Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Linda Lotare

Vad har du för yrke?

Arbetar på kvinnojour med barn som upplevt våld och med utåtriktat arbete.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Linda Lotare

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Lotare: Extra viktig Vinster hör inte hemma i skolan.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Lotare: Vi behöver satsa på förnybar energi.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Lotare: Ett sådant förslag skulle öka risken för rasprofilering och skada polisens förtroende.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Lotare: Skattepengar ska inte gå till att finansiera hushållsnära tjänster. De behövs i vård och omsorg.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Lotare: Internationell solidaritet är viktigt. Sverige har råd att bidra till ett bättre liv för människor som lever i fattigdom också i andra länder.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Lotare: Pengar behövs till annat som vård, skola och omsorg.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Lotare: Vi behöver ställa om för klimatets skull.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Lotare: Hus med högt taxeringsvärde bör beskattas mer.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Lotare: Kultur behöver finnas i hela landet och vara tillgänglig för alla.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Lotare: Vi behöver ställa om snabbare, där behöver alla kommuner hjälpa till.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Lotare: Att vara fattig ska aldrig vara kriminellt. Vi behöver istället bekämpa fattigdom.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Lotare: De två binära könen idag passar inte för alla. Alla har själva rätt att identifiera vilka de är, därför behövs ett tredje juridiskt kön.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Lotare: Extra viktig Det är viktigt för kvinnors ställning på arbetsmarknaden att dela lika på föräldraskapet. Dock är många familjer inte jämställda och statistik från Brottsförebyggande rådet säger att uppemot 150 000 barn lever i familjer där en förälder, oftast pappa, utövar våld mot den andra föräldern, oftast mamma. Att tvingas dela lika på föräldraledigheten skulle drabba våldsutsatta mammor och inte minst barn

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Lotare: Skattepengarna behövs i den allmänna vården.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Lotare: Tillfälliga uppehållstillstånd leder till stor stress och oro hos människor som redan är utsatta. Permanenta uppehållstillstånd leder istället till bättre möjligheter till integration.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Lotare: Vi ska verka för alliansfrihet och kunna verka fritt i internationella konflikter för fred och nedrustning.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Lotare: Vi måste öka tryggheten hos löntagare.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Lotare: Allmänheten ska ha rätt till ständerna, det är också viktigt för den biologiska mångfalden.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Lotare: Vi måste stärka vårt försvar och det måste få kosta.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Lotare: Det är en fråga om demokrati. Alla har rätt till saklig information, nyheter och underhållning.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Lotare: Vi behöver öka takten på omställningen. Men det behövs också satsas på utbyggnad av laddinfrastruktur och kollektivtrafiken.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Lotare: Betyg gynnar inte barn utan leder till stress och stigmatisering.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Lotare: Man ska kunna leva och bo i alla delar av vårt land. Städer energiförsörjs av små kommuner på landsbygd som kämpar mot nedläggning av affärer, apotek och skolor. Vi behöver utjämna dessa orättvisor.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Lotare: Extra viktig Det är ett allvarligt brott och det är orimligt att kunna köpa sig fri från straff. Att betala någon för att utnyttja dens kropp är ett övergrepp som samhället måste markera hårdare mot.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Lotare: Vi behöver en jämlik och rättvis bostadspolitik där alla har råd att bo.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Lotare: För klimatets skull behöver vi göra kollektivtrafiken effektiv och tillgänglig.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Lotare: Staten behöver ta ett högre ansvar för att vården ska bli jämlik.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Lotare: Den som är sjuk ska ha råd att stanna hemma, det är självklart. Karensdagen är orättvis och drabbar de som jobbar nära människor i tex vård, omsorg och skola.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Lotare: Vi behöver öka tryggheten för löntagare.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Lotare: Vi behöver skydda miljön och urfolkens rättigheter till naturområden.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Linda Lotare: Vi behöver stärka asylrätten! Det är ett globalt ansvar.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Linda Lotare: De som har pengar måste bidra till ett bättre samhälle för alla. Vi behöver utjämna klyftor.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Linda Lotare: Vi behöver värna klimatet och naturen för våra framtida generationer.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Linda Lotares val:

 • Miljö och klimat