Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Emil Torstensson (fotograf Joakim Sandström)

Emil Torstensson

Varför ska väljarna rösta på dig?

En glad och positiv röst för sjukvården, familjen och livet utanför storstaden.

Presentera dig själv

42 årig ambulanssjuksköterska som bor med fru och två döttrar på skogsbruksfastighet i Småland. Jakt, cykel och resande med familjen kombineras med många vänner, aktivitet inom idrottsförening & kyrka samt deltagande i samhällsdebatten.

Vad har du för yrke?

Ambulanssjuksköterska

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Alf Svensson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Gärna tillbaka till Alliansen. Men mer troligt en M-KD regering.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Emil Torstensson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Kärnkraften ska byggas ut

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Emil Torstensson: 1% målet är viktigt att bibehålla. Men kontrollen av vad biståndspengar går till skall bli bättre. Biståndspengar skall vara villkorade och inte delas ut till länder/organisationer som uppenbart bryter mot mänskliga rättigheter.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Emil Torstensson: Vetorätten gällande vindkraft skall helgas. Vi behöver vindkraft i energimixen men ingen skall bli påtvingad.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Emil Torstensson: Vid ordningsstörning/nedskräpning har vi lagar som styr detta. Men vid uppenbar människohandel måste vi har ett lagrum som i slutändan skyddar den utsatte.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Emil Torstensson: Familjen skall själv äga rätten över hur dessa dagar skall fördelas. Ingen myndighet vet bättre än föräldrarna själva vad som är bäst för respektive familj.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Emil Torstensson: Gör 1177 till grindvakt för nätläkare. Har du en sjukdom som behöver läkarkontakt ges du tillgång till dessa digitala tjänster. Allt för många söker idag sjukvård för orsaker som enbart kräver egenvård.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Så svarar Emil Torstensson: Viktigt för landsbygdsutvecklingen

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Emil Torstensson: Vanliga svenskar måste hinna med i omställningen. För snabbt tempo stjälper många familjer ekonomier. 2025 är ett orealistiskt mål

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Så svarar Emil Torstensson: Extra viktig En omorganisering av sjukvården för att kunna ge en jämställd sjukvår över hela landet är ett måste. Inte minst Corona-pandemin har gjort oss smärtsamt medvetna om de brister som 21 olika regioner innebär. Dags för Sverige att lämna ett förlegat sjukvårdssystem från 1862. Dags att följa våra nordiska grannar och lämna regionerna bakom oss på.

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Så svarar Emil Torstensson: Sveriges tusentals privata skogsbrukare gör ett fantastiskt jobba att balansera mellan mångfalden i skogen och samtidigt se till att den förblir en av våra viktigaste inkomstkällor i Sverige. Statlig inblandning kommer knappast kunna balansera dessa två saker lika effektivt. Skydda äganderätten och nyttjanderätten för Sveriges alla privata skogsägare.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Emil Torstenssons val:

  • Lag och ordning
  • Sjukvården
  • Äldreomsorg