Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Jesper Berglund (fotograf Daniel Carlenfors)

Jesper Berglund

Varför ska väljarna rösta på dig?

Väljarna ska rösta på Vänsterpartiet. Mig ska man bara kryssa om man känner mig personligen eller verkligen tycker att jag verkar vara en mycket bättre representant för vår gemensamt beslutade politik än de som partiet utsett till den rollen.

Presentera dig själv

Lärare, nykterist, vegetarian, esperantist. Intresserad av demokratifrågor och konstitutionella frågor.

Vad har du för yrke?

Jag är högstadielärare.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Bl.a. Chico Mendes och Ernst Wigforss

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Egen majoritet för Vänsterpartiet vore trevligt. Men åtminstone rödgrön majoritet.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Jesper Berglund

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jesper Berglund: Extra viktig Som lärare vet jag hur vinstjakten påverkar elever och skola. Skolan ska vara bra för alla elever och då måste alla resurser till skolan istället för till skoligarker.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jesper Berglund: Vi behöver bygga ut den förnybara energin. Kärnkraften är förnybar, den är inte tillräckligt säker och den är dyr.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jesper Berglund: Visitation ska bara ske vid brottsmisstanke. En godtycklig polisstat ska vi inte bygga. Om polisen ska kunna motverka brott behöver den ha förtroende, det får den inte med så kallade visitationszoner.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jesper Berglund: Det är mycket bättre om vi lägger de pengarna på att förbättra hemtjänsten och anställa fler inom exempelvis vård och omsorg istället för att lägga skattepengar på hushållsnära tjänster.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jesper Berglund: Det finns tillräckligt med resurser på vår jord idag för att alla barn ska kunna äta sig mätta och få utbildning. Då måste vi göra vår del för att sprida de resurserna.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jesper Berglund: Ja och dessutom behöver insynen över hur kungahuset använder sina pengar öka, eller införas, i väntan på att vi avskaffar kungahuset.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jesper Berglund: Vi behöver en omställning av fordonsflottan. Samtidigt kan det vara så att kostnaden för att åka till jobbet där det inte finns bra kollektivtrafik ökar kontrollerbart och då kan tillfälliga sänkningar behövas.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jesper Berglund: Framförallt på fastigheter med höga taxeringsvärden.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jesper Berglund: Alla ska ha tillgång till kultur. Då kan vi inte bara lita på privata aktörer även om de kan vara ett bra komplement.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jesper Berglund: Ny vindkraft ska givetvis byggas efter en rättssäker prövning men kommuner borde vara tvungna att ta ställning vid förfrågan.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jesper Berglund: Det borde däremot vara förbjudet att ordna samhället så att folk känner att de måste tigga för att försörja sig. Alla borde kunna leva ett värdigt liv. För det behövs såväl akuta som långsiktiga åtgärder.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jesper Berglund: Dessutom ska det vara för de som varken är man eller kvinna.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jesper Berglund: Ett jämnare uttag av föräldraledigheten är strukturellt en mycket viktig åtgärd för att öka jämställdheten i landet. Det gäller både lönestruktur och framtida pensioner. Det är dessutom bra för barnen med relationer till alla föräldrar.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jesper Berglund: Om vi ska kunna uppfylla Hälso- och sjukvårdslagens skrivningar måste vinstintresset bort. 1 § Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jesper Berglund: Trygghet. Att bygga ett liv utan trygghet är svårt.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jesper Berglund: Extra viktig Alliansfriheten har fungerat bra länge. Det kan den göra länge till. Dessutom är Nato-länders, främst Turkiets, försök att ändra våra grundlagar ett bevis på att det är en allians vi absolut inte vill in i.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jesper Berglund: Givetvis. Och vi behöver höja såväl tak som golv ytterligare.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jesper Berglund: Allemansrätten är viktig att värna. Såväl för Sveriges befolkning som den biologiska mångfalden.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jesper Berglund: Att vi behöver upprusta totalförsvaret ska inte leda till att vi har sämre välfärd.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jesper Berglund: Demokratin kräver att alla kan informera sig och ta del av det allmänna samtalet utan dyra abonnemang.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jesper Berglund: Vi behöver göra mycket mer, som rejäla satsningar på laddinfrastruktur och kollektivtrafik. Men det fossila bränslet behöver fasas ut, och det utan att möjligheten att köpa billigare begagnade fordon försvinner.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jesper Berglund: Inget barn ska behöva känna att de inte duger. Inget talar för att tidigare betyg leder till mer kunskap.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jesper Berglund: Alla ska ha det bra. Då kan vi inte ha ett system som gör att vi tar resurser från landsbygden, samtidigt som de som bor där har högre skatt och sämre service.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jesper Berglund: Man ska inte kunna köpa sig fri från ett allvarligt brott bara för att man har gott om pengar.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jesper Berglund: Alltså, Vänsterpartiet fällde en regering på den här frågan. Politiken har, eller borde åtminstone ha, ett ansvar för att alla kan ha en bra bostad till ett pris som fungerar. Vi kan inte lämna fler områden till marknaden.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jesper Berglund: Järnvägen behöver rustas upp och förnyas. Det kommer dessutom skapa väldigt många jobb.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jesper Berglund: Det behövs ett större statligt ansvar för att se till att vården är jämlik över hela landet. Samtidigt behövs regional styrning.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jesper Berglund: Extra viktig Man ska inte behöva betala för att vara sjuk. Ingen ska av ekonomiska skäl känna att de måste ta sig till jobbet när de är smittsamma.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jesper Berglund: Anställningstryggheten ska stärkas, inte försämras.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jesper Berglund: Det ska ställas höga miljökrav och ställas upp garantier för att gruvbolagen ska kunna hantera eventuella negativa effekter av brytningen.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jesper Berglund: Alla har rätt att leva i trygghet. Alla rikare och tryggare länder behöver ta ett ansvar för det.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jesper Berglund: Hemlig avlyssning ska bara kunna användas vid allvarlig brottsmisstanke. Dessutom bör tidigare inskränkningar i den personliga integriteten som FRA-lagen och Ipred-lagen kraftigt begränsas.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jesper Berglund: När samhällets resurser är så ojämnt fördelade att de som har minst inte har tillräckligt behöver de som har mest bidra mycket mer. När vi inte kan se till att alla barn har en bra utbildningssituation behövs förändringar.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jesper Berglund: Den biologiska mångfalden behöver skyddas.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Jesper Berglunds val:

 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning
 • Sysselsättning