Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Maria Broberg (fotograf null)

Maria Broberg

Varför ska väljarna rösta på dig?

För att jag vet hur det är att bo och leva i glesbygd som förälder, som vårdbehövande och som företagare, med allt vad det innebär.

Presentera dig själv

Jag är en 45-årig glesbygdsbo, tvåbarnsmamma, författare och småföretagare på deltid. Jag är engagerad i norrländsk litteratur och förstås också glesbygdsfrågor.

Vad har du för yrke?

Kommunikatör och författare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Författaren Moa Martinson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag hoppas förstås på ett politiskt styre på socialistisk grund.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Maria Broberg

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Broberg: Extra viktig Vinster ska inte vara ett incitament för att bedriva undervisning.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Broberg: Individer bör inte godtyckligt visiteras för att de är bosatta i ett specifikt område.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Broberg: En reduktion av drivmedelspriset i dagens läge är nödvändigt för medborgare och företagare bosatta i glesbygd, är dock inte säker på att detta görs bäst med en skattesänkning (jämfört med till exempel riktade skatteavdrag).

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Broberg: Extra viktig Ett privatiserande av kulturen leder till en likriktning av kulturen. Offentlig finansiering/stöd till kulturaktörer och -verksamheter säkerställer att vi har möjlighet att ta del av kultur som inte stryker medhårs och att alla oavsett bostadsort och inkomst har tillgång till kultur.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Broberg: Det är nödvändigt att bygga ut vindkraften, men det är också nödvändigt att ha ett kommunalt veto.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Broberg: Extra viktig Nätläkartjänster tjänar på att behandla mindre åkommor och minskar resurserna för vårdbehövande, t ex kroniskt sjuka.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Broberg: Även som bosatt i glesbygd tror jag inte att detta är en hållbar lösning för att öka inflyttning. Attraktion är i sig inte ett incitament att flytta, det krävs samhällsservice, finansiering för byggande etc. Genom att ta bort strandskydd riskerar man dels att försämra f för viktiga turistaktörer, dels att på sikt försämra det som är unikt och attraktivt dvs vårt friluftsliv.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Broberg: Extra viktig Tillgång till såväl nyheter som till underhållning är en demokratifråga. Därför bör Public service ha ett brett uppdrag.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Broberg: Betyg i så tidig ålder riskerar bara att vara en stressfaktor och en utslagningsfaktor.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Broberg: Skatteutjämningen måste ses över och det är inte rimligt med de stora skatteskillnader som finns mellan kommuner med stort skatteunderlag och kommuner med litet skatteunderlag. Tycker dock att ett tungt ansvar ligger på staten.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Broberg: Det behövs stora satsningar på tågtrafiken. Detta gäller inte bara höghastighetståg, utan även att rusta inlands- och tvärbanor för att möjliggöra tågtrafik i hela landet.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Broberg: Staten behöver ta ett större ansvar för att säkerställa tillgång till god och jämlik vård i hela landet.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Broberg: Karensavdraget leder bara till skadlig sjukfrånvaro och onödig bestraffning av personer med låglöneyrken.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Broberg: Tvärtom är det nödvändigt att säkra anställningstrygghet.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Broberg: Extra viktig Det är redan för lätt att öppna gruvor i Sverige, med stora miljökatastrofer som följd. Inte sällan är dessa placerade i områden som är viktiga för renskötseln eller har naturskydd.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Maria Broberg: Uttaget av svensk skog är mycket högt. Det är nödvändigt att skydda skog från uttag i industriell skala för att säkra biologisk mångfald och bibehålla viktiga kolsänkor. Men det är också viktigt att skogsägare ersätts.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Maria Brobergs val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning