Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Lennart Fjellman (fotograf Lennart Fjellman)

Lennart Fjellman

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag tänker att Hela landet skall leva - på riktigt.

Presentera dig själv

Tekniskt driven före detta undersköterska som växlat till yrke inom intresseområdet och försöker rädda Norrlands avfolkningsområden från självavveckling via statliga pålagor.

Vad har du för yrke?

Digitaliseringsstrateg

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Володимир Зеленський

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

M+KD+L i majoritet, SD som stödjande dialogpartner, MP+C ute ur riksdagen. S+V konstruktiv opposition där V reducerats kraftigt.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Lennart Fjellman

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Fjellman: Företagsdrivna verksamheter har ett större utvecklingsdriv och kvalitettänk i sig jämfört med skattefinansierade diton.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Fjellman: Extra viktig Vi ser framför oss en nalkande energikris. Det är egentligen redan försent, men för att minska skadorna måste beslut fattas så fort som möjligt.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Fjellman: Ser polisen detta som ett bra förslag för att lagföra kriminella så bör den genomföras.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Fjellman: RUT stimulerar tjänster som många småföretag lever på. Vinsten av detta är större än kostnaden för RUT

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Fjellman: Det bör prioriteras bättre och ställas mot dom kraftiga problem inom försvar, energi och ordning som landet nu genomlever.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Fjellman: Kungahusets kostnader följer väl den ekonomiska utvecklingen som alla andra kostnader. Frågan är snarare om kungahuset skall fortsätta bedriva sin verksamhet som nu eller inte.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Fjellman: Extra viktig Drivmedelspriserna håller på att sänka landet ner i en djup kris.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Fjellman: Extra viktig Vissa fastigheter. Vattenkraftverk samt Vindkraftverk. Och denna skatt skall oavkortat tillfalla kommunerna verken står i.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Fjellman: Extra viktig Kulturen är numera en ynnest för staden. Städer är kraftigt överkompenserade med offentliga medel som används till bland annat kultur, medan merparten av övriga orterna får se sina offentliga finansiering för lagstadgad välfärd minska, trots lagkrav på att utföra densamma.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Fjellman: Extra viktig Taget den dåliga verkningsgrad, det instabila elsystemet, en förkastligt och i stort icke-existerande ekonomisk kompensation åter till kommuner och en kraftig miljöpåverkan skall kommunernas möjligheter till att stoppa vindkraftbyggen snarare ökas.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Fjellman: Måste tydliggöras. Men tiggeri som front för organiserad brottslighet borde vara det som avses. Att be om allmosor kan aldrig förbjudas.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Fjellman: För de personer med könsdysfori så kan det vara värdefullt att känna och erfara att samhället faktiskt har plats för även de.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Fjellman: Extra viktig Ekonomiska och för individer praktiska förutsättningar skiljer sig mellan familjer inom hela landet. Familjen vet bäst.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Fjellman: Extra viktig Så länge offentliga nätläkare inte finns tillgängliga över hela landet så skall finansiering av privata nätläkare vara möjligt.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Fjellman: Tillfälliga först, permanenta senare - efter behov.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Fjellman: Extra viktig Ja. Enbart den ekonomiska delen gör saken klar. Tidsfaktorn även den. Det är trots allt en förening av demokratier.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Fjellman: Aktiv justering av nivån är ett viktigt incitament för att motivera människor att vilja jobba.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Fjellman: Extra viktig Det är nog svårt att bo och leva i hela landet. Att göra det enklare att etableras i landsbygd måste vara prioriterat.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Fjellman: Extra viktig Fel. Försvaret av ett land är grundbulten av nationen. Att höja skatten för att lösa detta är fel. Erkänn decennium av underfinansiering och särintresse och finansiera via omfördelning från delar som inte utgör fundamentet av riket.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Fjellman: Extra viktig Kanske aningen smalare - men en tydlig diskussion bör ske mellan moder och dotter hur dottern ser på sitt inte alltid så objektiva uppdrag.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Fjellman: Extra viktig Hur tänker man sig att finansiering av bilar till befolkningen som inte bor i områden med stadens medianlön skall ske? Bidrag? Allmosor? Nej - det är orealistiskt att förbjuda nyförsäljningen. Satsa på utfasning.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Fjellman: Barn måste hinna vara barn, betyg från årskurs 4 kan ta detta från kraftigt prestationsinriktade/ -drivna individer.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Fjellman: Extra viktig Storstadskommunerna får många miljarder FÖR MYCKET per år till sin välfärd sett till behov, medans fattiga kommuner får fortsätta sin självavveckling med omöjliga mål som piska. Denna nationella diskrimination och skam tar all heder från staten och måste förändras omedelbart.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Fjellman: Extra viktig Ja - Vi har stora samhällsproblem att ta tag i. Försvar - Energi - Brottslighet. Nationen behöver inte höghastighetståg men väl dom överdådiga medlen avsatta till dessa. Avveckla - Nu.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Fjellman: Extra viktig Samordning och effektivisering sker ej mellan regioner längre. Dom har blivit administrativa och politiska elefanter på vårdbehövande och vårdtagandes räkning.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Fjellman: Extra viktig Ja, i alla fall tills vidare och under uppsikt hur befolkningen sköter sig utan incitament.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Fjellman: Är tillräckligt lätt bara man har torra fötter som arbetsgivare.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Fjellman: Extra viktig Gruvor är en av få livsnerver för dom via politik avfolkade kolonierna i norr. Att göra det lättare att öppna fler av dessa är en prioritet.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lennart Fjellman: Lika öppen som övriga solidariska EU - samtidigt som man säkerställer den där delen... men solidariteten... inom EU.... i frågan..

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lennart Fjellman: Så mycket som myndigheten behöver och under översyn och tillsyn av en parlamentarisk underrättelsenämnd.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lennart Fjellman: Så mycket som krävs för att helheten av välfärden skall finansieras.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lennart Fjellman: Extra viktig Skogen är en näring i dom norra kolonierna, att beröva dessa ytterligare näringar, sett till den politiska centralism som man över åren låtit drabba landsdelarna, är ICKE acceptabelt.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Lennart Fjellmans val:

 • Energipolitik
 • Lag och ordning
 • Sjukvården

Så svarar Lennart Fjellman: Extra viktig Saknade Försvar (hade ersatt lag och ordning)