Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Liza-Maria Norlin (fotograf Jannice Thelander - Fröken Fotograf.)

Liza-Maria Norlin

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är REDO att kapa vårdköer och arbeta för en jämlik vård i hela Sverige. Det är oacceptabelt att 88% av barn och ungdomar i Västernorrland som står i kö till BUP får vänta olagligt länge. I Gävleborg får 95% vård i tid. Med ett statligt ansvar för vården river vi de hinder som dagens 21 regioner innebär för att ha patienten i fokus. Vård, miljö, klimat och digitalisering - där hittar du mig.

Presentera dig själv

Jag älskar Norrland och vill vara med och göra skillnad för platsen och framförallt för alla människor här. Mitt hjärta klappar särskilt för barn och unga och deras uppväxt. Jag bor med min familj i Sundsvall. Är fd lärare som genom min passion för framtiden börjat jobba med digitalisering. Ledarskap och värderingar är mitt nördområde. Jag samlar energi i en stol i solen eller i danslokalen.

Vad har du för yrke?

Gymnasielärarexamen. Arbetar som processledare inom digitalisering.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Det är ingen politiker, det är min pappa

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En KD och M-regering.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Liza-Maria Norlin

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Liza-Maria Norlin: Extra viktig Det viktiga är skolornas kvalitet, hur skolan bidrar till att ge alla elever en bra utbildning, kunskapsutveckling och trygg skolgång. Alla friskolor som följer skollag, läroplan och skolans värdegrund och som presterar goda kunskapsresultat är en vinst för Sverige och alla barn.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Liza-Maria Norlin: Elektriferingen av samhället kommer att kräva att vi behöver leverera betydligt mer planerbar energi och säkra en effektstyrka som håller även under våra kalla vintrar. Kristdemokraterna vill modernisera lagstiftningen så att det är möjligt att bygga fler än 10 reaktorer på fler ställen än där dagens reaktorer finns.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Liza-Maria Norlin: Polisen behöver ökade verktyg för att kunna kontrollera personer i områden där det exempelvis skett skottlossning. Det här är dessutom något som Polisen själv har efterfrågat. Polisen behöver ha verktyg för att alla medborgare ska kunna känna sig trygga i sitt närområde. Jag har förtroende för att Polisen kommer att använda metoden på ett avvägt och klokt sätt.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Liza-Maria Norlin: Sedan RUT-avdraget infördes har svartarbete minskat och nya arbetstillfällen har skapats. Vinst för både personer och samhället. KD vill inte avskaffa RUT utan snarare bredde så det även kan gälla exempelvis hundpassning och gravvård.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Liza-Maria Norlin: Extra viktig För oss Kristdemokrater har 1%-målet alltid varit viktigt. Vårt bistånd ska vara generöst och effektivt. Ofta avsätter vi medel utifrån behov inom olika områden, men då vi har en värld med nästintill oändliga behov då är en princip om % den bästa utgångspunkten för att bedöma nivån på Sveriges insats för människor som lever i utsatthet. KD kommer fortsätta arbeta för att den nivån ska vara 1%.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Liza-Maria Norlin: Det svenska kungahuset tjänar Sverige väl. Befolkningen har ett högt förtroende för Kungafamiljen. Att ha en opolitisk statschef med djupa historiska rötter anser vi är viktigt för Sverige. KD ser ingen anledning att minska apanaget.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Liza-Maria Norlin: Sverige har bland de högsta bränslepriserna i Europa. För att verksamheter ska kunna fortsätta och privatpersoner få ihop sin privatekonomi behöver priset sänkas drastiskt, vilket kan göras via skatten. KD förordar en politik då medborgarna får behålla pengarna snarare än att få bidrag från regeringen för att betala ohållbara skatter som regeringen själva beslutat om.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Liza-Maria Norlin: KD var starkt drivande för att avskaffa den orättvisa och oförutsägbara fastighetsskatten på boende. För att undanröja hotet om framtida ny statlig fastighetsskatt vill vi även avskaffa fastighetstaxeringen av boende.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Liza-Maria Norlin: Det är bra med en balans mellan det civila samhället, den privata sektorn och den politikerstyrda offentliga sektorn i flera sammanhang så även för kulturen.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Liza-Maria Norlin: En bibehållen kommunal möjlighet att styra över vindkraftsetableringar, det s.k. kommunala vetot, är viktigt för att värna den lokala demokratin och för att skapa tilltro till den nödvändiga gröna omställningen. Istället för tvång ska vi lära av våra grannländer och skapa incitament.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Liza-Maria Norlin: Kommuner ska via den kommunala ordningsstadgan kunna förbjuda tiggeri på särskilda platser. För att tiggeri på sikt inte ska vara en väg till försörjning behöver EU sätta än mer press på länder som Rumänien och Bulgarien för att hemländerna ska förändras.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Liza-Maria Norlin: Extra viktig Det är föräldrar och inte politiker som bäst kan avgöra hur föräldrapenningsdagarna kan användas på bästa sätt. KD säger nej till kvoterad föräldraförsäkring, vi vill istället göra föräldraförsäkringen mer flexibel. Vi vill att föräldrar ska kunna överlåta föräldrapenningsdagar till varandra eller andra närstående, så som mormor eller bonuspappa.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Liza-Maria Norlin: Extra viktig All sjukvård som uppfyller gällande lagar ska kunna vara offentligt finansierad. Tyvärr har inte lagstiftningen följt med den tekniska och beteendemässiga utvecklingen i Sverige, den digitala vården behöver en annorlunda reglering än idag. Vi vill se nationella beslut om ersättningssystem och avgifter som bygger på behovsprincipen och möjliggör för digitala aktörer att erbjuda vård.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Liza-Maria Norlin: Asylsökande har rätt till skydd under den tid deras säkerhet i hemlandet inte kan garanteras. För att snabbt ge detta skydd är tillfälliga uppehållstillstånd ett bra redskap. Permanenta uppehållstillstånd är nästa steg i processen då personer önskar stanna en längre tid i Sverige och bli en del av vårt gemensamma samhälle.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Liza-Maria Norlin: KD vill se en återgång av taknivåerna i a-kassan till de nivåer som gällde före pandemin.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Liza-Maria Norlin: Strandskyddet bör göras om i grunden så att möjligheterna till etablering av boende och verksamheter i strandnära läge blir mer förutsägbart genom en tydligare lagstiftning. Idag är inte lagstiftningen inte anpassade efter olika förutsättningar i vårt land. Kommunerna behöver få ett större mandat och det lokala inflytandet måste stärkas.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Liza-Maria Norlin: Vi måste kunna finansiera försvaret på annat sätt än att höja skatterna.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Liza-Maria Norlin: Vi ska värna public service som ska finnas brett och tillgängligt i de kanaler som människor använder. För att stärka dess legitimitet över tid behöver uppdraget smalnas av och ges ett huvudsakligt fokus på samhällsinformation, oberoende och saklig nyhetsförmedling nationellt och regional, samt ett högkvalitativt kulturutbud.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Liza-Maria Norlin: Vi är inne i ett snabbt teknikskifte. Sverige kan och ska på många sätt gå före andra länder i den gröna omställningen men då marknaden är global behöver vi jobba för internationella överenskommelser inom flera områden. Att Sverige som enskilt land förbjuder nyförsäljning av bensin- och dieselbilar skulle få negativa konsekvenser för samhället. Vi ska bli av med fossila drivmedel inte bilarna.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Liza-Maria Norlin: Betyg är ett sätt att ge elever och föräldrar information om hur eleven klarar kunskapsmålen. Viktigast är dock tidiga kunskapskontroller så att rätt stödinsatser sätts in tidigt. Vi vill se att alla skolor har betyg från samma årskurs men vill besluta vilken först efter att försöksverksamheten med betyg från årskurs fyra har utvärderats.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Liza-Maria Norlin: Dagens utjämningssystem behöver ses över i sin helhet för att se hur det kan bli bättre. Utredningen bör se över förutsättningarna för en mer regional modell och att staten tar ett ökat ansvar för utjämningen. Systemet ska också ta hänsyn till tillväxtfaktorer så det inte motverkar tillväxt.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Liza-Maria Norlin: Vi vill att böter ska tas bort ur straffskalan för sexköp.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Liza-Maria Norlin: KD är för marknadshyror i NYproduktion men inte generellt. Det behövs för att stimulera ökat byggande av hyresrätter så vi kan bygga bort bostadsköerna. Hyran ska regleras genom avtal mellan hyresgäst och fastighetsägare, besittningsskyddet ska vara starkt och indexeringen av hyran ska vara förutsägbar över tid.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Liza-Maria Norlin: Projektet för höghastighetståg har vi flaggat för kommer tränga undan andra viktiga infrastruktursatsningar, därför har vi sagt nej till detta. Det är just detta vi ser nu när det gäller exempelvis den viktiga Nya Ostkustbanan som skulle bygga ihop hela Sverige. KD vill avbryta planeringen av nya stambanor för höghastighetståg, förslaget bygger på extremt stora osäkerheter.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Liza-Maria Norlin: Extra viktig Staten ska få huvudansvaret för hälso- och sjukvården för vi behöver en betydligt mer jämlik vård i Sverige. Dagens uppdelning i 21 regioner fungerar dåligt. Ett första steg är en nationell vårdförmedling och att staten sätter riktlinjer för hur vårdinformation kan utbytas mellan regioner och vårdaktörer för patientens bäst.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Liza-Maria Norlin: Karensavdraget är bra och det behövs när sjuklönen i övrigt är betald. Det fyller en funktion som självrisk och minskar förekomsten av att arbetstagare stannar hemma i situationer där de inte borde göra det.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Liza-Maria Norlin: KD vill utöka möjligheten att göra undantag från turordningsreglerna i LAS. Det handlar om att öka rörligheten på arbetsmarknaden och få fler att våga anställa så att de som idag står långt ifrån arbetsmarknaden kan komma in.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Liza-Maria Norlin: Gruvnäringen skapar arbetstillfällen, intäkter till statskassan och bidrar bland annat med jordartsmetaller som är nödvändiga för elektrifieringen av vårt samhälle. Det är viktigt med tydliga miljökrav och hänsyn till lokalbefolkningen. För att bevara lönsamhet bör gruvbolagen inte belastas med ytterligare gruvskatter/avgifter.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Liza-Maria Norlin: Det handlar inte om hur öppet vi ska vara utom om vilket ansvar vi ska ta och kan ta. Sverige brottas med stora integrationsproblem då vi tog ett oproportionerligt stort ansvar åren runt 2015, samtidigt som integrationspolitiken inte har matchat behoven. Sverige ska ta vårt ansvar och bör ligga i en nivå med övriga nordiska länder.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Liza-Maria Norlin: Inkomstskatterna ska utformas så att arbete, utbildning och ansvarstagande lönar sig. Den enskilde ska i största möjliga utsträckning få behålla sin lön. Vårt mål är att ingen ska behöva betala mer än 50% i högsta marginalskatt samt att inte fler än 15% av inkomsttagarna ska betala statlig skatt.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Liza-Maria Norlins val:

 • Lag och ordning
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning