Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Sandra Vighagen (fotograf null)

Sandra Vighagen

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är ansvarstagande och driven. Jag brinner för att förändra saker som inte fungerar och jag ger inte upp. Jag har kunskap inom mina hjärtefrågor och också ett driv att förändra brottsbekämpningen, både genom nya modeller, hårdare straff och förebyggande arbete. Inom sjukvården måste strukturerna förändras, vi måste arbeta effektivt och värna om vår personals arbetsmiljö och patienternas vård.

Presentera dig själv

Jag är 42 år, bor på landet i Hörby. Jag har 3 pojkar i skolåldern. Jag har ett stort engagemang för sjukvårdsfrågor samt för frågor inom socialtjänst och skola. Jag har tidigare arbetat i många år inom socialtjänsten i några kommuner i Skåne. Jag är ansvarstagande, engagerad, kunnig inom mina områden och tar mina uppdrag på allvar.

Vad har du för yrke?

Socionom, arbetar nu med upphandlingar och uppföljningar av vårdföretag.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Angela Merkel

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Kristdemokraterna ska helst kunna ha egen regeringsbildning, i andra hand med Moderaterna, eventuellt Liberalerna. Det gamla Centern innan Annie Lööf hade också kunnat ingå, men inte med deras integrationspolitik idag. Eventuellt visst stöd av Sverigedemokraterna i sakfrågor.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Sandra Vighagen

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sandra Vighagen: Extra viktig Vinsten ska återinvesteras i verksamheten till fullo eller till största del.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sandra Vighagen: Extra viktig Vi behöver finna miljövänliga alternativ men vi behöver i dagsläget en del kärnkraft, och denna kan skötas på ett bra sätt även miljömässigt.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sandra Vighagen: Vi måste se till att bistånd går dit det behövs.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sandra Vighagen: Extra viktig Viktigt att inte företagare och boende på landsbygden som behöver bil drabbas!

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sandra Vighagen: Extra viktig Tiggeri motverkar inte fattigdom, snarare tvärtom. Ett förbud kan motivera till andra vägar såsom arbete. Likaså ska vi istället sätta press på de länder där tiggarna kommer ifrån, så att hemländerna blir attraktiva och trygga för sina invånare.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sandra Vighagen: Extra viktig Föräldrar vet bäst själva hur de ska ta hand om sina barn och sitt familjeliv. Det viktigaste är barnets omsorg och rätt att få tid hemma innan eventuell förskola blir aktuellt. Jämställdhet är viktig ur ett samhällsperspektiv men när det gäller föräldraledighet måste barnets bästa gå före politiska incitament, som en kvotering av föräldraledighet är.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sandra Vighagen: Extra viktig Mycket bra alternativ med nätläkare, inför detta mer i den offentliga sjukvården också!

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sandra Vighagen: Vår neutralitet har varit viktig. Men läget har förändrats och nu behövs medlemsskap i Nato.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sandra Vighagen: A-kassan måste följa den generella kostnadsökningen och löneutvecklingen. Samtidigt ska arbete värnas och a-kassa vara en tillfällig lösning när alla andra möjligheter till arbete är uttömda.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sandra Vighagen: Viktigt för allmänheten att kunna besöka natur och stränder. Inte bra att fastighetsägare gör stränderna privata.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sandra Vighagen: Omfördela skatterna- lägg ner annat som inte behövs.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sandra Vighagen: Nöjesprogram behöver inte staten stå för- men nyheter och samhällsprogram behöver finnas statligt.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sandra Vighagen: Kan vara orealistiskt. I så fall måste elbilsutvecklingen framåt och utbyggnaden öka. Priserna måste vara på nivå att alla har råd med en sådan bil.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sandra Vighagen: Vi behöver utveckla vår infrastruktur.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Sandra Vighagen: Starka asylskäl ska krävas. Vid brottslighet ska man inte kunna vara kvar oavsett situationen i hemlandet. Skyddsbehövande kvinnor och barn ska vara prio 1. Integrationen måste stärkas från dag 1.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Sandra Vighagen: Man bör höja gränsen för statlig skatt något.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Sandra Vighagens val:

 • Lag och ordning
 • Sjukvården
 • Äldreomsorg