Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Maria Dexborg (fotograf Emmalisa Pauly)

Maria Dexborg

Varför ska väljarna rösta på dig?

En röst på mig, Vänsterpartiet är en garanti för att vi fortsatt driver en politik som bygger på att öka jämlikheten och minska klassklyftorna i samhället genom omfördelning av resurser. Steg 1 för oss är att återta kontrollen från marknaden. Vi, vänsterpartister sätter människors behov och mänskliga rättigheter framför ekonomisk vinst. Vi är ett parti som håller våra löften!

Presentera dig själv

Jag är en socialist, feminist och antirasist som brinner för att skapa ett mer inkluderande samhälle där ALLA skall få ta del av social rättvisa och de mänskliga rättigheterna i praktiken! Jag har sedan 16 års ålder på olika sätt varit engagerad i sociala samhällsfrågor. Jag har en stark förankring i gräsrotsorganisationer och har drivit kampen mot rasism och diskriminering på olika plattformar.

Vad har du för yrke?

Jag arbetar som socialsekreterare med våld i nära relation inom kommunen

I vilket land är du född?

Sri Lanka

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Alexandria Ocasio-Cortez

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag hoppas på ett toppenresultat där Vänsterpartiet hamnar i en position där vi får vara med och bilda regering. Jag vill att vi tillsammans stoppar vinster inom välfärden! För mig är det viktigt att Vänsterpartiet når bra resultat på nationell, regional och kommunal nivå. Våra segrar måste ske på alla nivåer för att vi ska få en så bra genomslagskraft och nå en hållbar utveckling.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Maria Dexborg

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Dexborg: Extra viktig Marknadsskolan i Sverige måste få ett slut. Sverige har haft en av dem bästa skolorna i världen och vi kan få det igenom om vi gör rätt prioriteringar exempelvis ett statligt huvudansvar. Skolor skall styras utifrån barnens bästa och inte utifrån vinstintressen. Det är oacceptabelt att Sverige är det enda landet i världen som tillåter företag att ta ut vinster från skattefinansierade skolor.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Dexborg: Det är viktigare och bättre att prioritera mer hållbara och långsiktiga energilösningar såsom en massiv utbyggnad av förnybar energi.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Dexborg: Ett stigmatiserande förslag som kommer att leda till att redan utsatta människor drabbas. Förslaget har ingen förankring i forskning kring kriminalitet och vad som behövs för brottsbekämpning. Bara för att man bor i ett visst bostadsområde skall man inte misstänkliggöras. Den här typen av politiska beslut ökar risken för negativa beteenden inom ordningsmakten såsom rasprofilering.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Dexborg: Vänsterpartiet är emot att hushållsnära tjänster skall skattesubventioneras. Vi anser att skattemedel skall användas till att förstärka välfärden, inte minst sjukvården. Pandemin har visat oss att vår välfärd är väldigt sårbar efter 30 års dålig ekonomisk politik.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Dexborg: Sverige är ett land som är i position att kunna ge bistånd till andra länder för att minska fattigdomen och öka jämställdheten samt jämlikheten i världen. Det handlar om internationell solidaritet!

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Dexborg: Vänsterpartiet anser att en ekonomisk omfördelning kan göras och att pengarna istället kan gå till välfärden såsom sjukvården och äldrevården. Vidare har vi en önskan om en ökad insyn.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Dexborg: Vänsterpartiet vill att de som har ekonomisk möjlighet skall betala mer skatt. Vi tror att en statlig fasthetsskatt där hus med höga taxeringsvärden kan komplettera den kommunala fastighetsavgiften.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Dexborg: Extra viktig Det är viktigt att den offentliga sektorn tar ansvar för kulturen genom att skapa en tillgänglighet för alla invånare i hela landet. Likaså att det finns en jämn ekonomisk fördelning till kulturlivet i hela landet och olika grupper. Så ok med stöd från privata finansiärer, men de ska ej ersätta offentliga satsningar.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Dexborg: Extra viktig Vi lever i ett klasssamhälle och Vänsterpartiet kämpar för de som är de mest förtryckta och utsatta i samhället. Vår fokus ligger på att bekämpa fattigdomen både på kort och lång sikt genom att skapa ett samhälle som bygger på jämlikhet och inkludering. Vänsterpartiet anser ej att det är kriminellt att vara fattig och har förståelse för att det är en utsatt position.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Dexborg: Extra viktig Vi ser hur länder inskränker mänskliga rättigheter och det handlar om frihet och privilegier som vi ej skall ta för givet. Alla människor ska ha rätt att bestämma över sin egen kropp, sexuella identitet och sexuella läggning. Det är exkluderande att enbart ha två könskategorier när alla människor ej identifierar sig med dessa. Vänsterpartiet vill införa ett tredje juridiskt kön.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Dexborg: Att förändra normer i samhället tar tid. Detta är en oerhört viktig jämställdhetsfråga där samhället behöver ta ansvar. Vi vet att uttaget av föräldraledigheten är ojämn idag och att detta drabbar kvinnor. Genom att dela lika kan även kvinnor få en god löneutveckling, högre pension och framför allt en bättre hälsa. Vidare är det för barnens bästa viktigt att föräldrar tar lika ansvar.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Dexborg: Vi har en underfinansierad vård och behöver göra kraftfulla satsningar för att öka antalet vårdpersonal i tjänst. Pandemin har visat hur sårbar vår välfärd är, vårdköerna har enbart vuxit och vårdpersonalen har kämpat på under orimliga arbetsförhållanden. Utifrån den verklighet vi lever kan vi inte lägga dyra resurser på nätläkartjänster att behandla mindre åkommor. Det är oansvarig!

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Dexborg: Att få ett permanent uppehållstillstånd ger förutsättningar för människor som kommer till Sverige att våga ha en framtidstro om att de kan bli en del av det svenska samhället. Vi minskar risken för utvecklingen av psykisk ohälsa då det är oerhört tärande att leva med ovissheten och otryggheten om en får stanna i Sverige eller ej.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Dexborg: Extra viktig Vänsterpartiet vill att Sverige fortsatt skall ha en självständighet att bestämma över vår försvars- och säkerhetspolitik samt fortsatt kunna driva en trovärdig utrikespolitik. Genom att gå med i Nato förbinder vi oss till en kärnvapenallians där vi riskerar att dras in i krig och konflikter som vi ej är en del av. Vi skall värna om vår alliansfrihet.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Dexborg: Public service – allmänhetens tjänst är viktig för demokratin och Vänsterpartiet vill ha en bred radio- och tv-tjänst. Public Service skall ha anställda som bygger på en god representation av olika grupper bland befolkningen och kunna erbjuda information, nyheter, underhållning och utbildning som riktar sig till alla. Det är oerhört viktigt med inkludering och en god värdegrund.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Dexborg: Betyg i tidig ålder skapar stress och oro och det finns ingen förankring i forskningen att det skulle vara bra. Vänsterpartiet anser att vi skall arbeta med andra former av uppföljningar än med betyg vid tidig ålder. Betyg kan sättas from årskurs 7. Dessförinnan kan det vara bättre att arbeta för inkludering och tillgänglig i undervisningen. Arbeta med att skapa lust för att lära sig ny saker.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Dexborg: Vänsterpartiet är emot införandet av marknadshyror och stoppade detta med stöd av rörelser i civilsamhället såsom hyresgästföreningen. Marknadshyror skapar en ojämlik bostadsmarknad som leder till ytterligare segregation. Att ha en bostad är en mänsklig rättighet och Vänsterpartiet anser att man skall ha råd att bo.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Dexborg: Extra viktig Det behöver ske kraftfulla förändringar inom sjukvården och det krävs ett ansvarstagande. Det behöver göras konkreta planer för hur vi kan skapa en mer jämlik sjukvård och för hur planerna skall implementeras. Just nu är sjukvården inte jämnlik. Människor dör i Sverige för att de nekas sjukvård pga av sitt ursprung.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Dexborg: Vänsterpartiet är det enda partiet som har stått upp för arbetarnas rättigheter och mot de försämringar som har skett i LAS. Vi vill ha trygga jobb och förbättra anställningstryggheten. Det är vår uppfattning att arbetsgivaren redan idag har förutsättningar för att säga upp folk.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Maria Dexborg: Vänsterpartiet står upp för asylrätten och att alla asylsökande skall få ett gott bemötande med en rättssäker asylprocess. Människor som är på flykt är en i en oerhört utsatt situation. Istället för att bygga högre murar borde samtliga EU-länder ta ett gemensamt ansvar för att gott flyktingmottagande.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Maria Dexborgs val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning