Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Joseph Tornell

Vad har du för yrke?

Ekonomisk rådgivare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Alf Svensson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En stark M/KD-regering med så stort inflytande av KD som möjligt.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Joseph Tornell

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joseph Tornell: Goda ekonomiska resultat kan inte likställas med eftersatt kvalitet. Kvalitet och likvärdighet i friskolor (och kommunala skolor) ska garanteras av huvudmannen och kontrolleras av Skolinspektionen.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joseph Tornell: Småskalig, modern, säker kärnkraft kommer vara EN viktig del av flera för att producera det ökade behovet av el i framtiden

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joseph Tornell: Polisen kommer behöva fler redskap för att stävja ökad brottslighet. Visitationszoner är ett.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joseph Tornell: RUT skapar jobbtillfällen och skapar möjligheter för många småföretag.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joseph Tornell: Extra viktig Jämfört med många länder har vi det väldigt bra. Att bidra till att fler får det bättre bör vara en självklarhet. Det kommer sannolikt även gynna oss på sikt.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joseph Tornell: Nuvarande dieselskatt medför många problem för svenska företag och lantbrukare. Transportnäringens problem med lönsamheten kommer leda till ökade transportkostnader för svenska företag vilket i längden kommer leda minskad konkurrenskraft. Svenskt jordbruk riskerar att slås ut med nuvarande bränslekostnader vilket kommer göra oss ännu mer sårbara. Självförsörjningsgraden är redan oroväckande låg.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joseph Tornell: Extra viktig Att beskatta ägande slår väldigt orättvist.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joseph Tornell: Besluten måste ligga nära dem de berör och påverkar.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joseph Tornell: Extra viktig Beslut som påverkar hur familjen hanterar sin tid bör i största möjliga mån fattas av föräldrarna.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joseph Tornell: Marknaden kommer ordna omställning till nya drivmedel utan denna sortens förbud.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joseph Tornell: Betyg i så låga åldrar används för att ge en bild av hur en elev klarar sin utbildning (och för skolor att jämföra sig med andra). Betyg är ett ganska svagt och väldigt smalt verktyg för att ge denna bild. Det finns då bättre verktyg som lärarna har redan idag, som inte heller lägger den stress på eleverna som betyg faktiskt gör.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joseph Tornell: OK så länge det är på nivåer så att det inte leder till ökade skatteer för de som bor i de "rika" kommunerna.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joseph Tornell: Staten bör ta ansvar för att säkerställa att vi får en jämlik vård vart vi än bor i Sverige.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joseph Tornell: Vissa delar av nuvarande LAS är ett hinder för vissa bolags utveckling. Framförallt småföretag behöver en större flexibilitet än vad LAS ger utrymme för.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joseph Tornell: Sverige ska värna sina naturtillgångar och ha en god kontroll av gruvnäringen.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Joseph Tornell: Sverige ska vara generöst när det gäller att ta emot människor i behov av en säker plats. Behovet är det som ska styra inte hur många som kommit tidigare.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Joseph Tornell: Polisen kommer behöva fler redskap för att stävja ökad brottslighet. Avlyssning och övervakning är ett.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Joseph Tornell: S+MP-regeringen gjorde det svårt att bedriva skogsbruk i Sverige. Många små skogsägare har gjort sina investeringar utifrån givna förutsättningar. Nu slås livsbesparingar i kras i fall då skyddet helt plötsligt slår in. Sverige har i många delar ett sunt skogsbruk med skogsägare som vill vårda skogen. Bättre då att satsa mer på information och utbildning för att bibehålla och förbättra detta.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Joseph Tornells val:

 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi
 • Sjukvården