Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Joakim Olsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag har jobbat inom Vård o Omsorg sedan 1997 och har tröttnat på hur det blir sämre och sämre får både omsorgstagare, personal och chefer. Därför har jag har valt att engagera mig istället för att sitta i soffan o klaga. Vill man ha förändring så måste man vara med o påverka.

Presentera dig själv

Jag bor på en liten gård med Hästar, hundar, minigrisar, mina 4 barn och sambo. Älskar Hockey, fiska och min Ford Mustang-70 o givetvis dom ovanstående. Jag är en enkel ärlig person som säger vad jag tycker och som tröttnat på att politiken är så långt borta från folket och det parti som ligger mina värderingar och åsikter närmst är Vänsterpartiet.

Vad har du för yrke?

Ombudsman Kommunalarbetareförbundet. Tidigare Barnskötare och Vårdare.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Olof Palme

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

V,S och MP i majoritet. Önska går alltid.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Joakim Olsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Olsson: Extra viktig Våra skattepengar ska inte användas till till att finansiera andras rikedomar

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Olsson: Kärnkraften är en effektiv energikälla men vi har inget bra sätt att ta hand om avfallet och det är en väldigt farlig metod att använda sig av. Vi behöver satsa på alternativa metoder istället

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Olsson: Det måste kunna finnas starka motiveringar innan man uppför dessa och det ska vara tillfälligt i sådana fall. Det får inte ske slentrianmässigt eller på misstankar eller utföras så att det uppfattas diskriminerande.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Olsson: Det har inte skapat nya jobb jämfört med vad det kostar. De som använder RUT hade använt det även om det var full kostnad. Svartjobb inom verksamheten förekommer fortfarande i stor utsträckning det är bara personerna bakom bolagen som gör större vinster.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Olsson: Nej, men det ska utvärderas vart och hur pengarna ska användas

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Olsson: Absolut. Det måste finnas en rimlig kostnad och mer insyn vart pengarna går till.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Olsson: Vi måste se över att ha ett fungerande system för bensin och diesel. Det kan inte vara så att personer som inte kan åka kollektivt ska lägga en 3e del av sin hushållsbudget på drivmedel. Transporter av varor måste gå mer via tåg och inte lastbilar

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Olsson: Risken är att vi får ett smalt kulturutbud. Det kan bli som sponsring beroende på publik/besökare.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Olsson: Det måste sättas större krav på att vindbruksplaner aktualiseras i kommunerna så att det finns utmärkat områden som är lämpliga för dessa massiva byggen utan större inskränkning på fastighetsägares miljö och naturens mående.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Olsson: Inte för enskild person.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Olsson: Det är upp till föräldrarna att avgöra hur man vill fördela tiden med sina barn. Men det är bra att halva ersättningstiden ligger på varje förälder så att man får fördela till den andre om man vill.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Olsson: Inga skattemedel ska gå till vinstuttag. Dessa pengar hade kunnat gå till att få fler personal i vård och skola.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Olsson: Det skulle ge en trygghet och möjlighet att skaffa sig försörjning och komma in i samhället fortare

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Olsson: Vill vi skicka våra barn och barnbarn till Erdogan eller någon annat makthavare i ett annat land för att försvara deras intressen vem vet vilka som sitter i makten i Natoländerna om 5 år. Sverige ska vara ett neutralt land med egen agenda och bestämma över egna vilka samarbetspartner som vi vill ha .

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Olsson: Utan strandskydd kommer mer och mer mark att exploateras så att allmänheten inte kan vistas runt sjöar

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Olsson: Ja om vi inte ska gå med i Nato så måste vi ha ett starkt eget försvar.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Olsson: Public service ska vara oberoende.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Olsson: Nej det finns inte tillräckligt med alternativ för gemene man.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Olsson: Extra viktig Barn ska inte sättas under press och stressas redan i åk4. Vi har ett dåligt betygsystem så som det ser ut nu. Arbeta om betygsystemet och läroplanen istället

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Olsson: Solidaritet

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Olsson: Rusta upp det vi har inna man lägger miljarder på vissa delar för att tjäna några minuter. Mer järnväg och bättre förbindelse istället.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Olsson: Ja till viss del. Alldeles för mycket läggs på kommuner och regioner men budget fördelas inte så att det räcker att utföra allt som det krävs. Det medför dålig vård och dåliga arbetsvillkor.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Olsson: Alla kan inte jobba hemma vid sjukdom speciellt inte de som jobbar med människor och redan har låg lön. Då går man till jobbet och sprider smitta vilket medför ökade sjuktal o kostnader.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Olsson: Det finns redan fungerande regler i kollektivavtal och lag.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Olsson: Värna om miljön ej kapitalet.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Joakim Olsson: Extra viktig Man flyr inte TILL Sverige för att man vill man flyr FRÅN krig, förtryck, hot, hat, orättvisor.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Joakim Olssons val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning