Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Camilla Brodin (fotograf null)

Camilla Brodin

Varför ska väljarna rösta på dig?

Det har blivit dyrt att vara svensk och det är alldeles för mycket som inte fungerar. Vi har olagligt långa köer till sjukvården, köer till fängelser och köer till pass. Vi behöver fler vårdplatser, sänkt pris på el- och drivmedel och en polis som fungerar. Hela Sverige måste fungera. Det behövs en samhällsgemenskap som håller ihop både city, förorten och landet. Därför ber jag om din röst.

Presentera dig själv

Tvåbarnsmamma hemmahörande i Täby som håller familjen och vänner nära hjärtat. Har de senaste fyra åren varit närings- och energipolitisk talesperson för KD samt vice gruppledare. Ursprungligen från Borås men uppvuxen i Jönköping/Tenhult.

Vad har du för yrke?

Utbildad lärare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Angela Merkel

Svar i valkompassen

:

Camilla Brodin

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Camilla Brodin: Extra viktig Ska vi klara klimatmålen måste Sverige ha en fossilfri, stabil och leveranssäker energiförsörjning. För att detta ska ske krävs en utbyggnad av kärnkraften. Ge vattenfall i uppdrag att bygga R5 och R6 och fortsätt det arbetet som första regeringen Löfven la en våt filt över 2014. Se över kärnkraftslagstiftningen och förbered för utbyggnad av SMR (små modulära reaktorer)

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Camilla Brodin: Polisen måste få verktyg för att kontrollera personer i områden där det ex skett en skottlossning. Visitationszoner är något polisen själva efterlyst.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Camilla Brodin: Avdragen har minskat svartarbete och skapar arbetstillfällen. Bredda reformen att även gälla ex hundpassning och gravvård.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Camilla Brodin: Det svenska kungahuset tjänar Sverige väl och har ett högt förtroende bland befolkningen. Att ha en opolitisk statschef med djupa historiska rötter anser jag vara viktigt för Sverige. Pengar som går till kungahuset betalar inte bara kungafamiljen utan även fastigheter mm. Kungen har även undantagit Carl Philips och Madeleines barn så att apanaget inte växer.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Camilla Brodin: Extra viktig Sverige har bland de högsta bränslepriserna i Europa. Priset måste sänkas drastiskt. Vi föreslår sänkt skatt och minska reduktionsplikten som drivit upp priset. Vi driver en politik där medborgare och företagare får behålla pengarna istället för att hoppas på bidrag. Såhär kan vi helt enkelt inte ha det!

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Camilla Brodin: Extra viktig Vi var med och var pådrivande för att avskaffa den orättvisa och oförutsägbara fastighetsskatten på boende. För att undanröja hotet om en framtida ny statlig fastighetsskatt vill vi även avskaffa fastighetstaxeringen av boende.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Camilla Brodin: Det behövs en balans mellan det civila samhället, den privata sektorn och den politikerstyrda offentliga sektorn.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Camilla Brodin: Extra viktig Värna den lokala demokratin med bibehållet kommunalt veto.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Camilla Brodin: Kommuner ska kunna förbjuda tiggeri på särskilda platser via den kommunala ordningsstadgan. Målsättningen för svensk politik måste vara att situationen för dessa människor i sina hemländer förändras (många är EU medborgare från Rumänien och Bulgarien, men givetvis inte alla). Tiggeri är ingen långsiktig lösning för dessa människor.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Camilla Brodin: Det är föräldrarna - inte politiker - som bäst kan avgöras hur föräldrapenningdagarna fördelas. Vi säger nej till kvotering av föräldraförsäkringen. Vi behöver ett mer flexibelt system att kunna överlämna dagar till mor-, farföräldrar eller en bonuspappa.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Camilla Brodin: All sjukvård som uppfyller gällande lagar ska kunna vara offentligt finansierad. Digitala vården behöver en annan reglering än idag. Vi vill se nationella beslut om ersättningssystem och avgifter som bygger på behovsprincipen och möjliggör för digitala aktörer att vara en del i en god och nära vård.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Camilla Brodin: Extra viktig Skydd ska ges till asylsökande under den tid deras säkerhet i ursprungslandet inte kan garanteras. Om en person integreras väl i det svenska samhället dvs lär sig det svenska språket, samhällskunskap och förstår våra värderingar samt försörjer sig själv och klarlägger sin identitet, ska personen kunna få permanent uppehållstillstånd. Om inte, då måste personen återvända till ursprungslandet.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Camilla Brodin: Vi har ett bra samarbete med Nato idag, men bara ett fullvärdigt medlemsskap ger Sveriges de säkerhetsgsrantier som krävs gör att

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Camilla Brodin: Vi kristdemokrater vill se en återgång av taknivåerna i a-kassan, till de nivåerna som gällde före pandemin.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Camilla Brodin: Gör om strandskyddet från grunden så att möjligheterna till etablering av boende och verksamheter i strandnära lägen blir mer förutsägbart genom tydlig lagstiftning. Det är orättvist utformat och stelbent, det är ofta ok att bygga nära vatten i storstäder men inte på landsbygden. Stärk det lokala inflytandet och låt kommunerna få ett större mandat.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Camilla Brodin: Vi driver på en ökning av försvarsanslagen så att vi når Natos 2-procentsmål så snart som möjligt, senast 2025. En socialdemokratisk beredskapsskatt är ett dåligt förslag som vittnar om en oförmåga att prioritera.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Camilla Brodin: Vi verkar för att värna Public service som ska finnas brett i de kanaler som människor använder. Men för att stärka Public service legitimitet över tid behöver uppdraget smalnas av med ett tydligt fokus på samhällsinformation, oberoende och saklig nyhetsförmedling både nationellt och regionalt. Viktig del av uppdraget är att göra det tillgängligt för personer med funktionsnedsättning.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Camilla Brodin: Vi är inne i ett snabbt teknikskifte. Biltillverkare är globala och att ensidigt förbjuda bensin- och dieselbilar i Sverige riskerar att ge negativa följder för marknaden. Det är utsläppen vi ska jaga - inte transporterna. Förbränningsmotorn har sannolikt en framtid, det är det fossila drivmedlet vi måste bli av med.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Camilla Brodin: Betyg är ett viktigt verktyg för att ge elever och föräldrar information om hur eleverna klarar kunskapsmålen. Stödinsatser måste komma tidigt och därför behövs kunskapskontroller. Utvärdera försöksverksamheten med betyg från åk 4 och inför det isåfall i alla skolor, det är fel att införa det från olika åldrar på olika skolor.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Camilla Brodin: Dagens utjämningssystemet måste ses över i sin helhet. Låt staten ta ett ökat ansvar för utjämningen. Idag finns inga incitament för kommuner att sträva efter att bli så bra som möjligt.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Camilla Brodin: Ta bort böter ur straffskalan för sexköp.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Camilla Brodin: Vi är för marknadshyror i nyproduktion men inte generellt.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Camilla Brodin: Avbryt planeringen av nya stambanor för höghastighetståg eftersom det är grundat på extremt stora osäkerheter kring kostnader, finansiering och sammanvägd miljönytta. Projektet riskerar att tränga bort resurser för både underhåll och upprustning av befintlig järnväg och nya sträckor.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Camilla Brodin: Extra viktig En viktig fråga för oss kristdemokrater. Staten ska få huvudansvaret så att det ges bättre förutsättningar för en jämlik vård i hela landet. Dagens uppdelning av 21 regioner fungerar dåligt. Reformer för en god nära vård måste även genomföras parallellt. Du ska kunna lita på att vården finns där när du behöver den. Sätt människan före systemet. Det är dags för århundradets vårdreform.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Camilla Brodin: Karensavdrag är i grunden bra, det behövs när sjuklöneansvaret i övrigt är betald. Avdraget fyller en funktion som självrisk och minskar förekomsten att arbetstagare stannar hemma när de inte bör göra det.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Camilla Brodin: Utöka möjligheterna att göra undantag i LAS. Det skulle öka rörligheten på arbetsmarknaden och fler skulle våga anställa personer som idag står långt ifrån arbetsmarknaden.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Camilla Brodin: Gruvnäringen skapar arbetstillfällen, intäkter till statskassan och bidrar bla med jordartsmetaller som är nödvändiga för elektrifieringen i samhället. Viktigt med tydliga miljökrav och hänsyn till lokalbefolkningen. Gör en översyn av minerallagen i syfte att stärka markägarnas ställning vid prospektering.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Camilla Brodin: Vi har historiskt tagit emot oproportionerligt fler asylsökande än våra grannländer. Vi brottas med enorma integrationsproblem. Sverige måste ner på nordiska nivåer för att på sikt lösa ut vår integrationsskuld och på så sätt ge alla de som flytt till Sverige en chans att bli en del av samhällsgemenskapen. Samtidigt måste vi bli bättre på att utvisa dem som inte har laglig rätt att få vara här.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Camilla Brodin: Vi måste respektera den grundlagsskyddande äganderätten. Skydd av skog ska i huvudsak ske på frivillig väg. När staten går in och skyddar skog måste ersättningarna vara skäliga till markägarna. Skogen gör mest klimatnytta när den brukas och det är en stor konkurrensfördel för Sverige i omställningen.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Camilla Brodins val:

 • Energipolitik
 • Lag och ordning
 • Sjukvården

Så svarar Camilla Brodin: Ansvaret för sjukvården ska staten ha, det ska inte bero på vilket postnummer du har för att få rätt vård i tid. Tryggheten måste prioriteras och energifrågan är grundläggande för att vi överhuvudtaget ska leva och för att kunna nå klimatmålen. Därför förtjänar Sverige en ny energipolitik som tar ansvaret att det fungerar och till rimliga priser. All utveckling kring dessa frågor går åt fel håll.