Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Hanna Victoria Mörck (fotograf Hanna Viktoria Mörck)

Hanna Victoria Mörck

Varför ska väljarna rösta på dig?

Väljarna ska rösta på den som står överst på listan eftersom Vänsterpartiet inte är positiva till personval och personvalskampanjer.

Presentera dig själv

Född och uppvuxen på Tunaslätten, fostrad av sossar och centerpartister. Utbildad till jurist och Vänsterpartist i Uppsala. Har jobbat med som brevbärare med bostäder, affärsidéer och som kommunalråd. Vill ha en bättre värld där miljön är grunden och att vi alla kommer med, målet och vägen.

Vad har du för yrke?

Kommunalråd

I vilket land är du född?

Dalarna.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

-

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vänsterpartiet kan samarbeta med alla som vill ha mer jämlikhet och ett bättre miljö och klimat. Det kommer vara lättare att samarbeta med gröna partier till vänster. Dessvärre är centerpartiets ekonomiska politk långt från Vänsterpartiet men inget är omöjligt. Samarbetsregering med S, MP, C.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Hanna Victoria Mörck

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Hanna Victoria Mörck: Extra viktig Marknadsskolan, att skolan drivs som en marknad kommunalt och privat gör att drivkraften blir låga kostnader istället för barnens lärande. Koncernskolorna tar allt mer av marknaden och driver kommunerna till underskott. Ett bättre förslag än att bara begränsa vinsten är att förbjuda aktiebolag och vinst som drivkraft helt och hållet. Att göra något är dock bra. Vinstförbudet kan dock gås runt.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Hanna Victoria Mörck: Vi kommer behöva mycket el snabbt. Då är vindkraft och solel snabbare att få på plats. Kärnkraft kan möjligen bli aktuellt på längre sikt men för det har jag inte tillräckligt underlag. Det finns stora miljö- och säkerhetsproblem relaterat till kärnkraften som ofta underskattas. Brytande av uran är ett sådant.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Hanna Victoria Mörck: Polisen har rätt att visitera om det finns anledning till det idag. Det borde vara tillräckligt. Visiteringszooner bygger på idén att alla i ett visst bostadsområde är misstänkta per se. De platser som omtalas är ofta de platser där människor med lägre inkomster bor och som ofta rasifieras. Ur den prisman blir förslaget både ett slag mot arbetarklassen och ett rasistiskt förslag.

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Hanna Victoria Mörck: RUT är oerhört dyrt och är ett bidrag som ofta går till de med mycket pengar. Det är svårt att motivera att de inte kan betala själva. Det går inte att se några större effekter på svartarbetet och det är en omvänd Robin Hood-politk. Därför bör RUT avskaffas. ROT å sin sida, kan även behöva få tillbaka sin form av konjunkturpolitik och inte vara generell år efter år.

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Hanna Victoria Mörck: Extra viktig Bistånd är inte bara något Sverige sysslar med av snällhet. Även om solidariteten med världens människor är gott nog. Bistånd är även viktigt som internationell politik för demokrati, miljö- och klimat, fred och säkerhet. Vi är inte säkra förrän alla är säkra och det kräver en frisk miljö, välfärd, demokrati och fred.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Hanna Victoria Mörck: Jag och mitt parti Vänsterpartiet är inte monarkister. Men nu finns det. Kungahuset får pengar för att bedriva ett arbete för Sverige. Så länge som de arbetar så ska de förstås få en lön och möjlighet att verka. Men kungahuset behöver inte svälla och bli större än arbetet kräver och det ska vara en rimlig ersättning för ett rimligt arbete. Medborgare behöver även få insyn i arbetet som görs.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Hanna Victoria Mörck: Vänsterpartiet vill inte chocka människor in i en klimatomställning. Stora samhällsförändringar kräver att alla är med i förändringen. Därför var en tillfällig sänkning av drivmedelspriserna bra, för att även de med mindre pengar, boende utan kollektivtrafik och långa resor till jobb ska kunna fortsätta jobba. I förlängningen krävs dock billigare kollektivtrafik och en bil-omställning.

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Hanna Victoria Mörck: Detta kommer inte hända. Men fastighetsskatt är det mest effektiva sättet att beskatta de med mycket pengar och lägga den på en nivå där de får betala mer. En skatt behöver därför vara progressiv så de med mindre pengar betalar mindre. Ingen ska behöva lämna sitt hem pga fastighetsskatt.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Hanna Victoria Mörck: Kultur är både fin- och fulkultur och både kultur som yrkesprofessionella skapar och vi alla människor skapar. Detta behöver uppmuntras på måna olika sätt för att nå rätt. När kultur finansieras av privata så tenderar det att bli mer av underhållning och mer av enbart kultur av professionella. Då går vårt samhälle miste om en viktig inneboende skaparkraft.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Hanna Victoria Mörck: Vindkraften påverkar sitt närområde. Då bör de som bor där få mer tillbaka när deras vardag påverkas. Kommunerna måste få vara med och säga sitt, men det är inte bra om ett nej kommer sent i processen. Samtidigt är det svårt att ge besked innan utredningar som visar effekter är gjorda. En avvägning däremellan behöver göras.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Hanna Victoria Mörck: Det är en enorm repression att förtrycka fattiga genom att förbjuda människor att be om pengar. Däremot så kan det uppstå ordningsstörningar som behöver hanteras och vi vet att det förekommer människohandel som polisen och samhällets aktörer behöver motverka, hitta och döma de som skor sig på utsatta människor.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Så svarar Hanna Victoria Mörck: Sveriges officiella administration behöver motsvara verkligheten för att fungera optimalt. Det finns fler kön än män och kvinnor och då bör det även återspeglas i juridiken.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Hanna Victoria Mörck: Föräldrar behöver ha en viss möjlighet att påverka föräldraledigheten för att det ska fungera i familjen och för barnet. Men förmånen är för både barn och föräldrar. Vi ser att kvinnor missgynnas på arbetsmarknaden och män kan ha svårt att hävda att de vill vara lediga till jobb och omgivning. Därför borde mer av ledigheten vara styrt och begränsat till enskilda föräldrar.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Hanna Victoria Mörck: Extra viktig Digitala möten och att utveckla ny teknik har en plats i modern sjukvård och omvårdnad. Men vi har sett att det förekommer fusk, det är för samhället vanskliga affärsmodeller och det avlastar inte utan urlakar den gemensamma välfärden. Därför behöver nätläkartjänster hanteras annorlunda och begränsas. Våra skattemedel kan inte gå till åtgärder som inte har effekt.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Så svarar Hanna Victoria Mörck: Vi vet att det är bra att ha en trygghet i livet för att kunna ta avstamp i en ny del i sitt liv, som det är att komma ny till ett land. Därför är det bra med permanenta uppehållstillstånd för bättre integration och bättre start i nya landet för den som kommer som flykting.

Sverige ska vara medlem i NATO

Så svarar Hanna Victoria Mörck: Att gå med i NATO är ett nytt kapitel som rimligen kräver en folkomröstning med en omfattande debatt. Vi lägger över en stor del av får säkerhetspolitik till NATO om vi kommer med. Det är som att gå med i EU. Vi ser även att det finns medlemmar i NATO som vi inte har mycket av säkerhetspolitik gemensamt med.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Så svarar Hanna Victoria Mörck: Trygghetssystemen har urholkats länge och de har sänkts under Alliansens tid vid makten. Den som blir av med jobbet behöver trygghet för att hitta ett nytt bra jobb. Då är A-kassan ovärderlig, och den behöver vara på en nivå som går att leva på under den tiden. Sverige behöver mer trygghet, även för vanligt folk. Inte mindre.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Så svarar Hanna Victoria Mörck: Stränderna i städerna och tillväxtkommuner är överexploaterade och exploateras mer och mer. Där strandskyddet redan är minskat genom att en plats är ianspråkstagen så urholkas det pö om pö. Med gällande regler. Det borde åtgärdas först. För strandskyddet är till för både människor, djur och växter. Det är viktigt för biologisk mångfald.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Hanna Victoria Mörck: Extra viktig Om vi, efter en pandemin som visat välfärdens stora hål och brister, skulle dra ner ännu mer, för att försvaret "känns" viktigare. Så kommer vi ha ett land som inte har så mycket att försvara. Utan civilförsvar, utan välfärd, utan trygghet i vardagen så kommer det aldrig att fungera.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Så svarar Hanna Victoria Mörck: Vår gemensamma informationskanal ska vara folklig för att vara funktionell. Då kan inte uppdraget vara för smalt. Det är inte ett problem med offentlig konkurrens på en privat marknad. Marknader behöver regler för att vara rättvisa och fungera bra. Då kan en offentlig marknadsaktör vara bra för att få en marknad att fungera bra.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Hanna Victoria Mörck: Ett slutdatum behövs. Men 2025 är mycket snart. Ska det genomdrivas så behöver samhället bidra med omställningen för att det ska fungera. Annars drabbas vanligt folk hårt. Var är laddstolparna i hela landet? Var är gastankstationerna?

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Hanna Victoria Mörck: Extra viktig Betyg är i princip alltid till för att söka vidare till en ny nivå i skolstrukturen. Det finns inte som förslag att söka vidare till högstadiet på betyg. Då behövs det inte i åk 4. De som har svårare i skolan drabbas hårt av för tidiga betyg. De kan inte offras på något betygsaltare för att några vill ha "tydlighet". Prata med din lärare!

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Så svarar Hanna Victoria Mörck: Sverige måste hålla ihop. Folk flyttar mellan kommuner och det finns kommuner som bidrar mer till att utbilda barn och ta hand om äldre och andra som får mer av arbetskraften och skatteintäkterna. Det behöver jämnas ut. Även om det kan kännas bittert som ansvarig i en kommun där vi betalar iväg mer pengar än vi får tillbaka i utjämningssystemet.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Så svarar Hanna Victoria Mörck: Det är ett övergrepp.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Så svarar Hanna Victoria Mörck: Extra viktig Det finns igen land som lyckas med marknadshyror utan att ha en social bostadshantering som subventionerar bostäder för de med minst pengar. Att införa marknadshyra skulle göra att alla vinster går till det privata och alla kostnader går till det offentliga. Det skulle nog även dra isär samhället ytterligare.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Hanna Victoria Mörck: Vi behöver mer av mindre miljöpåverkande transporter. Tåg är effektivt och ger få utsläpp. Vi behöver mer gods och mer persontrafik på tåg. Att det både finns spår för gods, större möjligheter för godset och snabbare persontrafik är nycklar i en klimatomställning.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Så svarar Hanna Victoria Mörck: Det finns saker att göra i sjukvården men det största problemet är all privatisering som finns där idag som dom flesta inte är så medvetna om. Den kostar oerhört mycket pengar och slår sönder systemen. Samhället har förlorat ögonen på bollen, bra sjukvård till förmån för privata vinster. Sjukvården och dess brister, blir ofta viktig först när vi blir sjuka, och det är vi som tur är, inte så ofta.

Karensdagen ska avskaffas

Så svarar Hanna Victoria Mörck: Extra viktig Hur det fungerade under pandemin säger väl ändå allt. Då var karensen avskaffad för en tid. Folk som är sjuka ska kunna vara det utan att känna oro för sina arbetskamrater och utan att straffas ekonomiskt.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Så svarar Hanna Victoria Mörck: Extra viktig Det är enkelt att säga upp anställda idag. De som påstår något annat borde gå en kurs. Det ska inte bli ännu enklare - dvs. ännu lägre trygghet på jobbet för vanliga anställda.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Så svarar Hanna Victoria Mörck: Det är idag en komplicerad process. Det ska också delvis vara det. Gruvor påverkar miljön oerhört mycket och det är bestående. Se på alla gruvhål och gruvhögarna som finns kvar runt gamla gruvor. Vattnet förorenas ofta. Vi har även sett oseriös aktörer som lägger kostnader på skattebetalare. Men vi behöver gruvor. Gör det mer begripligt och snabbare, men inte urvattnat.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Så svarar Hanna Victoria Mörck: Egentligen är frågan konstig. Det finns internationella regler som vi förbundit oss till som säger att de som är flyktingar ska få söka asyl och få stanna. Det kommer så många asylsökande som världen har konflikter. Eller det borde vara så. Vi borde understödja det system som finns, och ta emot fler kvotflyktingar. Stödja på plats och integrera de som får asyl.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Så svarar Hanna Victoria Mörck: Det är viktigt med avlyssning och elektronisk övervakning för att få bukt med grov organiserad brottslighet. Men alla vanliga svenskar kan inte drabbas av generellt intrång i privatlivet. Därför bör det här utvärderas och hårdare regler drabba de som begår brotten och vi andra få mer av skydd för privatlivet.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Så svarar Hanna Victoria Mörck: Extra viktig Värnskatten har avskaffats. ROT och RUT har införts. Jobbskatteavdraget är riktat till de som tjänar mycket pengar via arbete. Arvsskatt och gåvoskatt är avskaffad. Fastighetsskatten byttes ut till en avgift. Det har lett till enorma överföringar av pengar från de med lite, till de med mycket. Utvecklingen behöver brytas.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Så svarar Hanna Victoria Mörck: Vi har ett miljömål om 20% skyddas skog av produktiv mark. Vi är inte ens i närheten av detta mål.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Hanna Victoria Mörcks val:

  • Skola och utbildning

Så svarar Hanna Victoria Mörck: Vi behöver en framtid. Då behövs en utbildad befolkning i en skola som faktiskt är en skola fri från marknaden, en miljö att leva i och en ekonomi och energipolitik som gör att vi kan leva ungefär lika bra som vi gör nu. De flesta områden går i varandra men en viktig grund är skolan.