Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Jonatan Lönnqvist (fotograf Per Helgoson)

Jonatan Lönnqvist

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag brinner för kultur- och utbildningsfrågor, men har som ledarskribent även skrivit mycket om äganderätt kopplat till landsbygden.

Presentera dig själv

Jag har en bakgrund som operasångare, men jobbar i dag huvudsakligen som sång- och körpedagog. Jag är legitimerad lärare. Dessutom är jag verksam som frilansande borgerlig skribent. Har även vikarierat som ledarskribent på Svenska Dagbladet, Barometern och Nya Wermlands-Tidningen.

Vad har du för yrke?

Musiklärare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Varierar från dag till dag

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill att Kristdemokraterna är med och styr Sverige. Ett troligt scenario är att M+KD bildar regering, eventuellt med L, och får stöd från SD.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Jonatan Lönnqvist

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonatan Lönnqvist: Extra viktig Skoldebatten borde handla mindre om vinster och mer om kunskapssynen. Det är visserligen ett problem om vinster tas ut, utan att eleverna fått en bra utbildning. Men i stället för att diskutera ägarformer, borde vi fokusera på att återupprätta en mer traditionell kunskapsförmedling.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonatan Lönnqvist: Jag skulle helst se att det generellt blev billigare att anställa och köpa tjänster. Men i väntan på en sådan reform är RUT-avdraget något positivt som hjälper människor in på arbetsmarknaden och gör svarta jobb vita.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonatan Lönnqvist: Vi borde utgå från vad vi vill att biståndet ska uppnå, snarare än att låsa oss fast vid en viss summa. Vi borde satsa mer på katastrofhjälp samt samarbeta med färre organisationer så att vi bättre kan följa upp hur pengarna används.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonatan Lönnqvist: Extra viktig Det finns en vanföreställning om att mer sponsring skulle göra kulturlivet mindre fritt. Jag tror tvärtom att det skulle bli ett friare och mer vitalt kulturliv om inte så många utövare satt i knät på politiker. Det offentliga ska inte dra sig tillbaka, men vi behöver göra filantropi mer attraktivt.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonatan Lönnqvist: Det finns en anledning till att människor söker sig till nätläkare. Ofta beror det på att det är för svårt att få hjälp på exempelvis vårdcentralen. Fokusera därför i i stället på att göra vården mer tillgänglig och se nätläkarna som ett värdefullt komplement.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonatan Lönnqvist: Extra viktig Vi ska inte ha ett generellt strandskydd. I stället bör specifika områden kunna få ett skydd, om det finns goda skäl som kan motiveras. Bebyggelse kan vara ett sätt att ge fler människor tillgång till vattnet, exempelvis genom anläggandet av strandpromenader. Jag skulle gärna se att bygglov vid vatten kopplades till en avgift som användes till att bekosta sådant som badplatser och vandringsleder.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonatan Lönnqvist: I en extremsituation kan man naturligtvis tänka sig skattehöjningar för att bekosta en snabb upprustning. Men vi har redan ett högt skattetryck och bör i första hand fundera på hur vi kan minska våra utgifter inom andra områden.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonatan Lönnqvist: SVT och SR bör i större utsträckning vara ett komplement till de reklamfinansierade kanalerna, snarare än att konkurrera med ett snarlikt utbud.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonatan Lönnqvist: Extra viktig Tidiga betyg är ingen mirakelkur men kan bland annat vara en viktig signal om att skolan inte är en lekstuga. Motståndet mot betyg har i Sverige gått hand i hand med pedagogiska idéer som gjort skolan sämre. Av de skolor som på prov infört betyg från fyran har en majoritet varit positiva och i många europeiska länder är det vanligt med betyg från sex eller sju års ålder.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jonatan Lönnqvist: Extra viktig Gallring och avverkning är inte ett hot mot den biologiska mångfalden, eller mot människors friluftsliv. Tvärtom är det så att anledningen till att vi har så vackra skogar i Sverige, som vi alla kan njuta av, är att de brukas. Håll fast vid idén om frihet under ansvar för landets skogsägare.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Jonatan Lönnqvists val:

 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi
 • Skola och utbildning