Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Maria Johansson (fotograf null)

Maria Johansson

Varför ska väljarna rösta på dig?

För att jag är en helt vanlig kvinna som försörjer mig själv och min familj som undersköterska. Om jag vill att samhället ska förändras i den riktningen som jag anser är den rätta måste jag även vara en del av själva förändringen och därför kandiderar jag i samtliga tre valen.

Presentera dig själv

Kvinna, undersköterska, förälder, partner, feminist, socialist, cyklist och medmänniska.

Vad har du för yrke?

Arbetar som undersköterska på ett sjukhus.

I vilket land är du född?

Indien, uppvuxen i Småland.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Katarina Wennstam, Nina Rung m. fl.

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

I första hand vill jag helst att Vänsterpartiet har egen majoritet. I andra hand kan jag tänka mig ett styre med Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna. I tredjehand V +S+Mp+C.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Maria Johansson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Johansson: Extra viktig Våra gemensamma skattepengar ska användas i vår offentliga välfärd och inte till vinstuttag.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Johansson: Finns det ingen brottsmisstanke finns det ingen anledning att visiteta folk. Dessutom är jag rädd att fördomar kommer styra vilka som väljs ut och det är inte bra.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Johansson: Rotavdrag är bidrag för människor som är rika nog att betala full rimlig lön till de anställda som utför tjänsterna. Våra gemensamma skattepengar bör användas för att bygga upp välfärden istället.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Johansson: Sverige är ett rikt land som har råd att visa solidaritet med andra. Minska svält, hjälpa fler barn då gå i skola samt öka demokrati och jämställdhet i världen.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Johansson: Pengarna kan användas till annat som vår gemensamma välfärd som kommer till nytta åt fler.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Johansson: Vi vill nå mer klimatsmarta lösningar och vill därför inte ha permanent sänkning. Men nu är vi i ett extremt läge i välden och då var det lämpligt med ett tillfälligt pristak.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Johansson: Vi vill ha en statlig fastighetsskatt, främst för fastigheter med höga taxeringsvärde.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Johansson: Det är viktigt med offentligt driven kultur. Både eget kulturutövande och konsumtion av kultur. Det skapar en bredd i kulturen utan att pengarna är det styrande.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Johansson: Utan att minska kraven på rättssäker prövning kring människors hälsa och kring miljön.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Johansson: Fattigdom är inget brott. Istället får vi avskaffa fattigdom och hjälpa folk i akuta situationer.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Johansson: Alla ser inte sig själva som antingen det ena eller det andra könet, då är det helt rimligt med ett tredje kön.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Johansson: Extra viktig Som vårdnadshavare har en ett gemensamt ansvar för barnen och hemmet. Idag har vi inte ett jämställt uttag av föräldrardagarna och det påverkar kvinnors och mäns möjligheter på arbetsmarknaden olika som i sin tur påverkar lön, pension samt närhet och relation till barnen. Det är en viktig jämställdhetsfråga.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Johansson: Extra viktig Våra gemensamma skattepengar ska användas till vård och omsorg av de med störst behov och inte för enklare förkylningssymtom via en nätläkare som vill tjäna snabba enkla pengar.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Johansson: Det är viktigt att kunna skapa en trygghet, framtidstro och stabilitet i människors liv. Det är omänskligt att människor bor i Sverige i flera år och sedan helt plötsligt utvisas. Alla ska ha rätt har till att planera sina liv, lära sig språket, utbilda sig och bli en del av samhället.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Johansson: Vi vill bevara Sveriges alliansfrihet. Sverige ska själva ha makten över vårt lands försvars-och säkerhetspolitik utan att binda upp oss i Natos kärnvapenallians.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Johansson: Arbetslöshetskassa ska vara en inkomstförsäkring vid arbetslöshet då ska den också ligga på en rimlig nivå.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Johansson: Allmänhetens tillgång till stränder och den biologiska mångfalden är viktig. Men det är samtidigt viktigt att kunna utveckla landsbygden och därför ska viss dispens kunna ges.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Johansson: Både välfärden och försvaret måste förbättras utan att det ena tar resurser från det andra.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Johansson: Det är viktigt för demokratin att allmänheten får bred information, nyheter, underhållning och utbildning utan dyra kostnader.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Johansson: Det är viktigt att göra förändringar för klimatets skull. Begagnade bilar kommer inte påverkas av detta beslut. Även andra klimatsatsningar krävs som utökad kollektivtrafik och utbyggd laddinfrastruktur.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Johansson: Betyg skapar stress och ökad psykisk ohälsa hos barn och unga. Det finns inget som talar för att betyg ökar inlärningen.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Johansson: Det är inte rimligt att boende i glesbygd ska betala mer i kommunskatt än de som bor i rika storstads öra kommuner, samtidigt som tillgången till samhällsservice utarmas på landsbygden.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Johansson: Att köpa sexuella övergrepp ska straffa sig och det ska inte räcka att köpa dig fri.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Johansson: Marknadshyror leder till ökade hyror även i äldre lägenheter. Viket för svåra möjligheten att hitta bostad ännu mer och ökar på klasskillnader a i samhället. Vänsterpartiet har redan sagt nej till marknadshyror en gång och kommer göra det igen.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Johansson: Tåg är framtidens transportsätt för längre resor och för att konkurrera ut flygen krävs utbyggda järnvägar och höghastighetsbanor.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Johansson: Vänsterpartiet tycker staten ska ta större ansvar för vården så att den blir jämlik.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Johansson: När en är sjuk ska en kunna vara hemma sjuk utan att förlora ekonomiskt på det. Det har blivit extra tydligt under covid-19 pandemin att vissa tex välfärdsarbetsre tvingas vara hemma vid minsta symtom medan tjänstepersonerna kan jobba hemifrån med förkylning utan att egentligen sjukanmäla sig. Det är inte rättvist.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Johansson: Vänsterpartiet vill hellre förbättra anställningstryggheten. Tyvärr är redan försämringar av anställningstryggheten (LAS) genomförts av riksdagen.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Maria Johansson: Vänsterpartiet står upp för asylrätten. Hela EU måste ta ett större ansvar för att ta emot fler människor på flykt.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Maria Johansson: Måste finnas brottsmisstanke för att använda hemlig avlyssning och övervakning och bör ändast användas vid grövre brott.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Maria Johansson: Vänsterpartiet vill ha högre skatt på kapital, förmögenhet, arv, gåvor och fastigheter för att kunna bekosta satsningar på välfärden, socialförsäkringar, bostads- och infradtrukturfinansieringar samt sänkt skatt för låg-och medelinkomsttagare. På så sätt ökar vi jämlikheten och stärker välfärden.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Maria Johansson: Vänsterpartiet vill skydda 30%för att värna den biologiska mångfalden.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Maria Johanssons val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning