Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Björn Alling (fotograf Björn Alling)

Björn Alling

Varför ska väljarna rösta på dig?

För att Sverige behöver en snabb klimatomställning på socialistisk grund.

Presentera dig själv

Jag är 41 år, arbetar som universitetslektor i Teoretisk fysik på Linköpings universitet. Jag är även föreståndare för Nationellt Superdatorcentrum. Jag gillar djur, natur och mysiga hemmakvällar. Skogspromenader också.

Vad har du för yrke?

Forskare i teoretisk fysik, universitetslektor, superdatorchef

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Gerry Adams

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ett vänsterstyre. V-S-MP regering med en tydlig agenda för en rättvis klimatomställning nu.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Björn Alling

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Björn Alling: Extra viktig I dagens svenska marknadsskola har eleverna blivit varubarn som köps och säljs mellan skolmiljardärer och riskkapitalister. Resultatet blir en skola där lärare bränner ut sig när de försöker hantera en ohållbar brist på resurser. Barnen får en sämre skola och ojämlikheten mellan barn förstärks.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Björn Alling: Befintliga reaktorer räcker medan vi bygger ut vind- och solkraft samt skapar en flexiblare elefterfrågan ex vid elbilsladdning och vätgasproduktion.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Björn Alling: Extra viktig Nej till kollektiv bestraffning!

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Björn Alling: Extra viktig Högavlönade friska vuxna kan städa sin egen skit. Pengarna behövs till bättre hemtjänst för våra äldre!

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Björn Alling: Extra viktig Världens fattigdom är allas ansvar att bekämpa.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Björn Alling: Extra viktig Kungahuset ska skrotas och Republiken Sverige utropas!

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Björn Alling: Extra viktig Klimatkrisen kräver att vi omedelbart måste köra mycket mindre med fossilbilar. För att det ska ske behövs bland annat högre bensinpris.

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Björn Alling: Extra viktig Kraftigt utbyggd vindkraft krävs för klimatomställningen. Kommuner där vindkraft uppförs ska dock få en stor del av statens inkomster från vindkraften.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Björn Alling: Extra viktig Fattigdom kan inte förbjudas. Vi ska inte förbjuda människor från att be om hjälp.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Björn Alling: Föräldraförsäkringen ska vara individuell, precis som alla andra försäkringar. Barn har rätt till bägge föräldrar på samma vis.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Björn Alling: Extra viktig Nätläkarna dränerar vården på resurser genom att fokusera på de mildast sjuka först. Offren blir äldre med många sjukdomar och svårt sjuka.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Så svarar Björn Alling: Extra viktig Alliansfriheten har fungerat bra för Sverige. I NATO blir vi del i en aggressiv krigsallians med kärnvapen. Och vi tvingas krypa för Erdogan och andra despoter.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Björn Alling: Extra viktig Dock anser jag att försvaret har tillräckligt med resurser som det är idag. Vi behöver inte mer vapen och krigsflygplan. Hoten mot Sverige kommer inte med stridsvagnar.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Björn Alling: Extra viktig Som senast! Borde ske 2023. Klimatkrisen kräver det.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Björn Alling: Extra viktig Forskningen visar entydigt att tidiga betyg förstör mer än de hjälper. 8:e klass är lagom.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Så svarar Björn Alling: Extra viktig Det skulle ge en hyreschock. Bara hyreskapitalisterna skulle tjäna på det.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Björn Alling: Extra viktig Vi behöver investera i framtidens samhälle.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Så svarar Björn Alling: Extra viktig Internationella storbolag skär guld med täljkniv och lämnar förstörd natur och giftigt vatten efter sig. Alla nya gruvor ska vara statliga och prövas mot stränga miljöregler.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Björn Allings val:

  • Miljö och klimat
  • Sjukvården
  • Skola och utbildning