Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Anna-Karin Lundberg (fotograf null)

Anna-Karin Lundberg

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är en vanlig enkel människa, inget speciellt med mig. Jag har ändå lång erfarenhet av kommun- och regionpolitik och hoppas på fortsatt förtroende kommande mandatperiod. Om man vill ha en person som står med båda fötterna i jordens mylla och i politiken inte räds för att driva frågor där förändring behövs till det bättre, då ska man rösta på mig.

Presentera dig själv

Landsbygdsbo. Lantbrukare. Skogbrukare. Föreningsmänniska. Gift med min älskade make och bästa vän. Mamma till 2 barn.

Vad har du för yrke?

Lantbrukare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Min mamma

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill att det ska bli ett tydligt regeringsbyte där KD får en tydlig roll i den nya regeringen med moderaterna. I regionen vill jag att Allianspartierna (m, KD, c och L) ska ta över majoritetsstyret och i samförståndsstyre leda region Västerbotten i lång tid framöver. Efter valet är KD med och styr med ökat antal mandat och genomslag av vår politik för Nordmalings bästa!

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Anna-Karin Lundberg

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna-Karin Lundberg: Jag tycker det är ett dåligt förslag att förbjuda vinst för friskolor pga att det kommer tex att omöjliggöra att många byskolor, som är friskolor att kunna fortsätta. Deras vinst går till att kunna fortsätta utveckla sin verksamhet. Ingen vinst brukar oftast leda till konkurs. Vi behöver en levande landsbygd, inte en död!

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna-Karin Lundberg: Fakta idag är att Sveriges elproduktion har stagnerat, men det behövs mer el.Mer forskning i ämnet kärnkraft behövs. Det finns intressant forskning som visar att använt kärnbränsle kan återanvändas, vilket är ett intressant alternativ till att gömma det i bergrum. Ser det även intressant med små mobila kärnkraftverk, vilket stärker den lokala självförsörjningsförmågan på el på flera håll i landet.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna-Karin Lundberg: Där polisen efterfrågar verktyg och medel för att kunna upprätthålla ordning, ska de utrustas med det.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna-Karin Lundberg: Många företag har byggt upp sin verksamhet utifrån RUT-avdraget. Vore väldigt osmart att ta bort det nu, om man inte ersätter det med något liknande bättre system. Ju fler företag ju mer skattemedel...

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna-Karin Lundberg: Varken bra eller dåligt förslag.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna-Karin Lundberg: Är för dåligt insatt, men det ska vara rimlig tilldelning i förhållande till annat.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna-Karin Lundberg: Skatten på fastigheter ska inte finnas.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna-Karin Lundberg: Har inget emot det, tycker inte det ska begränsas.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna-Karin Lundberg: Vindkraft behöver byggas ut där det är möjligt, men det ska ske med respekt för den lokala demokratin - dvs kommunen har vetorätt.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna-Karin Lundberg: Var går gränsen för tiggeri? Får inte organisationer eller församlingar längre då tigga pengar till välgörande ändamål?

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna-Karin Lundberg: Ett mycket bra förslag, då alla familjer ser olika ut. Det är viktigt att familjen själv får utforma sin vardag på deras unika sätt

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna-Karin Lundberg: KD vill att. Den är flexibel, då det är högkonjunktur kan a-kassan vara lägre och när det blir en djup lågkonjunktur kan samhället sänka förväntningarna på att arbetslösa ska hitta arbete snabbt.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna-Karin Lundberg: Det behöver bli enklare att bygga o bo nära vatten i Sverige, men då måste omfattande förändringar i regelverket till. Jag vill se en mer rättssäker och tydlig lagstiftning där markägare enklare kan förutse om en tänkt åtgärd, tex ett nybygge, kan vara möjlig eller inte. Jag vill även att det ska bli mer lokalt inflytande i strandskyddsärenden.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna-Karin Lundberg: Omfördelning av medel är att föredra.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna-Karin Lundberg: Vad finns det för hållbara alternativ som är bra i hela landet? Ett väldigt orimligt förslag att genomföra så snart.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna-Karin Lundberg: Bättre få koll tidigare var kunskapsmässigt man ligger till som elev, men tycker att åk 4 är för tidigt och inte helt utrett hur det slår kunskapsinhämtningen. Åk 6 tycker jag är lämpligt att få sitt första betyg.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna-Karin Lundberg: Vi behöver rusta upp de vägar som finns istället.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna-Karin Lundberg: Är det något regionerna visat att de inte klarar av så är det att förbättra sjukvården, låt en huvudman ha ansvaret.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna-Karin Lundberg: Tudelad

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna-Karin Lundberg: Tudelad.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna-Karin Lundberg: Ja, det för med sig nyttor för bygden med omnejd. Men, man kan inte bara föra bort fyndigheterna utan att ersätta bygden med skälig ersättning.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anna-Karin Lundberg: Tudelad.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anna-Karin Lundberg: Tillsvidare som idag.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anna-Karin Lundberg: Extra viktig Finns för mycket skyddad skog idag. Låt det vara på frivilligbasis. Äganderätten har blivit inskränkt, den behöver stärkas.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Anna-Karin Lundbergs val:

 • Lag och ordning
 • Pensioner
 • Sjukvården

Så svarar Anna-Karin Lundberg: Extra viktig ....och energipolitiken. Men även landets livsmedelsproduktion.