Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Karolina Eriksson (fotograf null)

Karolina Eriksson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag sätter miljö- och klimatfrågor främst i alla lägen med ett socioekonomiskt perspektiv. Låt oss hindra kapitalismen från att förstöra jorden innan det är för sent och låt oss bygga ett rättvisare samhälle. Jag är uppvuxen i glesbygd och bor i landsort och driver lokala frågor som kollektivtrafik och kommunal service utanför städerna. En annan viktigt fråga för mig är att avskaffa marknadsskolan

Presentera dig själv

Jag bor med min familj i bruksorten Skärblacka och pendlar till Norrköping där jag arbetar som specialpedagog. Mina största intressen är vilda och tama djur, växter, kultur och samhällsfrågor.

Vad har du för yrke?

Specialpedagog på gymnasieskola

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Så röd-grönt som möjligt

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Karolina Eriksson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Karolina Eriksson: Skolan ska vara likvärdig och ingen ska tjäna pengar på den.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Karolina Eriksson: Kärnkraft är dyr, ineffektiv och farligt

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

OBS
Karolina Eriksson har hoppat över denna fråga

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Karolina Erikssons val:

  • Miljö och klimat