Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Sofia Frithioff

Vad har du för yrke?

Grundskollärare 1-7

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Sofia Frithioff

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofia Frithioff: Extra viktig Vänsterpartiet vill ta tillbaka kontrollen över skolan och anser att skattepengarna ska gå till barnen och inte till vinstdrivande företag

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofia Frithioff: Vänsterpartiet vill istället ha en massiv utbyggnad av förnybar energi

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofia Frithioff: Extra viktig Polisen ska bara visitera om det finns konkret brottsmisstanke inte för att man befinner sig i ett visst område. Risken för rasprofilering ökar och förtroendet för polisen minskar

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofia Frithioff: Extra viktig Vi är emot att hushållsnära tjänster skattesubventioneras. Det är ett slöseri med skattepengar som istället skulle kunna användas för bättre vårt, omsorg och skola.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofia Frithioff: Pengar som går till kungahuset skulle göra mer nytta i tex sjukvården eller skolan.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofia Frithioff: Skatten på drivmedel är ett styrmedel för att minska användandet av fossila bränslen. Samtidigt innebär det dyra priset problem för de som inte har så mycket pengar.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofia Frithioff: Hus med höga taxeringsvärden kan ha en högre fastighetsskatt.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofia Frithioff: Extra viktig Privata aktörer ska inte ersätta de offentliga satsningarna på kulturen. Det offentliga har ett ansvar att kulturen kan nå alla invånare oavsett ekonomiska förutsättningar eller var i landet man bor.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofia Frithioff: Vi vill underlätta vindkraftsbyggandet. Samtidigt ser vi att det skulle vara bättre om kommunen eller byggden fick del av ersättning istället för utländska företag.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofia Frithioff: Det går inte att kriminalisera fattigdom.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofia Frithioff: Alla människor ska ha rätt att få bestämma över sin egen kropp och att kunna definiera sig fritt.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofia Frithioff: Att fördela ansvaret för hem och barn är en viktig fråga för jämställdhet. Ett jämnare uttag av föräldraledigheten skulle öka kvinnors möjligheter till en bra lön, högre pension och bättre hälsa.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofia Frithioff: Extra viktig Det är inte acceptabelt att skattepengar går till privata nätläkartjänster för att behandla vanlig snuva eller andra mindre åkommor. Nätläkarna dränerar vårdens resurser.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofia Frithioff: Extra viktig Alla människor har rätt till en trygghet. Permanenta uppehållstillstånd underlättar planeringen av sitt liv.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofia Frithioff: Extra viktig Sverige bör vara alliansfritt då det gör vårt land tryggare och minskar risken att dras in i krig. V vill ha ett starkt försvar och samarbete med andra länder men vi ska själva bestämma över vår försvarspolitik utan att behöva förhandla med diktatorer eller binda upp oss i kärnvapenalliansen NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofia Frithioff: Extra viktig Vi vill återupprätta arbetslöshetsförsäkringen som en inkomstförsäkring

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofia Frithioff: Strandskyddet ska värnas för allmänhetens tillgång till stränder och för den biologiska mångfaldens skull. Dock behöver det på vissa ställen på landsbygden vara lättare att få dispens.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofia Frithioff: Upprustning ska inte leda till försämringar i välfärden. Därför kan det bli aktuellt med en höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofia Frithioff: Extra viktig Ingen forskning talar för betyg i tidiga åldrar. Annan muntlig och skriftlig uppföljning ger en bättre utveckling medans betyg fungerar hämmande.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofia Frithioff: Extra viktig Det är inte rimligt att man ska kunna betala sig från ett allvarligt brott.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofia Frithioff: Extra viktig Marknadshyror leder enbart till höjda hyror och skulle skapa en orättvis och ojämlik bostadsmarknad.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofia Frithioff: Det är idag trångt på järnvägen och om vi ska satsa på klimatet är utbyggnaden av järnväg en av många åtgärder.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofia Frithioff: Vi vill inte förstatliga sjukvården men staten behöver ta ett större ansvar.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofia Frithioff: Extra viktig Karensdagen leder till skadlig sjuknärvaro och drabbar fram för allt människor med arbetaryrken eller låga inkomster.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofia Frithioff: Extra viktig Vi vill förbättra anställningstryggheten. Redan idag har det genom försämringar i LAS blivit lättare för arbetsgivare att säga upp arbetar.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Sofia Frithioff: Extra viktig Vi står upp för asylrätten.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Sofia Frithioff: Att använda preventiva tvångsmedel ska begränsas till de grövsta brotten

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Sofia Frithioff: Extra viktig De som har en hög inkomst kan vara med och bidra mer till den gemensamma välfärden.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Sofia Frithioffs val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning