Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Per Boström (fotograf Jonas Westling)

Per Boström

Varför ska väljarna rösta på dig?

En fråga som jag ställer mig varje dag: Vad lämnar vi för samhälle till våra barn? Den frågan ställer jag mig väldigt ofta i konkreta beslutsfattanden. Hur påverkar det här beslutet samhället på kort och lång sikt? Och vad får det för utfall på det samhälle vi lämnar över till våra barn och kommande generationer. Som politiker måste man förstå att jag är en röst för dem som inte finns inom politik

Presentera dig själv

Har jobbat både som anställd inom stora koncernföretag. Och anställd inom mindre företag. Drivit/driver företag. Började med en enskild firma i kombination med heltidsarbete. Därefter AB och har utvecklat ett antal sådana. Är nu verksam inom vårat familjeföretag grundat 1956. Jag har således sett arbetsmarknaden från flera håll. Och har en nyans i för/nackdelar anställd/arbetsgivare.

Vad har du för yrke?

Verksamhetsutvecklare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Finns flera, vill inte peka ut någon

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Borgerlig regering

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Per Boström

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Boström: Skolor skall kunna drivas som friskolor. Det är även viktigt att det finns möjlighet att driva verksamheter med vinst. Det är en viktig del i att bygga verksamheter för långsiktig drift med högkvalitet över tid. För seriösa verksamheter. Oseriösa bolag som vill maximera vinst genom låg kvalitet och ej återinvesterar i verksamheten självsaneras. Då dessa inte får elever som söker sig dit.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Boström: Sverige behöver tillförlitliga energikällor, för att möjliggöra den energiomställning som krävs. Med större behov av elproduktion som följd för att ersätta fossila bränslen.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Boström: Absolut, det har visat sig brottsförebyggande med liknande insatser. Vissa anser det som kränkande. Jag ser det inte som någon kränkning. Har man ingenting att dölja, så bör man inte ha något emot en visitation. Ett bra förslag för att öka tryggheten.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Boström: Biståndet skall inte minska. Däremot är det viktigt att se över vilka bistånd vi skickar var. För att säkerställa att de verkligen kommer tillrätta där det behövs. En genomlysning av hela SIDA vore även önskvärt.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Boström: Skatten är en del bara. Den stora delen som bör sänkas är reduktionsplikten.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Boström: Många med väldigt begränsade ekonomiska resurser och framförallt äldre, som kankse förlorat sin maka/make kommer inte ha råd att bo kvar om skatten på fastigheter höjs.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Boström: Vi värnar om kommunernas vetorätt för vindkraftsbyggen. Däremot bör dem lämna besked tidigare i tillståndsprocessen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Boström: Vi måste stoppa de organiserade tiggarligorna.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Boström: Absolut. Vi anser att föräldrar själva vet bäst vad som deras familj behöver i form av fördelade dagar eller ej. Ett viktigt exempel i subsidaritetsprincip

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Boström: Detta är en komplex fråga. Där kvaliteten av nätläkarbesöken bör vidare belysas. Och hur ekonomiska resurser/ersättningar till nätläkare skall fördelas eller begränsas. Det är önskvärt att alla regionerna inför egna nätläkare med effektiva funktioner och tjänster för snabb hantering. I många fall har privata aktörer kommit längre i den tekniska utvecklingen av appar m.m.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Boström: I det säkerhetspolitiska läget som nu råder är Nato ett bra alternativ. Dock är natoföränderligt, då medlemsländernas styren skiftas i olika mandatperioder. Något som i vissa fall kan försvåra samarbeten mellan vissa länder, beroende på politiskt styre. Det är en nackdel som jag ser det.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Boström: Fokus bör istället ligga i att få folk i arbete. Sen vet vi inte om vi går in i en stor lågkonjuktur, då blir situationen en annan till min inställning vad gäller höjning av A-kassan

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Boström: Ja. En viktig del för att utveckla en levande landsbygd

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Boström: Skattehöjning är inte det primära. Omfördelning av resurser är en bättre väg att gå.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Boström: Ja. Och lägg därtill att den neutralt politiska ovinklade nyhetsrapporteringen och programstrukturen bör säkerställas. Och stadfästas som just neutral och icke politiskt färgad.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Boström: Sverige klarar inte en så snabb omställning. Det är inte ett förnuftigt eller hållbart alternativ. Framförallt inte i lands- och glesbygd.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Boström: Det Svenska skatteutjämningssystemet är dysfunktionellt idag. Där exempelvis vissa Norrlandskommuner ej får det dem har rätt till. Och andra stora orter får enorma bidrag ex. Malmö. Så frågan är inte om mer skatter skall omfördelas. Det är HUR dem skall fördelas på ett mer hållbart sätt.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Boström: Resurser skall istället satsas på Norrbotnia banan. Och att HELA Sverige skall leva. Inte bara förbindelse mellan de största städerna

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Boström: Ja. Sverige behöver inte 21st olika vårdområden/regioner. Med olika förutsättningar och ojämlik vård.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Boström: Nej. Arbetsgivarnas ekonomiska belastning skall inte ökas ytterligare

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Boström: Det viktigaste är att tillståndsprocesserna måste effektiviseras och en samverkan mellan alla instanser skall råda. Vilket inte sker idag. Det behövs snabbare beslutsvägar. Sen är det viktigt att återställandet av gruvorna landar på exploatören. Och att medel för detta tydligt avsätts

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Per Boström: Detta är helt avgörande mot världsläget gällande krig och andra föränderliga rådande förutsättningar. Samt möjlighet och utsikter för att återgå till ursprungslandet inom rimlig tid.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Per Boström: Jag har samma inställning här som i frågan om visitationszoner. Har man ingenting att dölja så är det ingen nackdel med ökad övervakning för att öka tryggheten i samhället.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Per Boström: Skogsägare skall ha mer rådighet över sina skogsinnehav än man har idag.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Per Boströms val:

 • Sjukvården
 • Skola och utbildning
 • Äldreomsorg