Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Patricia Olsson Escalante (fotograf null)

Patricia Olsson Escalante

Varför ska väljarna rösta på dig?

En röst på mig är en röst på antirasism, solidaritet, feminism, socialism och mot funkofobi. Jag vill arbeta för ett återupprättande av LSS, en human asylpolitik, ett solidariskt samhälle helt enkelt.

Presentera dig själv

Jag är jurist specialiserad på funktionsrättsfrågor. Jag är infödd malmöit med rötter i Peru. Anledningen till att jag är politisk aktiv är för att jag brinner för ett rättvist samhälle. Resursfördelning är en förutsättning för att bygga ett samhälle för alla.

Vad har du för yrke?

Jurist

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En regering där Vänsterpartiet har ett starkt inflytande.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Patricia Olsson Escalante

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patricia Olsson Escalante: Extra viktig De pengar som går till vinstutdelning är våra skatter som ska gå till eleverna och inte till vinster åt ägare. Det visar sig gång på gång att det privata inte vill lägga rätt resurser på eleverna för att istället plocka ut vinster.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patricia Olsson Escalante: Det är inte bara en osäker energikälla, den är också dyr och försvårar omställningen till en förnybar energiproduktion. Det finns inte heller någon säker metod för slutförvaring av det radioaktiva avfallet

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patricia Olsson Escalante: Extra viktig Visitationszoner som innebär att polisen visiterar människor utan misstanke skulle förstöra förtroendet mellan polisen och medborgare. Det är inget effektivt sätt för att förebygga brott.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patricia Olsson Escalante: Extra viktig RUT-avdraget innebär att människor som exv. städ i sitt hem får betala lägre skatt för detta. Vi som skattebetalare avstår en del av vår gemensamma skatteintäkt för att höginkomsttagare ska kunna få billigt städ hemma. Det är orimligt att höginkomsttagare ska få skatteavdrag.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patricia Olsson Escalante: Extra viktig Med ett ansträngt klimatnödläge, enorma globala klyftor, brist på grundläggande demokratiska rättigheter runt om i världen och brist på basala nödvändigheter så som vatten måste Sverige ta sitt ansvar för en hållbar värld.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patricia Olsson Escalante: Drivmedelsbeskattning är viktigt för att styra bort från det fossila. Vi vill inte ha någon permanent sänkning av drivmedelsskatter.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patricia Olsson Escalante: Kulturen behöver finansieras på ett demokratiskt och offentligt sätt.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patricia Olsson Escalante: Extra viktig Tiggeri är ett symtom på ett ojämställt samhälle. Vi ska motverka fattigdomen inte fattiga människor.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patricia Olsson Escalante: Ett jämnare uttag av föräldraledigheten mellan män och kvinnor främjar jämställdheten. I dagsläget är det betydligt fler kvinnor som tar ut merparten av föräldraledigheten vilken leder till lägre löner och sämre pensioner.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patricia Olsson Escalante: Extra viktig Att veta att man har en framtid i ett land dit man flytt är en förutsättning för att kunna stadga sig i ett land. Föräldrar måste få rota sig, barn måste få en trygg uppväxt utan att riskera att bli uppryckta ur sitt sammanhang. Tillfälliga uppehållstillstånd gör att människor lever i limbo och kan inte etablera sig i Sverige.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patricia Olsson Escalante: Ett Natomedlemskap varken skulle göra Sverige eller världen till en säkrare plats. Som medlem skulle Sverige bli del av en kärnvapendoktrin och vår röst och vårt agerande för demokrati, förebyggande och nedrustning försvagas.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patricia Olsson Escalante: Vi behöver en bra TV och radio för alla oavsett om en har råd med dyra prenumerationer.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patricia Olsson Escalante: Extra viktig Vi ska satsa på att klasserna blir mindre så att lärare har mer tid per elev. Istället för att ge små barn betyg kan information ges till föräldrarna via samtal. Det finns dessutom ingen forskning som stödjer att betyg i låg ålder skulle få barn att presentera bättre.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patricia Olsson Escalante: Extra viktig Bostad är en förutsättning för arbete, studier, god hälsa, trygghet osv. Att kunna ha en bostad är en mänsklig rättighet. Marknadshyror att innebär enbart höjda hyror och att människor får svårare att få en bostad.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patricia Olsson Escalante: Vårt järnvägssystem har stor kapacitetsbrist och höghastighetsbanor möjliggör klimatsmart resande med tåg i stället för flyg och bil samt frigör utrymme för ökade godstransporter på järnväg.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patricia Olsson Escalante: Extra viktig Under pandemin såg vi vikten av att stötta människor i att stanna hemma vid sjukdom. Man ska inte vara tvingad att arbeta trots att man är sjuk. I vissa yrkesgrupper är man dessutom mer utsatt och detta är ett sätt att värna om särskilt utsatta yrkesgrupper.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patricia Olsson Escalante: Extra viktig Arbeten ska vara trygga. Du ska kunna räkna med att du har en inkomst som inte försvinner hur som helst. Det finns redan idag möjlighet för arbetsgivare att på relativt enkla sätt säga upp anställda.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Patricia Olsson Escalante: Extra viktig Sveriges mottagande ligger i enlighet med EU:s miniminivåer vad gäller lagstiftning. Det är väldigt svårt att få uppehållstillstånd i Sverige och det är förhållandevis få som får stanna här. Sverige bör vara en förebild på det humanitära området och ta emot fler människor från krig och förtryck.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Patricia Olsson Escalantes val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning