Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Dana Roman Blomster (fotograf Anders Skoorell)

Dana Roman Blomster

Varför ska väljarna rösta på dig?

Om de ser och tror att jag har potentialen att driva relevant politik utan att tappa fotfästet och verklighetsförankringen.

Presentera dig själv

Kvinna, mamma, fru, invandrare, lärare, hemvärnssoldat, politiker och så mycket mera! Allt detta i en och samma person. Mitt mål i politiken är att kunna återspegla alla dessa olika områden som på något sätt visar vad som är viktigt i människors liv. Människovärde, levnadsvillkor och trygghet är viktiga värden som vi ska vara måna om.

Vad har du för yrke?

Lärare

I vilket land är du född?

Rumänien

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Margaret Thatcher

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En borgerlig allians med en M+KD regering

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Dana Roman Blomster

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dana Roman Blomster: Det är inte vinsten som är problemet. Man behöver se över reglerna så att det inte blir lönsamt för riskkapitalbolag att starta skolor. Valfriheten ska vi värna om!

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dana Roman Blomster: Den gröna omställningen är helt beroende av planerbar och billig energi. Kärnkraften är i särklass det bästa alternativet!

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dana Roman Blomster: Tydliga riktlinjer för att inte det ska utnyttjas på fel sätt men som det är just nu kan vi inte få bukt på gängkriminaliteten utan mer drastiska åtgärder.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dana Roman Blomster: Igen en fråga om att göra tjänstesektorn tillgänglig för alla samt ge möjlighet till självförsörjning genom att kunna starta eget.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dana Roman Blomster: Inte minska utan ha bättre insyn i vart pengarna går och vad de använda till.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dana Roman Blomster: Monarkin har ännu inte spelat ut sin roll. Vi har en viktig representation genom kungahuset.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dana Roman Blomster: Extra viktig Det är fel att påbörja den gröna omställningen i fel ände. De som drabbas är vanligt folk som inte har möjlighet att skaffa elbil eller har långa avstånd till sina arbeten där infrastrukturen för kollektivtrafik inte är tillräckligt utbyggd.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dana Roman Blomster: Folk ska ha råd att bo i sina hus.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dana Roman Blomster: Stelbenta regler som beslutas i Stockholm ska inte avgöra folks livskvalitet långt bortom storstaden. Beslutet ska tas närmast dem som drabbas av dess konsekvenser!

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dana Roman Blomster: Man ska helst förebygga tiggeri genom åtgärder. Men tiggeri ska inte kunna sättas i system.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dana Roman Blomster: Beslut som gäller den egna familjen ska tas vid köksbordet av dem som det gäller, inte av klåfingriga politiker.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dana Roman Blomster: Det är önskvärt att ha en prövotid på ca två år i enlighet med många andra länder. Individen som vill åtnjuta de rättigheter som ingår i uppehållstillståndet ska få en tid på sig att förstå det svenska samhället och visa att hen är villig att respektera lagar och värderingar som gäller här.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dana Roman Blomster: Viktigt att ha en trygghetsnät om världsläget blir osäker!

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dana Roman Blomster: Det ska löna sig att arbeta.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dana Roman Blomster: För glesbefolkade områden bör bebyggelse vara tillåten förutom i områden som genom beslut pekas ut som skyddsvärda. Strandskyddsreglerna behöver en reformering.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dana Roman Blomster: Bättre hushållning med pengarna istället för att hela tiden rikta sig till att ta mer från medborgarna.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dana Roman Blomster: Tydligare uppdrag för public service behövs.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dana Roman Blomster: Rycka mattan under fötterna på vanligt folk kommer inte att rädda miljön. Så länge infrastrukturen för exempelvis lättillgängliga laddmöjligheter för elbilar är såpass begränsad i glesbygden ska folk kunna köra sina vanliga bilar tills de är uttjänta. En stegvis utfasning av fossilbränslen är att föredra.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dana Roman Blomster: Svårt att motivera syftet med tidigare betyg. Avstämningar görs redan före fyran så skolan har bra underlag för att kunna sätta in åtgärder där det behövs. Tidigarelagt betyg skulle endast skapa mer stress och felfokus för eleverna.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dana Roman Blomster: Det görs redan. Men fattigdom löses sällan genom att man tar från rika och ger till fattiga. Samhället ska däremot erbjuda alla individer möjligheter för personlig utveckling.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dana Roman Blomster: Ingen ska kunna på ett lättvindigt sätt köpa en annan människas kropp.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dana Roman Blomster: Extra viktig För att klara framtidens trafik på våra järnvägar bör vi prioritera upprustning av redan befintliga järnvägar samt utbyggnad av nya sträckor som behövs för att öka kapaciteten och funktionaliteten.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dana Roman Blomster: Extra viktig Sverige har ett mycket föråldrad vårdsystem som inte längre är tjänligt. En total reformering behövs för att bemöta samtidens vårdbehov.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dana Roman Blomster: Folk ska inte känna att de av ekonomiska skäl ska jobba istället för att få stanna hemma och kurera sig. Detta skulle bidra till att smittor på arbetsplatser hejdas samt att den sjuke blir frisk snabbare.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dana Roman Blomster: Tydligare regler för att öppna upp arbetsmarknaden för fler.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dana Roman Blomster: Gruvnäringen skapar arbetstillfällen och intäkter till statskassan. Samtidigt är det viktigt med tydliga miljökrav och hänsyn till lokalbefolkningen.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Dana Roman Blomster: Vi bör fortsätta ta emot den kvoten som vi är ålagda. Ett tag framöver bör fokus ligga på integration av de som redan befinner sig i Sverige och har fått asyl.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Dana Roman Blomster: Införa en mer proaktiv avlyssning som skulle ge polisen utökade möjligheter att upptäcka brott som planeras. Avlyssning ska kopplas till person inte telefonnummer.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Dana Roman Blomster: Skattesystemet bör stimulera arbete, hederlighet, sparande och företagande. Skatter ska i första hand finansiera välfärden och offentliga utgifter.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Dana Roman Blomster: Ansvarsfullt brukande av skog har skapat många natur- och kulturvärden som finns idag. Enskilt ägande och brukande av skogen ska ske under frihet och ansvar.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Dana Roman Blomsters val:

 • Energipolitik
 • Lag och ordning
 • Sjukvården