Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Anne Svensson (fotograf null)

Anne Svensson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Har du fått nog av minkfarmer, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök? Då är du välkommen att rösta på mig. Är du oroad över klimatförändringarna men tycker att arbetet med att rädda vår planet går för långsamt, ja då har vi ännu mer gemensamt.

Presentera dig själv

Kulturtant, klimatkämpe och djurvän med hjärtat till vänster

Vad har du för yrke?

Statstjänsteperson

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Jonas Sjöstedt

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ett rödgrönt styre.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Anne Svensson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anne Svensson: Vinstintresse får aldrig gå före livslångt lärande.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anne Svensson: Extra viktig Nej, den är allt för dyr och osäker, och tar dessutom lång tid att bygga. Vi förordar energi från sol, vind och vatten. Vår vision är en cirkulär ekonomi där vi återvinner restavfall och producerar allt material så nära som möjligt. I Göteborg tillverkar man idag vindkraftverk av trä med goda resultat.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anne Svensson: Polisen ska kunna visitera vid brottsmisstanke, inte för att en person råkar befinna sig i ett visst område. Det är viktigt att förtroendet för polisen inte minskar, vilket vi tror skulle ske om detta förslag blir verklighet.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anne Svensson: Vi anser att dessa skattepengar kan användas bättre, förslagsvis inom vård och omsorg.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anne Svensson: På många håll i världen råder humanitär kris, och behovet av bistånd är stort. Med Sveriges bistånd kan fler barn få gå i skolan samt fler munnar mättas, samtidigt som demokratin och jämställdheten i världen skulle öka. Solidaritet, helt enkelt,

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anne Svensson: Vi har länge drivit på frågan om minskade anslag till kungahuset då vi anser att pengarna kan göra större nytta i exempelvis sjukvården eller skolan.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anne Svensson: Drivmedelsbeskattningen behövs för att styra bort från fossila drivmedel. Däremot har vi föreslagit ett tillfälligt pristak på bensin och diesel pga rådande omständigheter i världen just nu.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anne Svensson: Privata aktörer är såklart välkomna, men de ska inte behöva ersätta de offentliga satsningarna. Kultur behövs och ska vara rättvist fördelat över hela landet.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anne Svensson: Vi vill underlätta för ny vindkraft, men med det sagt måste vi säkerställa att en rättssäker prövning sker med hänsyn till djur & natur och vår egna hälsa.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anne Svensson: Att kriminalisera fattigdom är ett uruselt förslag. Istället behövs åtgärder för att långsiktigt minska på fattigdomen i Europa, samt akuta åtgärder för att ge värdighet till människor i en ovärdig situation.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anne Svensson: Den könsindelningen vi har idag med man och kvinna är förlegad. Alla är inte stöpta i en och samma form, och därför vill vi att ett tredje juridiskt kön ska införas.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anne Svensson: I många avseenden har jämställdheten ökat, men här brister vi då uttaget av föräldraledighet är mycket ojämn. Ett jämnare uttag skulle leda till ökade inkomster och en högre pension, samt att barnet får mer tid med båda sina föräldrar.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anne Svensson: Extra viktig Det är vansinne att stora resurser går till nätläkare för att behandla lättare åkommor, istället för till människor som är i stort behov av vård. På detta sättet utarmar vi även primärvården på glesbygden. Vansinne var ordet!

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anne Svensson: Hur ska man annars kunna planera sitt liv, satsa på utbildning och komma in i samhället om man inte vet om man får stanna kvar nästa dag?

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anne Svensson: Vi ska själva bestämma över vår försvars- och säkerhetspolitik. Vi ser nu hur vi tvingas dansa efter Erdogans pipa för att ens få en invit till NATO, vilket är skrämmande.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anne Svensson: A-kassan har urholkats i decennier. Vi vill permanenta höjningen som gjordes under pandemin och återupprätta en arbetslöshetsförsäkring värdig namnet.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anne Svensson: Strandskyddet måste värnas för den biologiska mångfalden och för allmänhetens tillgång till stränder. ” Folkets bad i Täby” ligger färskt i minnet.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anne Svensson: Med dagens världsbild behöver vi göra stora satsningar på försvaret, utan att för dens skull skära ner på välfärden. Vi anser därför att en skattehöjning kan bli aktuell.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anne Svensson: Publicera service är otroligt viktig för demokratin. Här ska du kunna ta del av viktig information som inte är vinklad. Den ska också ge tillgång till underhållning och utbildning, utan att du måste betala dyra abonnemangsavgifter.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anne Svensson: Vi har länge drivit denna fråga. Finns ingen anledning att fortsätta producera fossildrivna bilar när det finns andra bättre alternativ. Begagnade bilar påverkas dock inte. Vi vill även skruva upp satsningen av laddinfrastruktur och kollektivtrafiken.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anne Svensson: Inget tyder på att betyg i tidig ålder gör att barn lär sig mer. Tvärtom skapar det stress och att barn kan känna sig misslyckade. Det finns andra sätt att följa upp och stötta en tioåring. Vi vill ha betygssättning från årskurs sju.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anne Svensson: Extra viktig Det rimmar illa att boende i glesbygd ska betala mer i kommunalskatt än de som bor i rika storstadsnära kommuner, samtidigt som tillgången till samhällsservice på glesbygden utarmas och på vissa ställen är obefintlig. För att hela Sverige ska leva behöver skatteutjämningssystemet ses över.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anne Svensson: Vänsterpartiet var först med att driva frågan om att sexköp ska kunna straffas med fängelse. Vi tycker att det inte är rimligt att man kan betala sig från ett allvarligt brott. Med detta förslag kommer polisen också att kunna prioritera dessa brott högre.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anne Svensson: Marknadshyror är lika med höjda hyror, ojämlik bostadsmarknad, ytterligare segregation och utanförskap. Vi stoppade marknadshyrorna och vi kommer att fortsätta se till att sådana förslag inte blir verklighet.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anne Svensson: Järnvägen behöver rustas upp och byggas ut. En investering i järnvägen och höghastighetståg behövs för klimatet och skapar även många arbetstillfällen.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anne Svensson: Vi vill inte förstatliga vården, däremot behöver staten ta ett större ansvar för att se till att vi får en jämlik vård över hela landet.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anne Svensson: Är man för sjuk för att jobba ska man kunna stanna hemma. Karensavdraget leder till skadlig sjuknärvaro.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anne Svensson: Vi vill förbättra anställningstryggheten, inte försämra den. Det finns redan stora möjligheter för en arbetsgivare att säga upp en anställd om så önskas, mycket pga en försämring av LAS som nyligen beslutades i riksdagen.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anne Svensson: Extra viktig Idag brister det i ansvaret för miljön och lokalbefolkningen saknar inflytande. Dessutom kan vi med dagens teknik återanvända restprodukter från exempelvis slagghögar, något vi tidigare inte kunde. Vi förordar en cirkulär ekonomi istället för nya gruvor.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anne Svensson: Vi står upp för asylrätten. Här måste hela EU ta ett större ansvar för människor på flykt. Solidaritet.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anne Svensson: Det bör alltid finnas misstanke om brott. Att använda preventiva tvångsmedel bör begränsas till de allra grövsta brotten.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anne Svensson: Vi vill bygga en stark välfärd som ger alla en bra sjukvård, skola och äldreomsorg. Efter decennier av skattesänkningar har vi sett klyftorna växa, som sliter samhället itu. Skattepolitiken behöver därför läggas om.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anne Svensson: Extra viktig Skogen är en utmärkt kolsänka som binder gigantiska mängder koldioxid som annars skulle varit i atmosfären. Vi vill skydda 30% av skogsmarken för att värna den biologiska mångfalden. Vi vill ge våra sista naturskogar ett långsiktigt skydd samtidigt som kalhyggesbruket bör fasas ut.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Anne Svenssons val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning