvården. Skattebetalarna får betala dubbelt. Det privata nätläkarna lockar till sig enkla patienter medan allt tyngre vårdkrävande köar till regionernas primärvård.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Ljuslin: Extra viktig Människor som sökt skydd förväntas ofta integrera sig och bli en del av svenska samhället. De måste i sin tur kunna lita på att de är på trygg mark, att de är välkomna att bygga bo och bygga en framtid för sig själva. Inte minst viktigt när barn är involverade.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Ljuslin: Extra viktig Vi har haft alldeles för lite tid till att prata om konsekvenserna av ett medlemskap. Nu pratar vi bara om potentiella fördelar. Ansökan är gjord på osäkra premisser, hastigt och utan konsekvensanalys för att sopa undan frågan innan valet. Medborgarna borde istället få rösta om denna viktiga fråga.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Ljuslin: Extra viktig Ja, det är en försäkring. När behov finns av att nyttja försäkringen ska det vara görligt utan att hamna i svår ekonomisk utsatthet.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Ljuslin: Extra viktig Allmännyttan är något vi ska vara stolta över, tillgången till strand, vatten och vackra utsikter är något som gjort Sverige unikt.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Ljuslin: Extra viktig Vi står inför stora utmaningar när det gäller ökad oro i vår närhet, stor risk för kommande klimatkatastrofer i både vår absoluta närhet och globalt och behovet av att ekonomiskt rusta och bygga ut försvaret är stort. Vi är överens om att höja BNP men vi behöver också stärka välfärden, skola, vård och omsorg. Det blir svårt att få ihop ekvationen om vi inte också ökar statens intäkter.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Ljuslin: Extra viktig Nej. Det är mycket viktigt med en oberoende public service med ett brett uppdrag.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Ljuslin: Extra viktig Ja absolut. På Så sätt kan vi fokusera på att fasa ut de som redan finns.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Ljuslin: Extra viktig Uselt förslag som inte vare sig har stöd i forskning eller av lärare. All forskning visar att det stärker redan högpresterande elever med stöd hemifrån men slår undan fötterna på elever med sämre förutsättningar utan stöd hemifrån.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Ljuslin: Extra viktig Det görs redan men relevant med en översyn av frågan. Viktigt att glesbygd och landsbygd får rätt förutsättningar och kommuner får rätt stöd. Välfärden och samhällsservice ska vara utbyggd i hela landet, inte något som behöver skäras ned på när olika demografiska behov påverkar.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Ljuslin: Extra viktig Straff i sig har inte alltid önskad preventiv effekt. Däremot har straff gällande sexuellt våld mot kvinnor konsekvent varit låga t.ex för våldtäkt, köp av sexuella tjänster och trafficking. Det borde jämnas ut.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Ljuslin: Extra viktig Nej självklart inte. Bara ett sätt att pressa upp hyrorna på samtliga hyresrätter och leder till en ännu mer segregerad bostadsmarknad.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Ljuslin: Extra viktig Vi behöver höghastighetsbanor särskilt för att kunna förflytta transport av varor med stora fossilfordon till järnväg. Samtidigt som vi behöver rusta upp äldre banor. Det är också ett nödvändigt steg för att göra tåg mer attraktivt än flyg.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Ljuslin: Extra viktig Staten ska inte ta hela ansvaret över sjukvården men ett större ansvar för att öka förutsättningar för jämlik vård i hela landet. Det primära ansvaret ska vara regionernas.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Ljuslin: Extra viktig Ett orättvis krav som framförallt drabbar dem som jobbar inom kontakt- och välfärdsyrken.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Ljuslin: Extra viktig Det är redan enkelt för arbetsgivare att säga upp anställda. Det finns ingen anledning att göra det ännu enklare.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Ljuslin: Extra viktig Vi behöver se över våra egna mineraltillgångar och sluta exploatera fattigare delar av världen i jakt på vårt behov av olika mineraler. Dock måste nya gruvor i Sverige noga göras med noggranna analyser av hur det påverkar klimat, djur och natur samt i dialog med urbefolkning och lokalbefolkning.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Maria Ljuslin: Extra viktig Vi ska fortsatt starkt respektera asylrätten och värna om de lagar och avtal vi förbundit oss till. Det är en skam att vi börjar tulla på dessa för att blidka mer främlingsfientliga länder i Europa.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Maria Ljuslin: Extra viktig Frågan blir ju varför polisen ska använda sig av hemlig avlyssning utan brottsmisstanke. Vi måste noga värna våra demokratiska rättigheter samtidigt som polisen måste få rätt förutsättningar att göra sitt jobb. Men rätten att få göra avsteg från demokratiska principer får inte ske lättvindigt.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Maria Ljuslin: Extra viktig De som tjänar mest påfrestar också klimat- och miljö mest. Det är också de som i högre utsträckning nyttjar vård i högre utsträckning för lättare åkommor. De får stora fördelar av statliga subventioner genom RUT, ROT och jobbskatteavdrag. Trots detta betalar de ofta mindre i skatt pga ofta vinster på kapital, ej arbete. De bör istället betala mer i skatt för rättvis fördelning.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Maria Ljuslin: Extra viktig Vi behöver tänka smartare och mer långsiktig när det gäller vårt skogsbruk. Skogen har en viktigt uppgift för att också binda koldioxidutsläpp. Den kan inte nyttjas oansvarigt för kalhygge och för tidig beskärning. Vi måste värna om de naturvärden vi har, inte minst för att kunna nå våra miljö- och klimatmål. Därför måste skogsägare få stöd till att ställa om till ett hållbart skogsbruk.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Maria Ljuslins val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning