Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Elisabet Lann (fotograf null)

Elisabet Lann

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är en tillgänglig politiker som är angelägen om att hitta konstruktiva lösningar och sätter sakpolitik och resultat framför politiskt spel. Jag anser att politiker har en viktig uppgift i att återupprätta förtroendet för politiken och vårda demokratin.

Presentera dig själv

Jag är en trebarnsmor som arbetat i många år med politik och påverkansarbete inom frågor som rör framförallt barns och ungas rättigheter, psykisk ohälsa och demokrati. Jag har också ett starkt engagemang i frågor som rör äldres självbestämmande och värdig omsorg.

Vad har du för yrke?

Kommunalråd i Göteborg

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Oswaldo Payá, Alf Svensson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill se en borgerlig regering med ett starkt kristdemokratiskt parti

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Elisabet Lann

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabet Lann: Att kunna göra ett visst överskott för att utveckla verksamheten och klara sämre år är viktigt för att en liten aktör ska kunna driva en skola. Men om det går att göra väldigt mycket vinst på att bedriva välfärd finns en risk att det går ut över kvaliteten eller att skattebetalarna betalar för mycket.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabet Lann: Ska vi klara elektrifieringen och utsläppsmålen så måste vi bygga ut kärnkraften.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabet Lann: Extra viktig Det är viktigt att polisen ges fler verktyg för att bekämpa brotten i områden som tagits över av kriminella. Det får inte bli frizoner för självutnämnda auktoriteter med stort våldskapital.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabet Lann: Branschen bestod tidigare av väldigt mycket svartarbete. Det är viktigt att inte återgå till en sådan situation. Det finns både arbetsmarknadsmässiga och miljömässiga skäl att värna tjänstenäringar, därför vore ett avskaffande av RUT-avdraget fel.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabet Lann: Om vi vill minska flyktingströmmarna i världen och ha en hållbar migration måste vi göra vad vi kan för att förhindra att människor flyr. Vi ser också kraftigt ökande risk för svält i stora delar av världen. Det är helt fel läge att minska biståndet. Däremot måste mycket av biståndet bli bättre.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabet Lann: Kungahuset är goda representanter för Sverige. Extra mycket i politiskt oroliga tider. Minskat anslag innebär sannolikt minskat åtagande, vilket vore olyckligt nu.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabet Lann: Extra viktig De enormt höga skatterna på bensin och diesel slår otroligt hårt mot människor i glesbygd, mot barnfamiljer och mot lantbruket. Att staten tjänar så mycket pengar på att priserna går upp i en svår ekonomisk tid slår hårt mot hushållen. Det är fel.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabet Lann: Skatt på fastigheter är principiellt fel om de inte genererar intäkter. Skatten bör tas ut vid försäljning eller för löpande intäkter. Någon som bor i ett hus som har ett stort värde har nödvändigtvis inte en privatekonomi som klarar höjda skatter.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabet Lann: Sverige har en svag tradition av att låta fler aktörer vara med och bidra till det gemensamma. Viktigt att vi bygger samhället tillsammans och att givande och stöd från både privatpersoner och företag uppmuntras mer.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabet Lann: Staten ska inte tvinga på kommuner vindkraftsbyggen. Det måste finnas möjlighet att stoppa planer som skulle inverka allt för negativt på kommunens attraktivitet för både boende och besökare.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabet Lann: Man kan inte förbjuda att vara fattig och det är en svår gränsdragning att avgöra när någon tigger. Det är dock viktigt att se till att det inte skapas hotfulla miljöer för allmänhet där människor är alltför påträngande.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabet Lann: Det viktiga är att människor får vara som de är utan förväntningar på hur en person av ett visst kön ska vara. Det finns dock vissa sjukdomar kopplade till biologiskt kön som upptäcks genom screening mm som individer riskerar att gå miste om vid införande av ett tredje juridiskt kön.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabet Lann: Extra viktig Varje familj är unik och har unika förutsättningar för att få ihop sin vardag. Politiker ska inte in och peta i familjers liv på den här nivån. Vi vill även att dagar ska kunna överlåtas åt andra än åt föräldrarna för att livet ska bli lättare att få ihop för redan hårt pressade småbarnsföräldrar.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabet Lann: Det finns helt klart fördelar med att människor kan få snabb och smidig hjälp via nätläkare. Men systemet har dränerat den offentliga vården på ett ohållbart sätt. Vore bra att hitta en lösning som möjliggör för digitala lösningar för enklare åkommor för att minska belastningen på primärvården, men det måste göras på ett nytt sätt.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabet Lann: Vi har under lång tid byggt upp en enorm integrationsskuld med permanenta uppehållstillstånd. Nu behöver vi utgå ifrån tillfälliga uppehållstillstånd för att stärka drivkrafterna hos den enskilde att integreras och ges möjlighet till PUT.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabet Lann: Extra viktig Sverige kan inte och kommer inte på egen hand att kunna försvara sig mot en större yttre fiende. Ett medlemsskap i NATO har en viktig avskräckande effekt som i sig utgör ett viktigt skydd för Sveriges säkerhet.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabet Lann: Skillnaden på att jobba och att inte jobba måste vara tillräckligt stor för att människor ska motiveras att jobba. Det är förödande för den enskilde att bli kvar i en bidragsförsörjning då det kan vara mycket svårt att bryta.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabet Lann: Extra viktig Det kan finnas anledning att behålla strandskydd på enstaka platser men överlag måste landsbygdskommuner och markägare i dessa kommuner ges större frihet att tillvarata tillgången till stränder på ett sätt som gynnar kommunen och dess invånare.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabet Lann: Förslaget är bara ett smygsätt att återinföra värnskatten. Med ett så stort skattetryck som Sverige har bör det vara möjligt att finansiera vårt försvar utan en särskilt skatt för detta ändamål.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabet Lann: Public service ska framförallt ta ansvar för sådant som inte är lönsamt för andra aktörer att producera och erbjuda och säkra att allmänheten kan få del av opartiska nyheter och samhällsinformation.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabet Lann: Extra viktig Till 2025 är det omöjligt eftersom vi inte har en laddinfrastruktur i hela landet som klarar ett sådant mål.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabet Lann: Extra viktig Betyg ger inte alltid så heltäckande bild av hur barn klarar skolan. Det är mycket viktigare att barn får återkoppling i konstruktiva samtal. Betygsstressen behöver inte börja så tidigt i barnens liv.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabet Lann: Det urholkar skattemoralen och det kommunala ansvaret att göra alltför stora omfördelningar. Samtidigt måste staten ta ansvar för att hur vissa kommuner gynnas och andra missgynnas genom statlig politik.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabet Lann: Det finns en risk att det leder till ännu större bostadssegregation. Man kan tänka marknadshyra om allmännyttan får en annan funktion för att ändå säkra bostadstillgången och motverka segregation.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabet Lann: Det tar i anspråk så mycket pengar och går ut över infrastrukturen i precis hela landet. Vi har enorma behov av upprustning av befintliga spår och vägar för att möjliggöra resande i hela Sverige.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabet Lann: Extra viktig Vården är ojämlik i landet och organisationen vi har är förlegad. Det ska inte skilja så mycket i tillgång och kvalitet i vården beroende på var man bor.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabet Lann: De korta sjukskrivningarna gick ned mycket när karensdagen införden

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabet Lann: Det finns en risk att mindre arbetsgivare drar sig för att anställa då man blir sårbar med svårigheter att säga upp personal. Samtidigt så är det viktigt att det finns ett skydd som gör att arbetsgivare inte kan säga upp medarbetare utan giltiga skäl.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Elisabet Lann: Vi har minskat asylmottagandet efter många år av ett större mottagande än vad vi klarat av att hantera på ett ansvarsfullt sätt. Däremot måste vi kunna anpassa vårt mottagande utifrån händelser i omvärlden som nu när kriget härjar i Europa.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Elisabet Lann: Detta är en otroligt svår balansgång där det å ena sidan kan vara ett viktigt verktyg för att kunna förhindra attentat eller mycket allvarliga brott. Det finns dock stora risker med att börja öppna upp för den rättsosäkerhet som följer av att på mer godtyckliga grunder avlyssna och övervaka människor.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Elisabet Lanns val:

 • Sjukvården
 • Skola och utbildning
 • Äldreomsorg