Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Martha Wicklund (fotograf Pavel Koubek)

Martha Wicklund

Varför ska väljarna rösta på dig?

För mig är möjligheten att förändra samhället till det bättre det allra viktigaste. Att driva igenom politiska reformer som gör samhället bättre och som stärka de människor som lever i utsatthet är min prioritet eftersom det skapar ett mer jämlikt samhälle.

Presentera dig själv

Jag är uppvuxen i ett miljonprogramsområde med föräldrar som hade det knapert och har sett vad det innebar att leva på marginalen. När jag flyttade hem till Sverige efter att ha bott utomlands så märkte jag hur landet hade förändrats och tagit en rejäl högersväng. Det tillsammans med min dotters födelse och mitt driv att skapa ett bättre samhälle för henne fick mig att engagera mig.

Vad har du för yrke?

Kriminalvårdare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Min mamma

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill se en stark majoritet som kan driva igenom viktig politik och självklart kommer vi i Vänsterpartiet vara en drivande del av det styret.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Martha Wicklund

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martha Wicklund: Extra viktig Alla skattemedel ska gå oavkortat till skolan

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martha Wicklund: Extra viktig Vi har bara en planet, kärnkraften kräver uran som är väldigt giftigt att bryta och skapar kärnavfall som Sverige i nuläget inte har en slutförvarslösning för och det riskerar Sveriges framtid.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martha Wicklund: Det kommer inte lösa kriminaliteten utan göra att vissa oskyldiga grupper känner sig ännu mer utsatt.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martha Wicklund: Ett bidrag till rika som de klarar sig bra utan. Kostar mycket för staten och ger knappt några "vita" jobb. Finns andra viktiga reformer att lägga pengarna på.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martha Wicklund: Vi behöver vara med och stötta andra nationer som har det svårt.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martha Wicklund: Ingen ska födas in i ett ämbete, maktposition. Jag anser att vi borde införa en republik i Sverige.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martha Wicklund: Vanliga människor ska inte bära klimatomställningen. De som bor på landet måste fortfarande ha råd att åka till jobbet. Fokus måste ligga på industrin och andra jättar som står för de stora utsläppen.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martha Wicklund: Bor du i ett slott i Danderyd så ska du betala mer i fastighetsskatt än en liten villa i Fjugesta, det borde vara en självklarhet.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martha Wicklund: Kulturen är en viktig del av samhället för att bidra till eftertanke och provokation. Det är därför viktigt att det offentliga stöttar så att utbudet blir brett och den konstnärliga frihet förblir stor. Annars riskerar konsten att bli väldigt smal för att "sälja".

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martha Wicklund: Alltför många vindkraftbyggen har stoppats med kommunala veton. Vi behöver en kraftig omställning och som en del i det så behöver vi bygga ut vindkraften.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martha Wicklund: Extra viktig Vi kan inte kriminalisera fattigdom.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martha Wicklund: Extra viktig Alla människor ska ha rätten att få vara sig själv. Det innefattar rätten att vara icke-binär!

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martha Wicklund: De samhällsstrukturer som finns idag förhindrar män att kunna ta ut sin föräldraledighet full ut. För att stärka papporna och därmed bryta strukturer som bland annat bidrar till lägre pensioner för kvinnor så måste vi dela på föräldraledigheten genom tvingande regler.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martha Wicklund: Extra viktig Alla skattemedel ska fördelas så att de som är sjukast får vård först och privata nätläkare hindrar det.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martha Wicklund: Extra viktig För att ge flyktingar en möjlighet till ett hem och till stabilitet så måste vi ge dem möjligheten att kunna slå sig ner utan oro för utvisning. Det är bra för hela Sverige!

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martha Wicklund: Sverige ska gå emot en diktator (Putin) genom att gå med på en annan diktators (Erdogan) villkor. Det kan vi aldrig acceptera!

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martha Wicklund: Det är en arbetslöshetsförsäkring som ska fånga upp människor när de blir arbetslösa. Det betyder att människor inte ska vara tvungna att gå från hus och hem för att de är mellan jobb.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martha Wicklund: Naturen är för alla och ska inte kunna köpas upp och stängslas in av de rika.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martha Wicklund: Om vi återinför skatter så som värnskatten, förmögenhetsskatten etc så finns det utrymme att både stärka försvaret och välfärden.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martha Wicklund: Public Service är en viktig del av fristående media vars uppgift är att värna demokratin. Den måste fortsatt vara stark.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martha Wicklund: Vi måste ställa om och att därför införa kraftiga krav för de stora företagen på omställning kommer att gynna alla.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martha Wicklund: Betygen har skapat en enorm stress hos många unga där vi ser att den psykiska ohälsan ökar kraftigt. Fokus behöver ligga på det kompensatoriska uppdraget snarare än att öka pressen på barnen.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martha Wicklund: För att alla kommuner ska ha de bästa förutsättningarna att ge kommuninvånarna det de behöver så behöver de fattigare kommunerna ett större stöd.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martha Wicklund: Extra viktig Det måste vara tydligt att kvinnors kroppar inte är till salu som en del av att bryta osunda strukturer i samhället som drabbar kvinnor hårt.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martha Wicklund: Extra viktig Införandet av marknadshyror på nya hyresrätter skulle snabbt sprida sig till hela hyresbeståndet och innebära att vissa människor inte skulle ha råd med ett hem. Aldrig acceptabelt!

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martha Wicklund: Vi behöver mer bra alternativ till flyget för att klara klimatutmaningarna.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martha Wicklund: Det behövs en bättre samordning på statlig nivå för att säkerställa en jämlik sjukvård i hela landet men det kommer inte att hända automatiskt bara för att sjukvården blir statlig.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martha Wicklund: Karensdagar innebär att sjuka personer går till arbetet. Det drabbar alla på arbetsplatsen negativt och sliter dessutom hårt på den sjuka. Inget annat land i norden har karensdagar.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martha Wicklund: Att försämra arbetsvillkoren leder till personal som inte vågar säga ifrån. Det blir sämre för alla.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martha Wicklund: De långsiktiga konsekvenserna för naturen och omkringliggande näringar ( så som samers renskötsel) kan bli väldigt allvarliga och därför måste en ordentlig utredning alltid göras när en ansökan om tillstånd görs. Att snabba på processen kan skapa problem för klimat och ekologi som sträcker sig långt in i framtiden.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Martha Wicklund: Alla människor har rätt att söka skydd undan konflikter och annan utsatthet. För Sverige innebär detta en stor tillgång som vi bara måste bli bättre på att ta tillvara på.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Martha Wicklund: Jag anser att det alltid ska finnas en god grund för övervakning för att säkerställa människors rätt till integritet och att vi därför måste vara restriktiva med vad lagarna tillåter.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Martha Wicklund: Extra viktig Idag är Sverige ett skatteparadis för höginkomsttagare. Det är dags för rika att bidra mer.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Martha Wicklund: Våra naturskogar försvinner allt mer och viktiga arter med dem. Vi vet att den biologiska mångfalden är avgörande för vår fortlevnad och då måste vi ta bättre vara på våra skogar.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Martha Wicklunds val:

 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning
 • Äldreomsorg

Så svarar Martha Wicklund: Staten måste betala sin skuld till välfärden. En stark välfärd är samhällets ryggrad och staten behöver se till att omfördela pengarna för att stärka upp den. Klimatet är ödesfrågan och vi måste se till att lägga mer kraftfulla förslag för att säkerställa en morgondag. Vi såg hur världen snabbt kom samman under pandemin för att göra kraftfulla förändringar och vi kan göra det igen.