Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Emma Wennerholm (fotograf null)

Emma Wennerholm

Varför ska väljarna rösta på dig?

För alla människor lika värde. För att minska klyftorna i samhället. Vi driver vänsterpolitik och står emot nyliberalism och rasism. Det är tillsammans vi bygger framtiden. Du som vill ha en politik för att förhindra klimatkatastrofen, skapa nya jobb i hela landet, förbättra trygghetssystemen och stärka välfärd, jämlikhet och jämställdhet, rösta på Vänsterpartiet.

Presentera dig själv

Jag är en nedflyttade smålänning som flyttade ner till Höganäs för ca 40 år sen och jag är en föreningsmänniska som arbetar som barnskötare. Förutom att vara aktiv lokalt, distrikt och i region för Vänsterpartiet så är jag fackligt aktiv för och med Kommunal och LO och är ordförande för Epilepsiföreningen i Skåne. Stort fotbollsintresse och gillar att cykla och läsa.

Vad har du för yrke?

Jag är Barnskötare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Clara LIndblom

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vill se en regering som står till vänster i svensk politik. Att ha modet att driva vänsterpolitik och står emot nyliberalism och rasism. Vänsterpartiet samarbetar gärna med andra partier men bara om resultatet av arbetet innebär ökad jämlikhet, grön omställning och kraftigt stärkt välfärd.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Emma Wennerholm

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Wennerholm: Skolan ska styras utifrån barnens bästa, inte utifrån några bolagsägares intressen. För Vänsterpartiet vill avskaffa de världsunika experimentet som kallas för Marknadsskolan och vi vill ta tillbaka kontrollen över skolan.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Wennerholm: Vänsterpartiet vill istället ha en massiv utbyggnad av förnybar energi som sol-,-vind,-bio och geoenergi för att skapa ett ekologiskt hållbart samhälle. Kärnkraft är en osäker energikälla som är dyr, tar lång tid att bygga och finns ingen säker metod för slutförvaring av det radioaktiva avfallet.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Wennerholm: Polisen ska bara visitera om det finns konkret brottsmisstanke. Finns en stor risk för slumpmässiga visitationszoner som drabbar personer bara för att de råkar vara i ett visst område och det är dåligt. Oskyldiga kommer drabbas, risken för rasprofilering ökar och förtroendet för polisen minskar. Är exempelvis svårförenligt med grundtanken att alla personer ska betraktas som oskyldiga.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Wennerholm: Då vi inte är emot hushållsnära tjänster men vi anser att de inte ska skattesubventioneras, alltså att de som använder bör betala det själva. Det är slöseri med skattebetalarnas pengar, pengar som borde gå till att rusta upp vår gemensamma välfärd istället, som till fler anställda inom vård och omsorg.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Wennerholm: På många ställen och håll i världen är den humanitära situationen oerhört allvarlig och det finns stora behov av bistånd. Sverige ska och kan visa på möjligheter till att bidra till minskad svält, att fler barn ska få gå i skolan och ökad demokrati och jämställdhet i världen så hellre behålla eller öka än minska.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Wennerholm: Vänsterpartiet har länge drivit på för att kunna granska och öka insynen i kungahusets ekonomi och verksamhet och även för minskade anslag till kungahuset. Pengar som idag går till kungahuset skulle göra mer nytta i andra delar av samhället som tillexempel i sjukvården eller skolan.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Wennerholm: Drivsmedelsbeskattning är viktigt för att styra bort från det fossila.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Wennerholm: Med en statlig fastighetsskatt skulle man kunna komplettera den kommunala fastighetsskatten. Det skulle framförallt träffa hus med höga taxeringsvärden.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Wennerholm: Vänsterpartiet har inget emot att privata finansiärer stöttar kulturen men det ska inte ersätta det offentliga satsningarna. De offentliga satsningarna är garanten för att resurserna fördelas över hela landet och mer jämställt och ökar alla invånares tillgång till kulturverksamhet.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Wennerholm: Det ska såklart finnas krav på en rättssäker prövning med hänvisning till människors hälsa och miljön men vi vill samtidigt underlätta för ny vindkraft. En kommun bör vara skyldig att på begäran ta ställning för eller emot vindkraft på ett visst mark-eller vattenområde.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Wennerholm: Det går inte att kriminalisera fattigdom. Fattigdom och diskriminering kan endast bekämpas med rättvisa och jämlikhet- inte med förbud och hat. Det behövs åtgärder för att långsiktigt avskaffa fattigdom i Europa samt akuta åtgärder för att ge värdighet åt människor i en ovärdig situation.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Wennerholm: Alla människor ska fritt och själv kunna definiera och uttrycka sig och då ha rätt att bestämma över sin egen kropp. Det passar inte alla att välja mellan de två kategorierna och därför vill vi att det ska införas ett tredje juridiskt kön.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Wennerholm: En av de mest centrala jämställdhetsfrågorna är att dela lika på ansvaret för barn och hem. Och just därför är det viktigt att dela lika på föräldraledigheten. Idag är uttaget mycket ojämnt. Om man gjorde ett mer jämnare uttag skulle det leda till ökade inkomster, högre pension, bättre hälsa för kvinnor och vara bra för barnen, deras utveckling och relation till föräldrarna.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Wennerholm: Att stora resurser går till nätläkartjänster för att behandla vanlig snuva och andra åkommor hos friska människor är inte acceptabelt. De stora resurserna hade behövs till människor med stort behov av vård istället.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Wennerholm: Permanenta uppehållstillstånd gör att människor kan planera sin framtid och bygga sitt liv. Det ger den trygghet och framtidstro och är bättre för integrationen. Det gör som sagt att man kan satsa på att lära sig svenska, utbilda sig och komma in i samhället.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Wennerholm: Vi vill se ett starkt försvar och samarbeten med andra länder, men Sverige ska själva bestämma över vår försvars-och säkerhetspolitik utan att binda upp oss i kärnvapenalliansen NATO. Vi vill att Sverige bör bevara alliansfriheten eftersom det minska risken att dras in i krig och gör vårt land tryggare.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Wennerholm: Då vi anser att A-kassan har urholkas i decennier och även om de tillfälliga förstärkningar som gjorde under pandemin var bra men inte tillräckliga så bör höjningar göras och även att den tillfälliga permanentas. Såklart vill vi också återupprätta arbetslöshetsförsäkringen som en inkomstförsäkring.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Wennerholm: Strandskyddet är viktigt och ska värnas för allmänhetens tillgång till stränder och för den biologiska mångfalden i hela landet och inte inskränkas.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Wennerholm: Då Sverige kommer behöva göra satsningar på försvaret men det ska inte bli att ökade försvarsutgifter leder till nedskärningar i välfärden. Därför kan det bli aktuellt med skattehöjningar.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Wennerholm: Det är viktigt för demokratin att vi har en bred radio och tv i samhällets tjänst. Det ska dock vara att den ska ha ett utbud som gör att den som vill ska kunna klara sig utan dyra abonnemang men ändå få tillgång till nyheter, information, utbildning och underhållning.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Wennerholm: Vi har i Vänsterpartiet längre drivit på ett förbud mot nyförsäljning av bilar som drivs med fossila bränslen ska införas. Vi vill i samband och under tiden även göra massiva satsningar på kollektivtrafik och utbyggnad av laddinfrastruktur.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Wennerholm: För en tioåring är det bättre med en tydlig uppföljning på andra sätt. Ingenting talar för att betyg i tidigare åldrar gör att barn lär sig mer, tvärtom ger det upphov till mer stress och tydlig utslagning. Om betyg ska sättas, ska det sättas från och med årskurs 7.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Wennerholm: För att få skatteutjämningssystemet mer rätt rättvist och mer omfördelande behövs det ses över. Det är inte rimligt att boende i glesbygd ska betala mer i kommunalskatt än de som bor i rika storstadsnära kommuner, samtidigt som vi ser att tillgången till samhällsservice utarmas på glesbygden.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Wennerholm: Vänsterpartiet var först med att driva frågan om att sexköp ska kunna straffas med minst fängelse. Det är inte rimligt att man kan betala sig från ett allvarligt brott. Det skulle också innebära att polisen i högre utsträckning kommer mer priotiera dessa brott mer än de gör idag.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Wennerholm: Marknadshyror bidrar enbart till höjda hyror och skulle skapa en om än mer ojämlik bostadsmarknad än vad det redan idag är. Vi skulle se ytterligare segregation och utslagning som följd. Vänsterpartiet stoppade marknadshyror från att införas och vi kommer fortsätta se till att sådan förslag inte blir verklighet.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Wennerholm: Idag är det redan brist på kapacitet och vi måste bygga ny järnväg. Vi ser att höghastighetsbanorna kommer att bli en stor investering, till och med århundradets järnvägsinvestering i Sverige. Det behövs för klimatet och skapar många viktiga jobb.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Wennerholm: Staten behöver ta ett större ansvar för att säkerställa en jämlik vård i Sverige men vi vill inte förstatliga sjukvården.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Wennerholm: Att avskaffa karensavdraget borde vara lika självklart som man inte går till jobbet med lätt feber. Vi vill se ett samhälle man kan lita på, som skapar trygghet och som garanterar att vi kan vara sjuka oavsett vår ekonomiska situation. När man är för sjuk för att jobba ska man kunna stanna hemma.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Wennerholm: Vi vill förbättra anställningsbarheten , inte försämra den. Det finns redan stora möjligheter idag för arbetsgivare att säga upp anställda, inte minst genom de försämringar av LAS som riksdagen nyligen beslutande om. Där Vänsterpartiet som enda parti röstade emot eftersom vi vill ha trygga jobb

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Wennerholm: Det ska vara höga miljökrav och krav på att gruvbolagen ar ekonomisk säkerhet för att hantera effekterna av brytningen. Det ska också finnas garanti för inflytande för lokalbefolkning och urfolk.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Emma Wennerholm: Vi i Vänsterpartiet står upp för asylrätten som innebär att vi ska ta emot asylsökande och pröva deras ansökningar på ett tryggt och rättssäkert sätt. Vi anser också att samtliga EU-länder måste ta ett större samlat ansvar för mottagandet av människor på flykt.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Emma Wennerholm: Huvudregeln vid användning av hemliga tvångsmedel ska vara att det krävs att det finns brottsmisstanke. Utan brottsmisstanke ökar risken för att oskyldiga drabbas och att den personliga integriteten inskränkas. Dagens möjligheter att använda preventiva tvångsmedel bör begränsas till de allra grövsta brotten.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Emma Wennerholm: Vänsterpartiet vill bygga en stark välfärd som ger alla människor en bra sjukvård, skola och en trygg ålderdom. Skattepolitiken behöver läggas om efter flera decennier av skattesänkningar och växande klyftor som sliter isär samhället. Bland annat vill vi ser höjda skatter samt en avtappning av jobbskatteavdragen på höga månadsinkomster.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Emma Wennerholm: Våra sista naturskogar bör ges långsiktigt skydd från avverkning och kalhyggesbruket bör fasas ut. Vänsterpartiet vill skydda 30 procent av skogsmarken för att värna den biologiska mångfalden och för miljöns skull.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Emma Wennerholms val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning