Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Tania Bengtsson (fotograf Karin Linde/Don't blink)

Tania Bengtsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Framförallt ska man rösta på Vänsterpartiet. Vänsterpartiet är Sveriges enda vänsterparti. Vi står till vänster i politiken under hela mandatperioden och inte bara i valrörelsen. Vänsterpartiet har visat att vi är ett parti att lita på, då vi stoppade marknadshyrorna men exempelvis också när vi tagit strid för arbetsförmedlingen och pensionerna.

Presentera dig själv

Jag är 43 år och bor tillsammans med min familj i ett hyres-radhus på Frennarp i Halmstad. Jag jobbar till vardags som mellanstadielärare på Andersbergsskolan och är sedan många år aktiv i kommunpolitiken. För mig har antirasism och asylpolitik alltid varit viktiga frågor. På senare år har jag blivit mer och mer engagerad i bostadsfrågan. Vi behöver minska bostadsbristen och bostadssegregationen.

Vad har du för yrke?

Lärare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Gunnel Karlsson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag hoppas på en majoritetsregering som tar ojämlikheten och klimatomställningen på största allvar. I sådan regering ska givetvis Vänsterpartiet ingå.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Tania Bengtsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tania Bengtsson: Extra viktig Skolan är till för eleverna och inte för vinstdrivande bolag. Alla skattepengar ska gå till eleverna och inte till privata vinster.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tania Bengtsson: Kärnkraften är inte en hållbar energikälla. Den är också mycket dyr. Vänsterpartiet vill satsa på att massivt bygga ut de förnybara energislagen som sol och vind.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tania Bengtsson: Polisen ska bara visitera människor när det finns en konkret misstanke om brott. Människor ska inte råka ut för slumpmässig visitation bara för att man befinner sig på en viss plats. Det kan leda till att helt oskyldiga drabbas och ökar risken för rasprofilering. Det kan snarare minska förtroendet för polisen än öka det.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tania Bengtsson: Skattepengar ska inte användas för att städa människors privata hem. Det är ett jättestort slöseri med skattepengar. Skattepengarna behövs i välfärden. Det är mycket bättre att anställa fler i vård och omsorg.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tania Bengtsson: Världen är mycket ojämlik och orättvis med enorma klyftor. Samtidigt som människor lever under stora umbäranden finns en enorm rikedom i världen. Ett fåtal människor äger lika mycket som den fattigaste halvan av världens befolkning. På olika håll i värden pågår svält och humanitära katastrofer. Biståndet är ett medel för att motverka detta och göra situationen bättre runt om i världen.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tania Bengtsson: Pengar som idag går till kungahuset hade gjort mycket större nytta i välfärden. Vänsterpartiet vill avskaffa monarkin och inför republik, där Sveriges statschef utses på ett demokratiskt sätt i allmänna val.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tania Bengtsson: Bensin och diesel är inte en del av en hållbar klimatomställningen och behöver därför beskattas på ett sätt som styr bort från det fossila. Däremot kan vi tänka oss ett tillfälligt prisstopp på dessa drivmedel när prisökningarna snabbt blir alltför stora så att det t ex inte drabbar barnfamiljer på landsbygden som är beroende av bilen.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tania Bengtsson: Vänsterpartiet vill ha en statlig fastighetsskatt som ett komplement till den kommunala avgiften. Denna skatt ska framförallt tas ut på hus med höga taxeringsvärden. Vi vill att denna skatt ska vara kopplad till inkomsten, så att inte låginkomsttagare drabbas för hårt.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tania Bengtsson: Det är det offentliga som är garanten för en jämlik och tillgänglig kultur i hela landet, och för alla grupper. Vi är inte emot att det privata satsar på kultur men det kan inte ersätta de offentliga satsningarna. Vänsterpartiet vill se ökade offentliga satsningar på kulturen.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tania Bengtsson: Vindkraften är en mycket viktig del av klimatomställningen. Det är viktigt att hänsyn tas till miljön och till människors hälsa när vindkraft etableras.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tania Bengtsson: Fattigdom kan inte förbjudas. Människohandel och fattigdom i hela Europa måste bekämpas, men det löser vi inte genom att förbjuda tiggeri.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tania Bengtsson: Alla har rätt att bestämma över sin egen kropp och har rätt att definiera sig själv.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tania Bengtsson: Att dela lika på ansvaret för barn och hem är en viktig jämställdhetsfråga. Idag tar kvinnor ut mycket mer av föräldraledigheten, det leder till lägre löner och lägre pensioner för många kvinnor. Barn har lika mycket rätt till båda sina föräldrar.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tania Bengtsson: Extra viktig Det är inte okej som det är idag att regionerna betalar ut stora summor till privata nätläkartjänster som behandlar enkla snuvor hos fullt friska människor. Det pengarna ska istället gå till vård efter behov.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tania Bengtsson: Extra viktig Rätten till asyl är en mänsklig rättighet. Permanenta uppehållstillstånd gör att människor kan känna trygghet och framtidstro, vilket underlättar integrationen. Det gör att man kan känna sig hemma i sitt nya land och satsa på en framtid här.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tania Bengtsson: Sverige ska vara ett alliansfritt land med ett eget starkt försvar och självbestämmanderätt. Vi ska givetvis samarbeta med andra länder men ska inte gå med i kärnvapenalliansen NATO.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tania Bengtsson: Extra viktig A-kassan ska vara en inkomstförsäkring. I decennier har A-kassan urholkats. Genom att permanenta höjningen av A-kassan, och fortsätta återställa den så vänder vi på utvecklingen.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tania Bengtsson: Strandskyddet ska värnas för att alla ska ha tillgång till Sveriges stränder.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tania Bengtsson: Satsningarna på försvaret får inte ske på bekostnad av välfärden, därför kan vi tänka oss höjd skatt för detta ändamål.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tania Bengtsson: Alla, oavsett inkomst, ska ha rätt till ett brett utbud av nyheter, underhållning , information och utbildning. Man ska inte behöva ha dyra abonnemang för detta. Public service ska fortsätta ha radio och TV i allmänhetens tjänst.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tania Bengtsson: Detta är en fråga som Vänsterpartiet drivit länge. Vi vill också satsa stort på kollektivtrafiken och laddinfrastruktur i hela landet.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tania Bengtsson: Extra viktig Det finns inget som säger att betyg i lägre åldrar ger ett ökat lärande, istället skapas stress och tidig utslagning. Det är mycket bättre med tydlig uppföljning och dialog mellan skolan och hemmet för att följa elevens utveckling.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tania Bengtsson: Det är inte rimligt att vissa kommuner i glesbygd tvingas till väldigt höga kommunalskatter och ändå inte ha möjlighet att ge den service som kommunens invånare behöver. Välfärden måste vara jämlik över landet. Därför behöver mer skatteinkomster omfördelas från rika till fattiga kommuner.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tania Bengtsson: Det är inte rimligt att man ska kunna betala sig fri från ett ett sådant allvarligt brott. Polisen behöver också prioritera dessa frågor mer.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tania Bengtsson: Extra viktig Marknadshyror leder bara till högre hyror, en än mer ojämlik bostadsmarknad och till ökad segregation. Påbörjar man införandet av marknadshyror på nya hyresrätter, kommer denna utveckling att på sikt leda till en avreglerad bostadsmarknad där fastighetsägarens makt ökar på hyresgästernas bekostnad.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tania Bengtsson: Vi behöver storsatsa på järnvägen. Höghastighetstågen är en viktig del av klimatomställningen.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tania Bengtsson: Regionerna ska även fortsatt ha ansvar för sjukvården, men det behövs mer statlig styrning för en mer jämlik vård i hela landet.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tania Bengtsson: Extra viktig När man är sjuk ska man vara hemma från jobbet. Med karensavdraget känner sig många tvingade att gå till jobbet av ekonomiska skäl fastän man är sjuk . Så ska ingen behöva känna.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tania Bengtsson: Vänsterpartiet vill öka anställningstryggheten istället för att minska den. Det finns redan idag stora möjligheter att säga upp anställda för arbetsgivare. Vänsterpartiet var som enda parti mot att försämra LAS.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Tania Bengtsson: Extra viktig Vänsterpartiet står upp för asylrätten. Sverige ska ta emot asylsökande och pröva deras asylskäl på ett rättssäkert sätt. Alla EU-länder måste tillsammans ta ett större ansvar för att ta emot människor på flykt.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Tania Bengtsson: För att göra detta måste det finnas konkret misstanke om brottslighet.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Tania Bengtsson: De allra rikaste måste bidra mer till samhället och välfärden genom högre skatt. I Sverige har klyftorna och ojämlikheten ökat i decennier. Skatterna har sänkts, samtidigt som välfärden har väldigt stora behov. Skattepolitiken behöver läggas om.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Tania Bengtsson: Vänsterpartiet vill skydda skogen för den biologiska mångfalden. Våra naturskogar behöver skyddas och kalhyggesbruket fasas ut.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Tania Bengtssons val:

 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning
 • Sysselsättning