Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Martin Zetterlund (fotograf Fredrik Topplund)

Martin Zetterlund

Varför ska väljarna rösta på dig?

Om ni vill ha en politiker som utgår från att alla människor oavsett vilka vi ãr har samma värde. Om ni insett lika mycket som jag att det finns en del saker som behöver förändras. Jag brinner för människan och mer specifikt allas rätt till värdig och trygg vård, oberoende var I Sverige du bor. Men också att vi behöver värna om de som inte hörs. De som av olika skäl inte orkar kämpa.

Presentera dig själv

För mig är min familj viktig. Den består av min fru och mina två tonårsbarn och vår hund. För att orka arbete, studier och alla vardagsbestyr som är livet tycker jag om att vara i naturen, gärna promenader eller en joggingtur. Kyrkan är också en viktig plats för att hämta energi och boost inför veckan. Jag är född I Örebro, uppvuxen i Åkersberga och kom till Linköping och Östergötland 1998.

Vad har du för yrke?

Specialistsjuksköterska barn och ungdom. Arbetar nu med patientsäkerhet.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Alf Svensson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

KD, M och L. (Möjligen C också....)

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Martin Zetterlund

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Zetterlund: Att skolor går med vinst kan vara något positivt. Återinvestering ska göras I skolverksamheten. Detta för att elever och personal ska ta del av ev. vinst genom satsningar och förbättringar. Därför tror inte KD att ett införande av förbud hjälper det verkliga problemen som skolan har. Skolor skall ha kvalitet I undervisning och att fler måste kunna gå ut grundskolan med godkänd betyg.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Zetterlund: Idag har vi kris på elmarknaden. Vi måste kunna göra en omställning utan att behöva köpa polsk kolkraft på vintern. Därför viktigt med en utbyggnad av kärnkraft och en utbyggnad av alternativ över tid.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Zetterlund: Extra viktig Att vi ska kunna känna oss trygga är en viktig fråga. Polisen behöver därför fler verktyg i sin låda för att få bort buset. kameror, visitationszoner kan vara exempel på detta. Sedan behöver samhällets alla aktörer vara involverade för att bygga säkerhet I bostadsområden och jobba vidare mes att förebygga kriminalitet genom ökad närvaro av polis och social personal, fritidsgårdar och trygga vuxna.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Zetterlund: I en tid då hushållsnära tjänster behövs mer är det dumt att avskaffa Rut. Rut möjliggör hjälp för många som behöver ha hjälp i sin vardag. Dessutom kan dessa tjänster betalas på ett hederligt sätt.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Zetterlund: Extra viktig Nej. Att hjälpa varandra ska ligga I vårt DNA. Det gäller även bistånd. Genom goda kontroller ser vi även till att dessa medel går till länder i vår värld som behöver demokratisering, ökad skolgång och hälsa. Det är en fråga om att ta ansvar. Sedan skall vi ha koll på att biständet verkligen kommer fram genom kontroll och uppföljning.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Zetterlund: Extra viktig Kungahuset kan man säga är ett av Sveriges starka varumãrken. Det är något vi ska vara stolta över och det arbete kungahuset utför är inte bara symboliskt utan har värden som tradition och historia. Den insatser vi lägger får vi tillbaka med råge genom att företag investerar I vårt land. Jag är stolt över vårt kungahus!

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Zetterlund: Extra viktig Det är ändå galet att tanka för över 23 kronor litern. En sänkning av skatten är nödvändigt inte bara för oss som kör bil utan för att bonden skall kunna så och skörda åkern som ger mat till oss. För att barnfamiljerna skall kunna skjutsa sina barn på aktiviteter. För att vi skall kunna ha räd att ta ut husvagnen på semester. Därför behöver skatten sänkas.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Zetterlund: Extra viktig Nej jag tror inte att höjda fastighetsskatter behövs. Vi ska inte göra det svårare för dem som bor I hus än vad det redan är med höga elpriser. Vi ska istället underlättar för fler att våga göra investeringar och äga sitt eget hem om möjligt.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Zetterlund: Nej, risken är att kulturen blir som radiokanaler med reklam. Kultur skall kunna vara fri i formning. Sedan kan det finnas vissa inslag där det är möjligt med sponsring på olika sätt men nej jag tror inte att privata aktörer skall få större plats just nu. Det finns andra aktörer i samhället kyrkor och föreningar som utgör en stor del av det kulturutbud som finns idag. Det vill vi värna om!

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Zetterlund: Nej. Jag tycker att kommuner liksom andra parter måste få säga sitt också. om vi ska ställa om samhället måste det finnas möjligheter att utreda frågan. Alla parter måste fä säga sitt och sedan skall faktorer som boendemiljö, landskap, buller mm. också tas in I beräkningarna.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Zetterlund: Tiggeri leder inte någonstans. frågan är egentligen på vilket sätt vi hållbart kan hjälpa dessa grupper? sedan är frågan var dessa människor tar vägen istället? på vilket sätt är Sverige med och bygger upp länder som har många tiggare I Sverige. tex länder som Rumänien och Bulgarien. Här har EU ett Stort ansvar att tillsammans skapa goda förutsättningar I hemlandet istället.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Zetterlund: Här avviker jag från mitt partis linje och precis som FN säger sä rekommenderas länder att införa ett tredje juridiskt kön. Det är en mindre grupp individer som inte är man eller kvinna och då ska vi inte försvåra för dem anser jag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Zetterlund: Extra viktig Det är otroligt viktigt att varje familj själva får bestämmer I hur stor omfattning man vill ha barnomsorg eller inte och I föräldraledigheten. Det är familjen bästa som är I fokus. Föräldrar skall kunna känna sig trygga I att planera sin föräldraledighet utefter hur det är I just deras situation. Det kan vara mamma som ãr egenföretagare eller pappa och då måste de kunna få bestämma själva.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Zetterlund: Nätläkare är viktiga som komplement till den fysiska vården. Däremot måste ersättni gssystemen ses över. problemet är när detta inte är reglerat korrekt som vi har sett exempel på. Att det finns privata alternativ är alltså en tillgång så länge det finns regleringar och bra avtal som säkrar upp kvalitet.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Zetterlund: Extra viktig Ja, det fungerar inget vidare idag.Detskall inte ta så många år att få sitt besked att barnen och familjen måste rivas upp från det som skapats Då bättre med en migrationspolitik med besked inom rimlig tid och att vi kan satsa pä integration, snabb språkinlärning och att individerna får så bra förutsättningar som möjligt för en bra start. och då vet vi att språket, tillhörighet och arbete är vägen

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Zetterlund: Extra viktig Ja för länge sedan! Men med tanke på det förvärrade sãkrhetsläget över tid så är det dags för oss nu. Vi måste bygga upp vårt försvar igen, inför värnplikt för flera ungdomar och rusta samhället och inte minst vården så vi har en bättre krisberedskap. Men allt detta är förgäves om vi inte är med i en större allians som NATO idag kan erbjuda.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Zetterlund: Huvudprincipen skall vara att ha ett jobb att gå till. När man ställs utanför är det lätt att ge upp. Här behövs coaching och individuell guidning för att komma tillbaka in i arbetslivet. Under tiden skall det ges ersättning för att klara av vardagen. Men motivation att söka jobb måste vara "driven" . Faktum är att en tidigare sänkning ledde till kortare tid i arbetslöshet.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Zetterlund: En levande landsbygd är viktig. Då måste också refelverk vara så pass bra och tydliga att det finns möjligjet för företag för tex turism att etablera sig. Därför bör strandskyddet i landsbygdskommuner avskaffas.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Zetterlund: vi har redan höga skatter i Sverige. Sverige måste fortsätta bygga upp försvaret successivt ävek 2026-2030 med målet 2 % av BNP.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Zetterlund: Tiderna förundras. Under uppväxten på 80-talet fanns ett par kanaler som nu vuxit till en skog av kanaler. Public service som drive av skattemedel kan inte och ska inte vara med I alla genre. Det finns andra kanaler som gör det bättre. Därför bör man smala av uppdraget.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Zetterlund: Nej. En ny bil som går på enbart el är ordentligt mycket dyrare än en bensin eller dieselbil och så länge det inte går för vanligt folk att göra den investeringen kan vi inte förbjuda bensinbilar. Det är fel väg att gä. I princip alla bilmärken har idag alternativ till fossilt drivmedel och det är en bra utveckling. Med nyare och smartare teknik går det snabbt framåt och det skall vi stödja.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Zetterlund: Nej, det skall vara obligatoriskt från åk 6. Vi behöver inte införa detta tidigare utan satsa på att utveckla ett bra stöd och skapa trygghet i våra grundskolor.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Zetterlund: Kristdemokraterna menar att man behöver se över hur systemet ser ut idag. Det slår fel idag. Kommuner tenderar att höja skatterna. Kommuner med låg skattesats borde få behålla större del än de kommuner som har höga skattesatser.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Zetterlund: Ja. Det är ett brott att köpa sex och det skall straffas. Det är positivt med den sexköpslag som Eu utformar. De människor som säljer sex skall också erbjudas och få ett tydligt stöd för att hitta vägar ut ur detta.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Zetterlund: Nej. Det skall vara en fri hyressättning i nyproduktion mellan hyresgäst och fastighetsägare. Men som hyresgäst skall man kunna vara trygg med vad hyran är över tid och att man kan bo kvar så länge som man sköter sig. (starkt besittningsskydd). Hyra skall också vara rimlig givetvis.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Zetterlund: Vi ska istället satsa på befintlig järnväg och se till att de tåg som finns kan fungera bra. Höghastighetståg är bra men kostar för mycket. Det finns annat att satsa på just nu som är viktigare. tex vård, skola och ett bra försvar.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Zetterlund: Extra viktig Ja! oavsett var jag bor i Sverige har jag rätt till en god vård. En vård som bygger på kvalitet i mötet mellan varje människa. Idag kan samma sjukdomstillstånd behandlas och omhändertas på 21 olika sätt och det är ineffektivt och blir en ojämlik vård. Med nationell styrning, nationella värdprogram och koordinering kan vi på allvar samverka.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Zetterlund: Det är bra att det finns en karensdag. Det skall fungera ungefär som en självisk som man betalar om man är sjuk. Tanken med karens är att undvika onödig frånvaro från arbetet. Under covid däremot togs det bort tillfälligt för att motverka att man går med sjukdomssymtom till sitt arbete.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Zetterlund: Ja. Kristdemokraterna värnar om den svenska modellen. Men för att få ökad rörlighet och högre sysselsättning vill vi att företagen själva också skall kunna göra undantag i turordningsreglerna i LAS.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Zetterlund: Ja. Gruvorna I Sverige är en viktig del av vårt näringsliv och för att nya investeringar skall kunna göras. Självklart måste det sker på ett sätt som inte påverkar känsliga naturområden och får konsekvenser för kommade generationer.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Martin Zetterlund: Alla människor pä flykt från förföljelse, krig och förtryck skall fä skydd i Sverige. Asylsökningen skall vara säker och den som saknar rättsskydd kan inte stanna kvar. Den som beviljas asyl skall från dag ett vara med I ett asylprogram för att lära sig spräk, samhället och att få ett arbete. KD vill införa humanitãr skyddsgrund för att de mest utsatta skall få ett bättre skydd.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Martin Zetterlund: Att vi ska kunna vara trygga när vi går från bion och konserten är en rättighet. Polisen måste få ökade möjligheter att ha kameror för att öka vår trygghet i tex vissa stadsmiljöer eller miljöer som polis utser.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Martin Zetterlund: Vi har på tok för höga skatter för alla i Sverige Idag, alla från pensionärer, låginkomsttagare och höginkomsttagare betalar för mycket i skatt. Ingen skall behöva betala mer än 50% i skatt tycker vi Kristdemokrater.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Martin Zetterlund: Det är bra att skog skyddas. Detta kan ske på olika sätt. Men att staten tar över och bestämmer över markägares skog är att gå för långt. KD ser att privata ägande av skogsmark är en viktig del. Skogsägaren måste själv kunna ta ansvar för att vårda sin skog. Detta för att värna om en levande landsbygd. Vi vill inte ha museum utan en Levande landsbygd!

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Martin Zetterlunds val:

 • Lag och ordning
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning