Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Lena Granath (fotograf Andreas Dunsäter iento)

Lena Granath

Varför ska väljarna rösta på dig?

Vänsterpartiet vill satsa på ett medarbetarlyft för jämlika löner, kortad arbetstid, ökad grundbemanning och ökad tillitsstyrning i vården. Inför en klimatbiljett i kollektivtrafiken för 3650kr/år, tandvården ska ingå i högkostnadsskyddet och vi vill sätta stopp för nätläkarbolagen och hyrbolagen. Jag kommer arbeta för jämlikhet, klimat och en vård att lita på!

Presentera dig själv

Född och uppvuxen i Oskarshamn, studerade konsthantverk på gymnasiet och på folkhögskola. Arbetat inom handel och restaurang både som krögare och sedermera butikschef som jag är tjänstledig ifrån. Politiskt förtroendevald sedan 1998 med en drivkraft för att påverka och göra samhället bättre. Gift, har två söner i grundskolan och tre katter. Fritidsintresse: att springa.

Vad har du för yrke?

Politisk sekreterare men är tjänstledig butikschef i detaljhandeln

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Rosa Parks

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ett starkt Vänsterparti styr tillsammans med Socialdemokraterna. Kan även samarbeta med Centerpartiet då vi har flera gemensamma frågor.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Lena Granath

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lena Granath: Extra viktig Skattepengar ska inte gå till privata vinster utan ska gå till att ge elever en bra utbildning som lägger grunden för ett liv med möjligheter.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lena Granath: Extra viktig Vi vill investera i förnybar energi som havsbaserad vindkraft, solcellsanläggningar och olika system för energilagring och inte lägga pengar på osäker kärnkraft som dessutom kräver lagförändring.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lena Granath: Visitation ska bara få göras om det föreligger brottsmisstanke och inte riskeras att användas för att misstänkliggöra olika grupper. Rättssäkerhet är viktig!

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lena Granath: De skattemedel som används till RUT och subventionering av hushållsnära tjänster skulle ge större effekt om de satsades i skola, omsorg och hälso- och sjukvården genom fler anställda.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lena Granath: Sverige är ett rikt välfärdsland och behöver bidra till att ge bistånd för ökad utbildning, jämställdhet och demokrati i andra länder där det är stor fattigdom, svält och kris.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lena Granath: Vi vill minska anslaget till Kungahuset och använda pengarna i välfärden istället.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lena Granath: Vi behöver andra subventioner som tex bidrag till dem som bor i landsbygd och är beroende av bilen, eller kraftigt subventionerad kollektivtrafik där bussen är ett alternativ att ta sig till jobb, skola eller fritidsaktiviteter.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lena Granath: Fastighetsskatten kan gott höjas för fastigheter som har högt taxeringsvärde.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lena Granath: Alla ska ha tillgång till kultur och den måste vara fri från kommersiella intressen och fri från politisk påverkan och behöver därför finansernas med gemensamma medel.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lena Granath: Vi behöver mer förnyelsebar energi och då ska miljöpåverkan och eller människors hälsa avgöra om vindkraft kan etableras eller ej. Inte politiska intressen.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lena Granath: Men kan inte kriminalisera fattigdom.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lena Granath: Människor ska själva bestämma hur man definierar sig och därför behövs ett tredje juridiskt kön.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lena Granath: För att öka jämställdheten måste män ta större ansvar för barnet och dess utveckling samtidigt som kvinnan inte ska fastna i en ekonomisk fälla där pension och inkomst påverkas och blir lägre.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lena Granath: Nätläkarbolag specialiserar sig på enklare åkommor, eller rådgivning som lätt hade kunnat fås via 1177, samtidigt som man fakturerar regionerna för varje patientkontakt. Det är gratis för patienten som tar kontakt men dränerar vården på resurser som istället borde gått till dem med störst behov.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lena Granath: För att kunna etablera sig i samhället, lära sig svenska och känna trygghet ska permanent uppehållstillstånd vara huvudregel!

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lena Granath: Vi behöver fortsätta vara alliansfria och själva bestämma över vår försvars- och säkerhetspolitik.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lena Granath: A-kassa är alldeles för låg och behöver höjas än mer än den tillfälliga höjningen.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lena Granath: Vi behöver säkerställa allmänhetens tillgänglighet till friluftsliv och möjligheten till närhet till vatten, däremot kan vissa undantag göras i landsbygd där det begränsar byggnation och att människor kan bo och verka i landsbygd.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lena Granath: Höjda anslag till försvaret får inte minska anslag till skola, vård eller omsorg och därför kan det bli aktuellt med skattehöjning eller omfördelning av andra bidrag som tex att begränsa eller avskaffa ROT- och RUTbidraget.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lena Granath: Publicera service ska stå fri från politisk eller kommersiell påverkan och kan snarare behöva bredda sitt uppdrag för att bidra till demokrati och information.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lena Granath: Samtidigt mästerdetektiven satsas på kollektivtrafik och laddinfrastruktur. Laddstolpar måste även byggas ut i områden med flerfamiljshus så att det inte blir en klassfråga.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lena Granath: Fokusera mer på att alla bar får en jämlik utbildning som ger förutsättningar för framtiden snarare än att hitta nya sätt att bidra till den ökande psykiska ohälsan.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lena Granath: Det behövs mer jämlika förutsättningar att klara välfärden och ge bättre förutsättningar för dem i glesbygd eller landsbygdskommuner.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lena Granath: Bostaden är en rättighet och det behövs snarare fler hyreslägenheter med rimliga hyror som vanligt folk har råd att bo i!

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lena Granath: Sverige behöver investera både i höghastighetsbanor och rusta upp de regionala banorna, för klimatet och jobbens skull.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lena Granath: Staten behöver ge mer resurser och se till att det blir en mer jämlik hälso- och sjukvård men styrningen sker bäst regionalt.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lena Granath: Karensavdrag drabbar främst dem i låglöneyrken och arbetaryrken som inte har möjlighet att arbeta hemifrån.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lena Granath: Vi behöver ha trygga anställningar, inte försämra arbetsrätten.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lena Granath: Miljökrav ska styra.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lena Granath: Asylrätten ska gälla och människor som flyr krig och förföljelse ska kunna söka asyl.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lena Granath: Brottsmisstanke måste finnas.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lena Granath: Skillnaderna i Sverige har aldrig varit större och de allra rikaste har både dragit ifrån och blivit fler samtidigt som fler har det sämre ställt och skola och vården behöver mer resurser. Därför behöver vi både höja skatten och återinföra värnskatten och bankskaktter.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lena Granath: Kalhyggesbruk måste upphöra och vi behöver mer skydd av den biologiska mångfalden och skyddsvärda skogar.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Lena Granaths val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning