Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Linda Masman (fotograf Monica Kastensson)

Linda Masman

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag vill vara med att verka för Ydres bästa. Att kommuninvånarna ska kunna bo, leva och trivas i Ydre. Att det ska vara säkert och tryggt att bo i kommunen!

Presentera dig själv

Jag är en glad, trevlig, öppenhjärtlig och snäll tjej. Som älskar att jobba med och för människor samt vill ha förändring.

Vad har du för yrke?

Undersköterska/ pers. ass.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Ebba Bush

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Att vi ska kunna styra Ydre tillsammans med Moderaterna och Centern.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Linda Masman

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Masman: Vi förstår inte varför det är dåligt för skolor att tjäna pengar så länge det inte blir en tävling som går ut över eleverna!

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Masman: Extra viktig Idag har ju flera kärnkraftverk lags ner och då räcker inte miljökraften till! Vilket gör att vi får brist på el i Sverige och den el som finns blir dyr!

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Masman: Extra viktig Många områden framför allt i storstäderna har blivit mycket otrygga och oroliga att bo i! Därför behöver polisen mer resurser för att kunna komma tillrätta med brottsligheten!

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Masman: Extra viktig Tycker att det ska finns kvar så att privata familjer och andra ska kunna använda och fler jobb kan skapas!

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Masman: Extra viktig Sverige som är ett välfärdsland har så länge jag kan minnas viljat hjälpa andra länder som är i nöd på olika sätt! Det tycker vi att man ska fortsätta med!

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Masman: Kunna huset är Sveriges representant utåt till andra länder! Det är de värda att få betalt för också tycker vi!

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Masman: Extra viktig Självklart samt även priserna! Idag är det jättedyrt att tanka och det slår hårt för oss som bor på landsbygden! Vi som måste ha bil för att kunna ta oss någonstans!

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Masman: Då blir det höga bostadspriser vilket är dåligt för bland annat ungdomar som vill flytta hemifrån och vill köpa bostad om man inte har så mycket pengar!

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Masman: Det är bra att det finns konkurans på så att inte staten ska äga allt!

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Masman: Extra viktig Alla kommuner ska kunna ha möjlighet att påverka vad som byggs i deras kommun! Det vore vara en självklarhet tycker vi!

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Masman: Vi är födda till man eller kvinna! Har svårt att förstå att det ska finns något mitt emellan!

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Masman: Extra viktig Det vore vara en självklarhet då varje familjesituation ser olika ut!

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Masman: Svårt att svara på! Det beror på om de är seriösa eller inte!

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Masman: Extra viktig Det vore också vara en självklarhet! Då det blir en större trygghet att veta att man får stanna i landet!

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Masman: Extra viktig Det borde också vara en självklarhet! Ensam är man aldrig stark men tillsammans är man det! Tror att vi har mycket att vinna på att hjälpa varandra i krissituationer!

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Masman: Det måste man satsa på nu när världsläget är så osäkert som det är!

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Masman: Extra viktig Eftersom det inte finns så mycket laddnings stationer på landsbygden där vi bor så skulle det förslaget inte fungera här! Då skulle man inte kunna ta sig någonstans! Dessutom är inte kollektivtrafiken så utbyggd heller så att alla kan åka buss dit man ska!

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Masman: Extra viktig Tror inte att barnen är mogna då tillräckligt för att kunna ta ansvar på rätt sätt när det gäller betygen. Högstadiet tycker vi är bättre ålder för betyg.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Masman: Det är ju bra om det kan finnas ett skatteutjämnings system som gör att det blir lika för alla kommuner.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Masman: Det är också en självklarhet tycker vi! Det är många som blir utnyttjade och mår mycket dåligt och blir tvingade att köpa sex! Samt att förrövarna ofta kommer undan! Där borde lagstiftningen verkligen skärpas!

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Masman: Extra viktig Vi har idag inte råd med nytt höghastighetståg! Då är det bättre att lägga pengarna på att rusta upp de vägar vi har idag och även järnväg.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Masman: Extra viktig Ja, det borde också vara en självklarhet! Då blir det samma system i hela landet och patienter kommer inte inkläm mellan olika regioner och system.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Masman: Man förlorar ju mycket pengar på karensdag när man blir sjuk! Så det är ju bra om den kan avskaffas!

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Linda Masmans val:

 • Pensioner
 • Sjukvården
 • Äldreomsorg