Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Andreas Antelid (fotograf null)

Andreas Antelid

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag har en bred erfarenhet från en mängd olika yrken och sammanhang vilket gör att jag har en god förmåga att bidra med många perspektiv på många politiska frågor.

Presentera dig själv

Bor i Kungälv med min familj och är utbildad gymnasielärare och arkeolog, men har även arbetar som truckförare, kriminalvårdare och arbetsmarknadshandläggare. Har de senaste 15 åren arbetat med kulturarvsfrågor och pedagogik på olika sätt och brinner för frågor om kultur och jämlikhet.

Vad har du för yrke?

Kultursekreterare, pedagog och arkeolog

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Jonas Sjöstedt

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill se en klar majoritet för partierna till vänster i svensk politik. Ett starkt Vänsterparti som styr med stöd av S och kanske även Mp.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Andreas Antelid

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Antelid: Extra viktig Skattepengar som ska gå till utbildning ska inte hamna som vinst hos bolagsägare. Varje krona behövs i skolan. Det är en självklarhet!

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Antelid: Kärnkraften har spelat ut sin roll som energikälla. VI behöver istället satsa på förnybara energikällor som sol, vind och vattenkraft för att motverka fossilberoendet.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Antelid: Polisen ska visitera när misstanke om brott finns. Risken är stor att rättsosäkerhet och rasprofilering ökar om visitationszoner införs.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Antelid: RUT-avdraget är i praktiken ett bidrag för välbärgade som är den samhällsklass som utnyttjar möjligheten mest. Vi behöver satsa på bidrag som ÖKAR jämlikheten och inte tvärtom.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Antelid: Sverige är ett av världens rikaste länder och ska visa solidaritet med de som inte har det lika bra.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Antelid: Monarkin är en odemokratisk institution och istället för att stödja en sådan bör vi satsa på sånt som kommer fler till del som vård och skola.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Antelid: Det är viktigt att fossilberoendet minskar. Skatteintäkter från bensin och diesel ska satsas på fossilfria alternativ såsom kollektivtrafik och tåg m.m.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Antelid: Det är viktigt att beskatta fastigheter på ett sätt så att det har en utjämnande effekt. Alltså att de som har råd betalar mer.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Antelid: Kultur ska vara tillgängligt för alla oavsett bakgrund och ekonomiska förutsättningar. Därför är det viktigt att det är offentligt finansierat och inte styrt av ett ekonomiskt vinstintresse.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Antelid: Utbyggnaden av vindkraft går för långsamt och processen behöver snabbas på om vi ska kunna möta klimatmålen. Till viss del behöver därför kommunernas vetorätt begränsas.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Antelid: Man kan inte förbjuda fattigdom, den bekämpas bäst med solidaritet och jämlikhetssträvan.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Antelid: Alla ska själva få definiera sin tillhörighet.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Antelid: Att dela lika i ansvaret för barnen är en viktig jämställdhetsfråga. VI bör göra mer för att ge barn möjligheten att få vara hemma lika mycket med båda sina föräldrar.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Antelid: Skattepengar som läggs på vården ska inte gå till vinst i privata bolag. Det är inte rimligt att pengar går till enklare ärenden när behovet är stort för mer allvarliga åkommor.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Antelid: Permanenta uppehållstillstånd leder till ett tryggare mottagande för den som flyr till Sverige, vilket leder till en bättre integration.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Antelid: Alliansfriheten har tjänat oss väl under lång tid. Sverige behöver handlingsfrihet att själv kunna bestämma över sin utrikes- och säkerhetspolitik. Det har NATO-diskussionerna med Turkiet visat med all önskvärd tydlighet.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Antelid: A-kasseersättningen har urholkats under lång tid och behöver höjas.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Antelid: Strandskyddet är viktigt för den biologiska mångfalden och för att säkra allmänhetens tillgång till stränder och vattendrag. En ökad bebyggelse vid stränder kommer begränsa och privatisera tillgången till stränder och vattendrag.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Antelid: I en osäker värld behöver vi ett allmänt försvar att lita på. För att kunna hävda vår alliansfrihet och vårt oberoende så är det rimligt att vi bekostar vårt försvar gemensamt.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Antelid: Public service spelar en avgörande demokratisk funktion i samhället och vi behöver ha en brett utbud för att säkerställa ett utbud som tilltalar alla i samhället.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Antelid: De tekniska förutsättningarna finns och klimatet kan inte vänta. Det är rimligt att vi förbjuder nyförsäljning av fossildrivna bilar. Begagnatmarknaden kommer finnas kvar ett tag till för att fasa ut de sista fossilbilarna.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Antelid: Betyg tillför inget i lägre åldrar utan leder endast till onödig stress. Eleverna ska få information om sin kunskapsutveckling på annat sätt.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Antelid: Vi behöver ett utjämningssystem som inte gör det dyrare att bo på landsbygd än i storstad.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Antelid: Det är ett allvarligt brott och ska inte gå att köpa sig fri från i form av böter.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Antelid: För att lösa bostadskrisen behövs fler billiga hyresrätter så att även unga människor kan skaffa sig en egen bostad utan att ha stora tillgångar på banken eller vara beroende av föräldrarnas plånböcker. Marknadshyror leder till högre hyror och en ojämlik bostadsmarknad.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Antelid: Vi behöver fler effektiva alternativ till flyget. Vi behöver bygga ut tågtrafiken. Det är bra för klimatet och leder till fler arbetstillfällen.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Antelid: Sjukvården behöver bli mer jämlik och rättvis över hela landet, vilket staten behöver reglera, men vi behöver inte något förstatligande av sjukvården.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Antelid: Är man sjuk ska man stanna hemma och inte straffas för det.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Antelid: Extra viktig Vi vill förstärka arbetsrätten och inte försämra den. Arbetsgivare har redan stor makt att avskeda efter eget huvud på grund av försämringarna i LAS.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Antelid: Gruvverksamhet har stor påverkan på naturförhållanden och markförhållanden och det är viktigt att det sker en rigorös och noggrann prövning innan tillstånd ges.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Andreas Antelid: Sverige är ett rikt land och bör ta ett stort solidariskt ansvar för att hjälpa och ta emot människor på flykt. VI ska också påverka övriga EU-länder att göra detsamma.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Andreas Antelid: Avlyssning och övervakning ska kunna ske när brottsmisstanke föreligger.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Andreas Antelid: Extra viktig De senaste årens skattesänkningar har skapat stora klyftor i vårt samhälle. Vi behöver återinföra en merutjämnande skattepolitik där de välbärgade tar ett större ansvar för den gemensamma välfärden.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Andreas Antelid: Skogen är viktig att skydda för den biologiska mångfalden.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Andreas Antelids val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning