Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Johan Stolpen (fotograf null)

Johan Stolpen

Varför ska väljarna rösta på dig?

Rösta på mig om du gillar Vänsterpartiets politik. Efter 30 år med privatiseringar och blind tro på marknaden vill vi att politiken tar tillbaka kontrollen över skolan och vården. Politiken ska ta sitt ansvar igen för att bygga samhället och skapa jämlikhet. Vänsterpartiet föreslår massiva investeringar i klimat och infrastruktur. Så kan vi skapa fler jobb och företag, också utanför storstäderna.

Presentera dig själv

Jag kommer från bruksorten Hällefors. Kom hit för 11 år sedan, trivdes direkt och tänker stanna. Är ursprungligen från Värmland. Jag jobbar som lärare på folkhögskola, tittar orimligt mycket på fotboll och gillar böcker och film. Jag är intresserad av världen men tycker också mycket om att vara hemma. Jag är en lugn person men brinner för att makt och rikedom ska fördelas demokratiskt.

Vad har du för yrke?

Lärare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Har ingen speciell

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Johan Stolpen

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Stolpen: Extra viktig Skolan ska styras utifrån elevernas bästa, inte utifrån bolagsägares vinstintresse.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Stolpen: Kärnkraften är en osäker energikälla. Den är dyr och nästan omöjlig att få någon att vela satsa i. Vänsterpartiet vill investera i massiv utbyggnad av förnyelsebar energi.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Stolpen: Extra viktig Polisen ska enbart visitera vid konkret misstanke om brott. Vi ska hålla på rättsstaten, med visitationszoner skulle istället oskyldiga drabbas. Det skulle öka risken för rasprofilering och minska förtroendet för Polisen och därmed Polisens möjligheter att bekämpa brott.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Stolpen: Vänsterpartiet ser inget omoraliskt i hushållstjänster men är emot att de skattesubventioneras. Det är ett slöseri med skattepengar som skulle göra större nytta i vården och omsorgen.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Stolpen: Skatt är ett viktigt styrmedel för att styra bort från det fossila. Men i det extrema prisläge som uppstått har Vänsterpartiet föreslagit ett TILLFÄLLIGT pristak på bensin och diesel.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Stolpen: Fastighetsskatten utifrån storlek och värde är avskaffad i Sverige och ersatt av kommunal fastighetsavgift. Därmed kan en småhusägare betala lika mycket i kommunal fastighetsavgift som ägaren till en stor villa. Vi vill komplettera den kommunala fastighetsavgiften med en statlig fastighetsskatt, framförallt riktad till hus med höga taxeringsvärden.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Stolpen: Det offentliga ska vara garanten för tillgången till kultur i hela landet för alla invånare. Sedan är det såklart positivt om fler privata aktörer vill stötta kulturen.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Stolpen: En kommun bör vara skyldig att på begäran ta ställning för eller emot vindkraft på ett visst mark- eller vattenområde.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Stolpen: Fattigdom kan inte kriminaliseras, men ska bekämpas för att inte uppstå. Det behövs åtgärder för att långsiktigt avskaffa fattigdomen i Europa.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Stolpen: Extra viktig Att dela lika på ansvaret är en central jämställdhetsfråga. En jämnare fördelning skulle öka kvinnors inkomster och pension och vara bra för barnens relation till sina föräldrar. Idag är föräldraledigheten mycket ojämnt fördelad.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Stolpen: Extra viktig Det är inte acceptabelt att stora resurser, som behövs till människor med stort behov av vård, i stället går till nätläkartjänster för att behandla mindre åkommor hos friska människor.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Stolpen: Extra viktig Permanenta uppehållstillstånd ger trygghet och stärker integrationen så att man kan planera sin framtid, lära sig svenska, utbilda sig och komma in i samhället.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Stolpen: Strandskyddet är viktigt för allmänhetens tillgång till stränder och för den biologiska mångfalden. Det bör dock gå att få dispens för att bygga i vissa strandnära områden på landsbygden för att bidra till landsbygdsutveckling.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Stolpen: Vänsterpartiet vill göra stora satsningar på försvaret, men det ska inte leda till nedskärningar i välfärden. Det skulle därför kunna bli aktuellt att finansiera det solidariskt med en särskild eller höjd skatt där höginkomsttagare bidrar mer.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Stolpen: Vänsterpartiet har länge drivit ett förbud mot försäljning av nya fossildrivna bilar (begagnad påverkas inte) från 2025. Men viktigare än att sätta ett visst årtal är vad vi ska göra istället. Det går inte att införa ett förbud om inte andra lösningar finns på plats. Vi vill göra massiva investeringar i utbyggnad av laddinfrastruktur och kollektivtrafik i hela landet.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Stolpen: Vi vill att betyg ska sättas från och med årskurs sju.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Stolpen: Extra viktig Skatteutjämningssystemet behöver bli mer omfördelande och rättvist. Landsbygd- och brukskommuner har samma välfärdsuppdrag som stadskommuner men måste ta ut en högre kommunalskatt för att klara det. Det är inte rimligt. Alla har samma behov och rätt till välfärd oavsett var i landet man bor.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Stolpen: Extra viktig Marknadshyror leder i förlängningen till höjda hyror för alla med ytterligare ojämlikhet och segregation. Vänsterpartiet stoppade marknadshyror från att införas och vi kommer fortsätta stoppa liknande marknadsexperiment i svensk välfärd eftersom vill vill se ett jämlikt samhälle.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Stolpen: Idag är det kapacitetsbrist på järnvägen. Det märker alla som reser mycket med tåg på alla förseningar. Det behövs byggas mer järnväg. Det behövs för klimatet och det skapar många jobb.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Stolpen: Vänsterpartiet vill inte förstatliga sjukvården, men vi vill att staten ska ta ett större ansvar för att rikta kompetens dit det behövs som mest för en jämlik vård i hela Sverige.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Stolpen: Extra viktig Karensdagen är korkat ur smittspridningssynpunkt och en klasslagstiftning som leder till skadlig sjuknärvaro.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Stolpen: Extra viktig Vänsterpartiet vill ha en stabilare arbetsmarknad med trygga jobba. Därför ska anställningstryggheten förbättras, inte försämras. Vänsterpartiet var enda parti som röstade emot de försämringar av LAS som riksdagen nyligen beslutade.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Stolpen: Det ska vara höga miljökrav och krav på att gruvbolagen kan åtgärda effekterna av brytningen. Administrativa förenklingar under sådana förutsättningar är såklart ingen nackdel.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Johan Stolpen: Asylsökande ska få sina ansökningar prövade på ett rättssäkert sätt i Sverige. Samtliga EU-länder måste ta ett större gemensamt ansvar för människor på flykt.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Johan Stolpen: Extra viktig Efter decennier av skattesänkningar och ökad ojämlikhet behöver skattepolitiken riggas om. Detta för att kunna bygga en stark välfärd för allas vår trygghet. Vi vill trappa ner jobbskatteavdragen på höga månadsinkomster och höja skatten för dessa inkomstgrupper.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Johan Stolpen: Extra viktig Våra sista naturskogar bör ges ett långsiktigt skydd från avverkning.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Johan Stolpens val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning