Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Tobias Smedberg (fotograf Ewa Ahlin)

Tobias Smedberg

Varför ska väljarna rösta på dig?

Rösta inte på mig. Rösta på Vänsterpartiet. För att vi ska bygga ett jämlikt samhälle. Där inga familjer behöver välja mellan att ha råd med simskola eller med nya vinterkläder till barnen. För att skolan ska vara till för eleverna och inte vara till för aktieägarna. För att fler ska ha råd att bo och ha en bra pension. För att samhället måste investera mer i att motverka klimatförändringarna.

Presentera dig själv

Fyrabarnspappa som älskar jämlikhet. Småföretagare som för tillfället har uppdrag som kommunalråd i Uppsala. Älskar att vandra i naturen och vara med min familj. Kör gärna ett enduropass om jag hinner.

Vad har du för yrke?

Idag kommunalråd. Annars småföretagare.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Alla har en framsida och en baksida

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill se ett politiskt styre som prioriterar jämlikhet, vettiga pensioner och bra äldreomsorg, en skola som är till för eleverna och inte aktieägarna, större satsningar på vårt klimat.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Tobias Smedberg

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias Smedberg: Extra viktig Skolan ska vara till för elever - inte för aktieägare. Sveriges marknadsskola som tillåter privata aktiebolag att göra vinst på skattefinansierad skolverksamhet är extrem. Skolan behöver resurser till fler lärare, bättre lokaler, fler vuxna i klassrum, korridorer och på skolgårdar - inte finansiera aktieutdelningar med skattemedel.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias Smedberg: Kärnkraften är livsfarlig och dyr. Den utsätter mänskligheten för enorma risker för tusentals år framåt. Vår energi måste istället komma från säkra och förnybara källor. Det är säkrare, bättre för miljö och klimat, och bättre för vår ekonomi.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias Smedberg: För att motverka brottslighet måste vi ge unga människor hopp om en bättre framtid utan kriminalitet. Vi måste se till att alla har ett jobb. Bekämpa narkotikan som finansierar mycket brottslighet. Anställa fler vuxna i skolan som kan stötta barnen. Säkerställa bra och billiga bostäder som minskar trångboddhet. Bekämpa gängens rekrytering av barn.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias Smedberg: Om någon vill använda sig av hushållsnära tjänster är det okej. Men det är inte rimligt att vi ska ta pengar som hade behövts i skolan eller äldreomsorgen för att finansiera höginkomsttagares städhjälp i hemmet.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias Smedberg: Det finns många människor i världen som drabbas av svält, klimatförändringar, krig, förtryck och bristande demokrati. Vi som ett land med bättre förutsättningar har ett ansvar att bidra till att fler människor får de friheter och möjligheter som vi har tillgång till.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias Smedberg: Det är helt orimligt att vi ska ha statschef som inte valts på ett demokratiskt sätt. I väntan på att vi ersatt monarkin med en demokratisk republik bör vi prioritera resurser till sjukvård och annan välfärd framför pengar till monarkin.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias Smedberg: Ska vi rädda vårt klimat måste vi sluta använda fossila bränslen. Vi behöver investera mer samhällsresurser i att få fram mer förnybar energi. Vi behöver även bygga ut kollektivtrafiken och göra den billigare. Vi måste samtidigt skydda familjers ekonomi när vi ställer om vårt samhälle.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias Smedberg: De som äger lyxiga stora villor bör förses med en fastighetsskatt som kan finansiera ett bättre liv och en bättre välfärd för alla andra. Den som äger en enklare villa på landet eller i någon småstad ska inte träffas på samma sätt.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias Smedberg: Kulturen ska inte behöva bli beroende av privata företags åsikter om vilken kultur som ska finnas. Vi i samhället måste tillsammans, genom skattefinansiering, säkerställa att vi har ett rikt kulturliv där alla både kan utöva och uppleva kultur. Privata initiativ får gärna vara med och bidra med finansiering, men de får inte bli ett argument för samhället att dra tillbaks sitt ansvar.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias Smedberg: Vi behöver mer vindkraft. Utbyggnaden ska ske med så liten påverkan på människa och miljö som möjligt. De ska krävas goda skäl för att kommuner ska stoppa vindkraftsutbyggnad.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias Smedberg: Fattigdom försvinner inte för att man förbjuder människor att be varandra om hjälp. Att göra den fattige ännu mer utsatt är en hjärtlös politik.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias Smedberg: Att få fler att dela lika på föräldraledigheten är ett viktigt steg för ett jämställt samhälle. Kvinnor drabbas idag av sämre ekonomi och självständighet, straffas på arbetsmarknaden och barnen får mindre tid med sina pappor; på grund av det ojämna uttaget av föräldradagar.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias Smedberg: Skattemedlen behövs för att förbättra våra sjukhus och vårdcentraler, inte för att finansiera stora vinster till nätläkarföretag som via nätet ge råd om förkylning och andra mindre åkommor. En ökad digital tillgänglighet är viktigt men den kan den offentliga vården stå för, inte privata nätläkarföretag.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias Smedberg: Extra viktig Dagens modell med tillfälliga uppehållstillstånd är inhuman. Osäkerheten orsakar stort lidande, inte minst hos barn och unga, och försvårar etableringen i vårt samhälle. Med permanenta uppehållstillstånd skapas trygghet och möjlighet till snabbare etablering i studier och arbete. Det är bra för den nyanlände och det är bra för samhället.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias Smedberg: Vi blir inte säkrare av ett medlemsskap i Nato. Vi blir inte säkrare av att länder som Turkiet ska diktera villkoren för svensk säkerhetspolitik. Jag ser gärna utökade och fördjupade militära samarbeten med andra likasinnade demokratier. Men att gå in i en kärnvapenallians med länder som har tydliga demokratiska brister är inte en säker väg framåt.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias Smedberg: A-kassan har år efter år inneburit ett sämre och sämre skydd för den som förlorar jobbet. Ingen ska behöva bli fattig för att han eller hon blir arbetslös. Fattigdom är inte en snabbare väg tillbaks till arbete.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias Smedberg: Att helt avskaffa strandskyddet förändrar Sveriges unika och på många håll fortfarande skyddade natur för all framtid. På delar av vår landsbygd kan det behövas bli lättare att få göra undantag från strandskyddet men då efter en ordentlig prövning. Ett generellt avskaffande är inte bra.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias Smedberg: Någon måste betala för en upprustning av försvaret. Om vi inte höjer skatten för dem som tjänar allra mest kommer finansieringen ske på bekostnad av vård, skola och omsorg. Men det är inte låginkomsttagarna som ska finansiera utbyggnaden.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias Smedberg: Sverige ska vara stolta över att ha en så utbyggd oberoende public service som vi har. Det är en viktig förutsättning för en fungerande demokrati.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias Smedberg: Det är bra att stoppa fossila bränslen i nya bilar. Det gör att det inte går ut över de som kör begagnat. Men det kräver ändå att samhället investerar mer för att få fram bra batterier, mer förnybar energiförsörjning och fler laddstolpar i hela vårt land. Hushållens ekonomi måste skyddas när vi ställer om vårt samhälle

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias Smedberg: Extra viktig Betyg är inte ett rättvist sätt att bedöma barns kunskaper och därför inte heller ett rättvist sätt att avgöra vem som ska få studera vidare och inte. Betygen är dessutom ett administrativt otyg för lärarna och de skapar stress och psykisk ohälsa hos barn. Betygen premierar de barn som redan klarar sig bra och missgynnar de barn som redan har det svårt.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias Smedberg: Det är i grunden bra att ekonomiskt välmående kommuner bidrar till de kommuner som har det svårare. Men att omfördela mellan kommuner kommer inte vara tillräckligt för att kommunerna ska klara sitt välfärdsuppdrag och bostadsbyggandet. Staten behöver skjuta till mer medel till kommunsektorn.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias Smedberg: Vi måste sluta dalta med dem som begår sexbrott.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias Smedberg: Extra viktig När marknadshyror införs i nyproduktion är risken överhängande att det sprids också till befintliga hyresrättsbeståndet. Marknadshyror leder till chockhöjda hyror för nästan tre miljoner hyresrättsinnehavare. Det är oacceptabelt! Vi behöver fler hyresrätter alla har råd att bo i, inte färre.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias Smedberg: Med höghastighetståg kan vi konkurrera ut stora delar av inrikesflyget och göra klimatet en stor tjänst. Sverige har en nästan rekordlåg statsskuld och vi klarar av att finansiera både utbyggnad av höghastighetståg och en storsatsning på befintliga järnvägsnät.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias Smedberg: Ett förstatligande av vården löser inte de problem vi nu ser i landets sjukvård. Men staten behöver ta ett större ansvar för att säkerställa att regionerna klarar av att erbjuda hela befolkningen jämlik tillgång till bra vård.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias Smedberg: När löntagare tar ansvar för sin omgivning genom att stanna hemma vid sjukdom ska de inte straffas ekonomiskt. Karensdag riskerar leda till att fler går till jobbet när de är sjuka och det bidrar till smittspridning och att ännu fler blir sjuka.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias Smedberg: Det är redan alldeles för lätt att säga upp anställda. I stället för att göra det enklare att avskeda folk borde vi göra det enklare att anställa folk. Till exempel genom att staten tar över sjuklönekostnaderna från små företag så att fler småföretagare vågar anställa.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias Smedberg: Gruvnäringen är viktig för Sverige och för hela världens industrier. Men det är inte rimligt att fler gruvor ska kunna öppnas på miljön eller klimatets bekostnad. Det är bra att det sker en gedigen prövning om hur miljö och människor påverkas av nya gruvor innan tillstånd ges.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Tobias Smedberg: När människor flyr måste omvärlden ställa upp. Det är vad asylrätten är till för. Självfallet måste fler länder ta sitt ansvar men det ska inte hindra Sverige från att ta sitt ansvar. Antalet asylsökande som ens klarar av att ta sig fram till Sverige har minskat dramatiskt. Det behövs säkrare sätt att ta sig till Sverige för att få pröva sin rätt till asyl.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Tobias Smedberg: Det är rimligt att polisen har fortsatt möjlighet till avlyssning och övervakning när det finns misstanke om brott. Men att människor som inte alls har misstänkts för något brott ändå ska riskera övervakning och avlyssning av polis är ett övervakningssamhälle jag tror få egentligen vill ha.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Tobias Smedberg: Extra viktig Sverige har bland världens snabbas växande klyftor mellan den ekonomiska eliten och alla oss andra. Det finns enorma ansamlingar av kapital och inkomster hos de allra rikaste. Dessa tål högre beskattning för att vi ska kunna bygga fler bostäder alla har råd att bo i, anställa mer personal i vården, skolan och omsorgen och satsa mer på vårt klimat.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Tobias Smedberg: Vi måste värna den biologiska mångfalden och skogen som en långsiktigt viktig naturresurs. Vi måste stoppa kalhyggesskogsbruket och skydda större delar av vår skog. Skogen ska fortsatt kunna avverkas för att hålla landsbygd levande och förädla värdefulla naturresurser. Men det ska ske hållbart.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Tobias Smedbergs val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning