Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Johannes Nilsson (fotograf Privat)

Johannes Nilsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag brinner för en samhälle som ska fungera för alla, vilket jag gjort i hela mitt liv. Du ska rösta på oss för att vi har en politik för hela samhället, inte bara enskilda grupper människor. Röstar du på mig kommer jag att förvalta ditt förtroende och företräda din röst och våra gemensamma ståndpunkter på olika sätt, gentemot partiet, våra ledamöter och politiska motståndare.

Presentera dig själv

Född socialist, med ett stort kulturintresse. Jag har varit aktiv medlem i partiet i drygt 12 år. Innan det utbildade jag mig först till kock sedan till magister i statskunskap. Jag har tidigare arbetat mycket med musik, både som kultur- och festivalarrangör, men också privat som sångare och musiker och har turnerat flitigt genom åren. Jag har också arbetat som möbelsnickare under många år.

Vad har du för yrke?

Valorganisatör

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Rosa Luxemburg

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

För att renovera och ta tillbaka kontrollen över samhället från marknadssamhället som styrt utvecklingen i landet sedan 90-talet, krävs ett tydligt vänstermandat från folket. Den senaste mandatperioden där S förlitat sig på nyliberala partier som C och L har varit en katastrof för landet och gjort oss svagare. Ett fungerande styre kräver ett starkt V, och utan några borgerliga partier!

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Johannes Nilsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Johannes Nilsson: Extra viktig Att kunna göra vinst på skattepengar är en världsunik politik och drivkraften bakom marknadiseringen av hela välfärden. Den vinstdrivande marknadsskolan har succesivt slitit isär Sverige, sedan den infördes på 90-talet. Utan vinstintresset kommer fler av de värsta profitörerna tappa intresset för att leka affär med landets skolelever.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Johannes Nilsson: Nej. Kärnkraft är dyrt, smutsigt och osäkert och hör forntiden till. Samtidigt tar det lång tid att bygga och man lägger alla ägg i en korg, och kärnkraftverk står stilla mycket oftare än vad folk tror. En bredd av energilösningar är mycket bättre för ett robust energisystem, med vindkraft, vattenkraft, solkraft och andra spännande framtida tekniklösningar.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Johannes Nilsson: Extra viktig Det innebär kollektiv bestraffning och skapar enorma klyftor mellan samhället och de här "zonerna". Det kräver en rasprofilering och grundas på att man blir misstänkt pga sitt utseende, inte för att man är misstänkt för nåt brott. En handfull bråkstakar ställer till det i de här områdena, men sådan här rasprofilering drabbar bara de 99% helt vanliga laglydiga invånarna.

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Johannes Nilsson: RUT används allra mest av de som redan har råd med tjänsterna, för att bygga altaner och lyxrenovera kök i rika villaområden utanför storstäderna. Dessutom har det inte stävjat någon svart marknad. Tvärt om, de som skattefifflade innan, gör det även idag. Dessutom en enormt dyr reform som inte skapat särskilt många nya jobb!

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Johannes Nilsson: Extra viktig Svenskt demokratibistånd är enormt avgörande för en stabilare värld och påverkar även oss här i Sverige! Att bygga skolor, infrastruktur, stötta kvinnorörelser och demokratiska institutioner i utvecklingsländer, är det bästa vi kan göra för att folk ska slippa fly från förtryck och svält.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Johannes Nilsson: Det är en skam att Sverige håller liv i våra rester av diktatur! Monarkin borde istället avskaffas helt. Vi kan inte hävda att andra länder måste avveckla sin diktatur, när vi inte ens kan göra upp med vår egen!

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Johannes Nilsson: Klimatet står inför enorma problem och vi måste ställa om samhället helt och hållet. Vi behöver också få med oss hela befolkningen på det om vi ska lyckas. För det krävs stora strukturella förändringar i samhället, men som inte drabbar de individer som har det allra svårast ekonomiskt. Vi ska avveckla nyttjandet av fossila bränslen genom regleringar, inte genom ännu större klyftor.

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Johannes Nilsson: Med dagens fastighetsavgift kostar sommarstugan i Örebro lika mycket som lyxvillan i Danderyd och det är helt orimligt. Sverige är dessutom ett av få länder utan riktig fastighetsskatt. Den slopade statliga fastighetsskatten var bara en av alla slopade skatter som spädde på redan enorma ekonomiska klyftor i landet och en del i statens reträtt från samhället. Fastighetsskatten måste repareras!

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Johannes Nilsson: Samhällets viktiga kultursektor ska handla både om ren underhållning och nöje, men också om att vidga vyer, öppna ögon och att skapa kreativitet. För det behöver också kultur som är smal och annorlunda, eller populärkultur som ännu inte är känd, ekonomiskt stöd för att utvecklas. Sverige har idag otroligt många professionella artister och det har vi tack vare samhällets ekonomiska stöd.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Johannes Nilsson: Vindkraft är en viktig del av vår energiproduktion och alla delar av landet behöver producera mer förnyelsebar el, framförallt i södra Sverige där kommuner oftare nej. Men det får aldrig bli på kommuninvånarnas bekostnad. Mer av värdet som skapas måste komma kommuninvånarna till del och utländska företag ska inte kunna tjäna pengar på att bygga kraftverk lokalbefolkningen inte får nytta av.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Johannes Nilsson: Nöd och att be om hjälp får aldrig vara illegalt! Istället måste trösklarna för att komma in i samhället sänkas. Många tiggare tvingas till det på grund av rasism och diskriminering i sina hemländer och det måste EU agera mycket kraftfullare för att stävja.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Så svarar Johannes Nilsson: Vi har idag lärt oss mycket om mer människans biologi och om könsidentiteter än tidigare. Att tvinga folk att klassificera som något de inte är, är orimligt i moderna samhällen. Ett tredje juridiskt kön finns redan i olika former runt om i hela världen, från Indien, Australien eller Tyskland och är egentligen ganska oproblematiskt.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Johannes Nilsson: Alla våra samhälleliga försäkringar bör vara individuella och ska ges lika till alla invånare. Du kan inte överlåta din A-kassa eller eller sjukledighet till någon annan. Båda föräldrarna är lika mycket föräldrar, så därför ska självklart möjligheten att vara hemma med och ta ansvar för sitt barn delas lika mellan mamma och pappa. Pappan måste bli mer involverad i barnens uppväxt.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Johannes Nilsson: Nätläkarna dränerar sjukvården och måste stoppas omgående! Systemet uppmuntrar friska att söka så mycket vård som möjligt och vanlig snuva och förkylning, på bekostnad av de med stora behov av den offentliga sjukvården.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Så svarar Johannes Nilsson: För att lyckas med integrationen måste invandrare veta att man har sin framtid här i landet och kunna känna sig trygga i tillvaron. Att leva i limbo, ovisshet och i skräck för att utvisas tillbaka till svält, förföljelse, tortyr eller krig, är katastrofala förutsättningar för att stärkas och utvecklas i Sverige.

Sverige ska vara medlem i NATO

Så svarar Johannes Nilsson: Alliansfriheten har tjänat Sverige men också omvärlden väl. Det har också stärkt vårt rykte och underlättat våra fredsbevarande insatser genom FN. Ett NATO-medlemskap skapar en ny konfliktzon i världen, där det inte fanns någon förut. Risken för incidenter ökar därför. Men framförallt, vi ska INTE alliera oss med diktaturer som Erdoğans Turkiet, eller skicka vapen till deras krig mot kurderna!

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Så svarar Johannes Nilsson: A-kassan är en omställningsförsäkring, för att underlätta ekonomisk omställning mellan jobb. Ekonomisk trygghet vid arbetslöshet är enormt viktigt för att lyckas, men a-kassan har, liksom en stor del av våra försäkringssystem, urholkats i decennier.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Så svarar Johannes Nilsson: Strandskyddet är en del av vår enormt viktiga Allemansrätt och ska värnas för allmänhetens tillgång till stränder och för den biologiska mångfalden i hela landet. Rika personer ska inte kunna stänga ute allmänheten från natur och stränder! Kommuner kan fortfarande ge dispens till strandskyddet i några fall om det är viktigt för kommunen, men det ska i sådant fall göras mycket sparsamt.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Johannes Nilsson: Eftersom vi inte ska vara med i NATO, behöver Sverige ett starkt och välorganiserat försvar. Men det måste i sådant fall finansieras med andra skatteintäkter än bara de vi har idag. Stärkt försvar får aldrig ske på bekostnad av t.ex. förskolan, sjukvården eller äldreomsorgen!

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Så svarar Johannes Nilsson: Sveriges public service håller mycket hög kvalité och har ett stort och bra utbud för alla grupper i landet. Högkvalitativ icke kommersialiserad samhällsinformation, kultur, nyheter, underhållning, sport, dokumentärer etc är avgörande för ett samhälle som håller ihop. I en tid där medielandskapet är allt mer splittrat behövs ett brett public service som mest.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Johannes Nilsson: Samhället behöver gå före och sätta ramarna för individer och konsumtion, annars kommer vi inte klara av att rädda klimatet utan katastrofala konsekvenser. Samhällets riktlinjer och styrmedel brukar också skynda på och teknikutveckling och leda till andra kreativa lösningar i samhället, näringslivet och inom forskning och utveckling.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Johannes Nilsson: Ingenting talar för att betyg i tidiga åldrar gör att barn lär sig mer. Tvärtom ger det upphov till stress och tidig utslagning. Marknadsskolan har också gjort att höga betyg blivit marknadsföring för vinstdrivande privata skolor, för att tjäna så mycket pengar som möjligt, vilket lett till betygsinflation. Därför är betyg också missvisande, orättvisa och rättsosäkra idag.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Så svarar Johannes Nilsson: De senaste decennierna har staten dragit sig undan från samhället. Statliga skatter som fastighetsskatt och förmögenhetsskatt har slopats samtidigt som generösa bidrag till de rika i form av RUT- och ROTavdrag och frikostiga ränteavdrag istället har införts. Kommunernas och regionernas ansvar har däremot blivit större och mer kostsamt. Skattesystemet måste renoveras!

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Så svarar Johannes Nilsson: Sexualbrott är mycket allvarliga brott och det är inte rimligt att man kan betala sig fri från dem. Vi var först med att driva frågan om att sexköp ska kunna straffas med minst fängelse. Det innebär också att polisen i högre utsträckning kommer att prioritera dessa brott och kan använda sig av större resurser.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Så svarar Johannes Nilsson: Extra viktig Den svenska hyresrätten och rimliga hyror hos allmännyttan är en av grundbultarna i "den svenska modellen". Det har gjort att personer kan flytta till jobbmöjligheter eller kärleken på ett smidigt sätt. De allt högre hyrorna, och framförallt genom marknadshyror, skulle drabba individer och samhället mycket hårt. Det skulle också segregera samhället enormt mycket och utöka konflikterna i samhället.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Johannes Nilsson: Idag är den privatiserade järnvägen enormt eftersatt och satsningarna på tågtrafik måste öka markant! Både vanlig järnväg, som behöver renoveras, byggas ut där de inte går idag och kompletteras med flera spår, men också nya höghastighetståg på vissa sträckor. Sverige är ett långt land och snabba tåg kan ibland vara skillnaden mellan att välja tåget istället för flyget.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Så svarar Johannes Nilsson: Staten behöver ta ett större ansvar för kvalitéten i sjukvården och garantera en likvärdig vård i hela landet, men också för finansieringen. Idag har staten istället klivit tillbaka och lämpat över allt mer på väldigt ansträngda regioner. Däremot ser landet väldigt olika ut och det är människorna och politikerna runt om i landet som bäst vet hur vården ska organiseras just i deras region.

Karensdagen ska avskaffas

Så svarar Johannes Nilsson: Det har vi drivit väldigt länge! Man ska inte tvingas till jobbet om man är sjuk och är det något som Corona-pandemin lärt oss är att det inte bara är en fråga för den sjuke utan för hela samhället och samhällsfunktionerna. Smittspridning ska stoppas, inte underlättas, så därför ska ingen tveka att hålla sig borta från jobbet om man känner sjukdomssymptom.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Så svarar Johannes Nilsson: Sverige har ett stabilt arbetsliv med få konflikter och hög produktivitet, om man jämför med många andra länder. Det är till stor del tack vare bra samarbeten mellan fackförbund och arbetsgivare. Där avtalen är trygga och anställda vågar säga vad de tycker på jobbet. Rädda anställda, som riskerar att bli av med jobbet, gör inget bra jobb och presterar sämre.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Så svarar Johannes Nilsson: Det varit alldeles för lätt att öppna privata gruvor i Sverige och ersättningen tillbaka till samhället från privata företag är pinsamt låga. Naturresurserna i Sverige ska hanteras varsamt, och mer av värdet som skapas ska tillfalla skattebetalarna. Det måste också ställas höga miljökrav och krav på att gruvbolagen har ekonomisk säkerhet för att hantera effekterna av brytningen.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Så svarar Johannes Nilsson: Den som flyr har inget val, ingen människa är illegal! Asylrätten är en global mänsklig rättighet och att söka skydd är inget man kan neka någon. Alla EU-länder och andra säkra länder måste ta ett större ansvar för människor på flykt.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Så svarar Johannes Nilsson: Huvudregeln när det kommer till användandet av hemliga tvångsmetoder är att det ska finnas en brottsmisstanke. I en rättsstat är det avgörande att statens myndigheter inte övervakar och avlyssnar befolkningen på osäkra grunder. Det riskerar bla att underminera trovärdigheten inför myndigheterna. Hemlig avlyssning ska uteslutande användas vid extra grov brottslighet.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Så svarar Johannes Nilsson: Extra viktig En gång i tiden var Sverige världens mest jämlika land, idag har vi ett av världens mest ojämlika och det märks i välfärden och på de enorma klyftorna i samhället. Det som hänt är en skatterevolution där flera slopade och sänkta skatter och generösa bidrag till de allra rikaste har urholkat samhället. Skattesystemet måste återuppbyggas!

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Så svarar Johannes Nilsson: Vi vill skydda 30 procent av skogsmarken för att värna den biologisk mångfalden. Våra sista naturskogar bör ges långsiktigt skydd från avverkning och kalhyggesbruket bör fasas ut.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Johannes Nilssons val:

  • Miljö och klimat
  • Sjukvården
  • Skola och utbildning