Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Petter Eriksson (fotograf null)

Petter Eriksson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är en bra lyssnare, jag funderar och tänker och ibland måste man tänka en gång till. Ibland är handlingskraft nödvändig och ibland gäller det att ha is i magen. Jag har kvar samma grundåsikter om ett jämlikt och ett rättvist samhälle som jag hade för 30 år sen men idag ser jag att lösningarna inte alltid är svartvita.

Presentera dig själv

Frilansande trebarns far som njuter av livet var sekund. Men en oro för klimatförändringarna och för ett samhälle på väg emot större klyftor mellan rika och fattiga har fått mig att engagera mig i politiken

Vad har du för yrke?

Jag är musiker och musikproducent.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Gudrun Shyman

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Majoritet för vänsterpartiet

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Petter Eriksson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petter Eriksson: Extra viktig Möjligheten för privata aktörer inom skolan att ta ut vinst är en stor orsak till svenska skolans förfall på många plan.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petter Eriksson: Extra viktig Kärnkraftens stora problem med säker förvaring av utbränt kärnbränsle gör den till ett dåligt alternativ för som framtidens energikälla.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petter Eriksson: Risken med att oskyldiga drabbas och därmed sönder förtroendet för ordningsmakten överväger fördelarna.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petter Eriksson: Extra viktig Ett onödigt bidrag till framförallt höginkomsttagare, pengarna skulle kunna användas mycket bättre i framför allt vård och skola.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petter Eriksson: Extra viktig Sverige är fortfarande ett att världens rikaste länder och har en moralisk skyldighet att hjälpa där vi kan.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petter Eriksson: I dagens samhälle med alla utmaningar är det svårt att motivera att kungahuset ska såpass mycket offentliga medel.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petter Eriksson: Vi måste göra allt vi kan för att ställa om till ett fossilfritt samhälle så fort det bara går. Skatt på bensin och diesel är en del i detta.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petter Eriksson: Detta ska gälla höginkomstatagare.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petter Eriksson: Extra viktig Privata aktörer välkomnas naturligtvis att stötta kultur men får aldrig ersätta statligt stöd.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petter Eriksson: Vinskraften är en viktig del i förnyelsebara energi och utbyggnaden går för långsamt.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petter Eriksson: Extra viktig Att vara fattig får aldrig gör en kriminell.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petter Eriksson: Varför inte???

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petter Eriksson: Föräldrapenningen är ett viktigt verktyg för att nå jämställdhet mellan könen

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petter Eriksson: Extra viktig Privata aktörer får aldrig konkurrera ut offentlig verksamhet inom vården

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petter Eriksson: Detta för att skapa trygghet för människor som flyr och att kunna integrera dessa i det svenska samhället.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petter Eriksson: Sverige har varit en viktig global aktör som alliansfri stat. Att stå utanför Nato hade bidragit till både den nationella samt internationella stabiliteten.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petter Eriksson: Detta vore otroligt olyckligt för skyddandet av vår natur. Däremot kan strandskyddet ses över för att det ska bli lättare att få dispens då detta inte påverkar naturskydd.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petter Eriksson: Public service har en mycket viktig uppgift att fylla i dagens samhälle

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petter Eriksson: Extra viktig Klimatförändringarna tvingar oss att ta till alla medel för att minska utsläppen.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petter Eriksson: Extra viktig Betyg i unga åldrar är en katastrof för barns utveckling, bara att titta på forskningen.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petter Eriksson: Det säger väl sig självt??

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petter Eriksson: Ett sätt att för politiken att ge polisen prioritet för dessa brott.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petter Eriksson: Vi måste kämpa för en mera jämlik bostadsmarknad där alla medborgare får plats, inte tvärt om..

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petter Eriksson: Bättre att lägga allt fokus på att rusta upp den järnvägen vi har.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petter Eriksson: Till viss del behöver staten ta större ansvar för att verka för en bar vård i HELA landet

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petter Eriksson: Vi får aldrig gå tillbaka till att människor går till jobbet sjuka för att de inte har råd att vara hemma.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petter Eriksson: Vi ska aldrig ge upp anställningstryggheten

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petter Eriksson: Med tanke på hur ansvaret av avveckling av nedlagda gruvor sett ut och vilka katastrofal påföljder för miljön som detta har bidragit till borde det absolut inte bli enklare att få nya tillstånd för gruvdrift.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Petter Eriksson: Som ett av världens rikaste länder ska vi stå upp för asylrätten till 100% och vara ett föregångsland i världen för solidaritet för behövande.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Petter Eriksson: I en stark välfärdsstat ska alla hjälpa till efter förmåga.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Petter Eriksson: Extra viktig Att vi har huggit ner nästa all av vår urskog är inget annat en en skam för Sverige. Vi måste skydda skogen för den livsviktiga biologiska mångfalden.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Petter Erikssons val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning