Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Annika Kaiser (fotograf Claes Gustavsson)

Annika Kaiser

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag vill utjämna klyftorna i samhället och arbeta mot orättvisor. Jag anser att vi måste arbeta aktivt för jämställdhet mellan män och kvinnor, i fråga om löneskillnader, förutsättningar, arbeta för avsteg från stereotyper samt mot mäns våld mot kvinnor. Jag sätter arbetet för att motverka klimatförändringar och omställningsarbetet för att klara de utmaningar vi står i nu.

Presentera dig själv

Jag är snart 40 år gammal och bor utkanten av Norrköping i en ombud sommarstuga. Jag arbetar på Vrinnevisjukhuset i Norrköping och sitter i kommunfullmäktige i Norrköping för Vänsterpartiet. Jag tycker om att vara i naturen, fjällvandra, upptäcka naturreservat, springa i skogen.

Vad har du för yrke?

Avancerad specialistsjuksköterska i kirurgisk vård

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Jonas Sjöstedt

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill se ett majoritetsstyre med Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Annika Kaiser

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Kaiser: Extra viktig Skattemedlen skall användas till undervisning och inte till vinst. Vinstutaget urholkar systemet.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Kaiser: Att bygga ut kärnkraften är mycket dyrt och frågan med avfallet är fortsatt osäker. Jag ser att vi behöver en utbyggnad av förnybar energi som sol och vindkraft, samt fundera över energikonsumtionen

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Kaiser: Polisen skall agera när misstanke finns om brott. Att bo i ett brottsutsatt område innebär ju inte automatiskt att en utför kriminella handlingar.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Kaiser: Det finns ingen anledning att skattesubvetionera hushållsnära tjänster. De skattemedlen kan omfördelas till den offentliga sektorn som skola och vård

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Kaiser: Det finns många människor internationellt i humanitära kriser och katastrofer som har behov av hjälp. Vi skall visa solidaritet med detta människor

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Kaiser: Jag anser att de pengarna kan omfördelas till annan skattefinansierad verksamhet.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Kaiser: Klimatkrisen är vårt tids stora hot. Vi måste få ned och bort användande av fossila bränslen. En hög bensinskatt löser inte alla de problemen, men är ett bra verktyg

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Kaiser: Kultur är en viktig del av livet och bör göras tillgänglig för alla. Skattefinansierad kultur är en försäkran om tillgängliggörande av kulturen för så många som möjligt

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Kaiser: Vindkraftsfrågan är mycket infekterad och etableringen av vindkraftverk ger stora konsekvenser för människor som bor nära. Jag tror dock inte det blir bättre av att det är väldigt långa tider för etablering och oro och sedan ev avslag. Att ställa om till förnybar energi är för mig det viktigaste och även om det står mot andra intressen anser jag att vi inte kan vara utan klimatomställningen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Kaiser: Att förbjuda uttryck för fattigdom och utsatthet gör inte att fattiga människor försvinner. Däremot bör vi arbeta för att utjämna de ekonomiska klyftorna och omfördela resurser mellan människor

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Kaiser: Alla skall kunna få känna sig bekväma i hur de omnämns och definieras. Att införa ett tredje kön gör de för människor som varken definierar sig som män eller kvinnor. Det kan på längre sikt leda till normalisering i samhället.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Kaiser: Föräldraledigheten tas ut mycket ojämlikt vilket får långtgående konsekvenser för jämställdheten genom hela livet med lön, pension, uttag av vab osv. Genom att diffrenciera uttaget av föräldraledighet en kan detta förebyggas. Takten det gå i utan styrning är för långsamt

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Kaiser: Extra viktig Med nätläkare urholkas vårdsystemet eftersom vi omfördelar resurser från de svårast sjuka till de nästan inte alls sjuka som har möjlighet att söka nätläkare. Detta urholkar systemet där flest resurser bör gå till de med störst behov.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Kaiser: Det är viktigt för trygghet i det nya landet och möjlighet att engagera sig. Att etablera sig i ett nytt land tar tid, trygghet är viktigt för att skynda på

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Kaiser: Jag anser att vi ska bibehålla vår alliansfrihet och inte ingå i en kärnvapenallians.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Kaiser: Strandskyddet bör finnas kvar för att ha stränderna tillgängliga för alla

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Kaiser: Alternativet är att omfördela resurserna och jag anser att tex skola vård och omsorg samt infrastruktur som järnväg behöver mer pengar, vilket gör att om vi rustar upp bör det göras med andra pengar

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Kaiser: Det är demokratiskt viktigt med ett brett utbud av teve och radio för alla. Uppdraget är att vara oberoende, vilket jag anser är särskilt viktigt i tider av väldigt mycket medier.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Kaiser: Detta är ett bra steg för en växling till mer förnybart energianvändande

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Kaiser: Det gynnar inte eleverna med betyg från så tidiga åldrar och leder mer till stress och prestationsångest samt merarbete för lärarna. Bedöma elevernas kunskaper och behov kan höras utan betyg

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Kaiser: Det leder i förlängningen till en ännu mer segregerad bostadsmarknad

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Kaiser: Vi behöver bygga ut järnvägen

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Kaiser: Jag tror att det viktigaste är att staten tar ansvar för att gården är jämnlik samt resursfördelar med långsiktighet, enskilda satsningar är svåra att hantera för regionerna då det krävs tid att planera ny verksamhet. Då förutsättningarna ser väldigt olika ut över landet så tror jag det kan vara bra att ha styrningen närmre än från staten.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Kaiser: Extra viktig Pandemin har satt fingret på att sjuknärvaro är farligt. Då en tar ansvar för sina kollegor och samhället genom att vara hemma bör detta inte drabbas med karensavdrag. Detta är särskilt relevant i kontaktyrken som skola vård och omsorg där personal skall uppmuntras att var hemma vid sjukdom

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Kaiser: Det är viktigt med höga miljökrav för öppning av gruvor, och det är bra

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Annika Kaiser: Tillsammans med de andra EU-länderna bör vi ta ett större ansvar och stå upp för asylrätten

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Annika Kaiser: De ekonomiska klyftorna växer i samhället och de kommer fler och fler sociala problem. Vi ska gemensamt efter förmåga finansiera gemensamma resurser, och använda efter behov. Ett samhälle med mindre ekonomiska klyftor mellan befolkningen mår bättre

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Annika Kaiser: Vi bör skydda den biologiska mångfalden

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Annika Kaisers val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning