Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Erika Svanström (fotograf Privat)

Erika Svanström

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag har levt och upplevt både stor glädje och djupa dalar. Min bekantskapskrets består av samhällets alla skikt. Och jag har drivet, kunskapen och precis lagom bristande tålamod med dumheter. Egen erfarenhet av allt från vården till att vara förälder under speciella förutsättningar, till att veta hur man formulerar ett blivande lagförslag.

Presentera dig själv

Från vårdbiträde, servitris och statsvetare till hemmafixare som gärna ser världen utanför charterhotellen. Uppväxt i Norrbotten, numera boende i Danderyd. Barnboksförfattare, vd eget bolag utöver en anställning. Hittar alltid lösningar.

Vad har du för yrke?

rådgivare samhällspolitiska relationer i ett statligt bolag. Statsvetare.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Ebba Busch

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En stabil gemenskap med 3-4 partier. I kommunen får det gärna vara ett gott samarbete över alla partigränser- viktigast att få saker gjorda och ha långsiktighet i stora beslut.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Erika Svanström

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erika Svanström: Extra viktig En stabil energikälla som dessutom utvecklas i takt med tiden tack vare forskning. Säkrare och betydligt mer effektiva precis som fordon, industri och annat.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erika Svanström: Extra viktig Svår fråga, det bygger inte förtroende men fungerar avskräckande. När brotten minskar ska zonerna avskaffas.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erika Svanström: Sluta försvåra kvinnors företagande! Det behövs skattelättnader så det inte blir en kvinnofälla.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erika Svanström: Byggnader, representation och reparationer kostar pengar. Kungahuset är mycket mer än kungafamiljen.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erika Svanström: Vanligt folk måste ha råd att åka till jobbet.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erika Svanström: Extra viktig Nej. Däremot kan vi ha andra skatter och avgifter där beskattning kommer vid försäljning. Men både den här skatten, kostnad för nya pantbrev OCH lagfart plus vinstskatt är mer än nog.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erika Svanström: Varför inte? Vi behöver inte vara rädda för att tänka nytt. Även kultur kan hitta nya vägar. Redan idag finns det stiftelser, privata teatrar, gallerier, musiker, artister som tar egna initiativ. Friare konst med fler sätt att betala för kulturen.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erika Svanström: Extra viktig Vindkraft är ett komplement och ingen huvudkraft. När den dessutom blir en huvudvärk för en kommun som ska lyssna på sina invånare, då har nåt gått snett. Kommunen är invånarna närmast, de måste få ha egenmakt.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erika Svanström: Tiggeri bygger ingen hållbar framtid. Människor bryr sig om människor, men den situation som har varit på senare år är ohållbar. Vi måste hitta andra sätt att hjälpa än att permanenta tiggeri.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erika Svanström: Gör det om det är extremt viktigt för en grupp människor.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erika Svanström: Extra viktig Valfrihet är hälsosamt. Var och en måste ta ansvar för sin situation, val av partner och vilka värderingar som ska prägla relationen och föräldraskapet. Varför ska staten bestämma en sak som borde vara självklar för den som väljer att bli förälder?

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erika Svanström: Extra viktig Även offentlig vård har nätläkare. De har inneburit en enorm förbättring för mig som småbarnsförälder- om de vanliga vårdcentralerna hade löst detta så vore det en annan sak. Men tack vare nätläkare har övriga vården utvecklats digitalt.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erika Svanström: Extra viktig Det är att förenkla frågan. Om skyddsbehovet finns kvar efter några år så ja, annars nej. Uppehållstillstånd ska vara en trappa av behov. Ett steg i taget och alla ska inte få permanent uppehållstillstånd om det inte behövs.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erika Svanström: Extra viktig Har jag tyckt i 20 år. Ungefär lika länge som (S) har sagt att det är det värsta förslaget de nånsin hört. Skillnaden är att mina värderingar består över tid.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erika Svanström: Extra viktig Gränsen mellan jobba/inte jobba måste vara kännbar. Jag har fått a-kassa. En bra sak men orimligt att sudda ut värdet av att jobba om man får tillräckligt mycket för att dra ut på jobbsökandet. Vi har lediga jobb, dags att alla som har förmågan att jobba matchas mot ett jobb. Finns mycket att säga om detta.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erika Svanström: Det måste finnas utrymme för både sunt förnuft och strandskydd. Vi kan inte ha för hårda krav i glesbygd och samtidigt se fastigheter stå som spön i backen i sjönära lägen vid våra större städer.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erika Svanström: Det är så självklart att public service måste fokusera mer och ägna sig åt sånt som inte kommersiella kanaler skulle göra bättre. Helst avskaffa och sen ge ersättning till kanaler gör att producera och sända en viss % samhällsviktiga program.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erika Svanström: Så länge det finns andra alternativ så är det rimligt. Men det blir en smula märkligt när det samtidigt är förbjudet att bryta de metaller som krävs i Sverige för elbilar. Import av metaller är nödvändigt men skapar ett mått av hyckleri när vi inte tar ansvar för mer av produktionskedjan.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erika Svanström: Betyg löser inte kunskapsutvecklingen. Det gör kompetenta lärare, en vettig läroplan, bra kurslitteratur och mindre av dokumentation till oss föräldrar.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erika Svanström: Extra viktig Gör en total översyn av skatterna istället. Sluta belöna kommuner som inte håller i plånboken. Den kommun som tar emot pengar från en annan kommun och samtidigt bygger äventyrsbad eller andra skrytbyggen har mer utmaningar med styrningen än ekonomin,

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erika Svanström: Dagens system är förlegat och ger låga hyror på flotta adresser samtidigt som nyproduktion och bruksvärde på nya bostäder skjuter i höjden även i låginkomstområden. Det är orimligt. Sätt en förutsägbar ökning när en hyresrätt byter ”ägare” utifrån attraktion på bostaden. Lite som villaägare har det med fastighetsavgiften. Populär adress = högre pris.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erika Svanström: Extra viktig Orimligt dyrt och särskilt hög hastighet blir det knappast. Å ena sidan protesteras det mot att bryta kalk på Gotland, samtidigt slutar både vindkraft och järnväg slukar enorma mängder cement, som görs av kalk.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erika Svanström: Extra viktig Haveriet är ett faktum. Dags att skrota en över 100 år gammal lag.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erika Svanström: Vi ska ta ansvar för det vi förbrukar och minska importen av det som finns här naturligt. Även om det påverkar vår natur. Mobiler, järnväg, vindkraft, datorer mm innehåller ämnen som vi borde ta större ansvar för att bryta och räkna in de faktiska miljökonsekvenserna. Inte minst eftersom gruvindustrin i många länder har väldigt osäkra villkor för både människor och miljö.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Erika Svanström: Mottagandet varierar från dag till dag. Vi måste samverka med EU och även andra länder, Sverige må ha hög kapacitet men den är inte oändlig. Andrum är också viktigt för att göra de som får komma hit rättvisa och en serös chans att etablera sig.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Erika Svanström: Extra viktig Extremt komplicerad fråga. Viktigt med rättssäkerhet samtidigt som tröskeln för avlyssning antagligen är för hög i förhållande till polisens behov för att komma åt brottslighet.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Erika Svanström: Extra viktig Vi måste ha sams och balans när det gäller gränsen mellan ägande, nationella strategier, skyddsvärd skog och en levande landsbygd. Att avverka är ibland också ett sätt att skydda skog, rätt utfört.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

OBS
Erika Svanström har hoppat över denna fråga

Så svarar Erika Svanström: Extra viktig Lag och ordning, att skatter och avgifter inte går till skrytbyggen eller äventyrsbad utan till vård - skola - omsorg. Att fler ska ta och känna ansvar för sin egen försörjning samtidigt som systemet ska finnas där för den som behöver det. Hårdare krav i vissa fall där biologiska föräldrar som blivit av med vårdnaden. Och cybersäkerhet måste få högre prio.