Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Lisa Wallenstein (fotograf null)

Lisa Wallenstein

Varför ska väljarna rösta på dig?

För att jag vill se till att Sverige blir jämlikt igen, att vi tidigt satsar på barn och unga för att det är på det sättet vi minska brottslighet och psykisk ohälsa bland barn och unga. Jag hoppas kunna vara med och påverka för stora satsningar på de mjuka värdena och en ökad VI-känsla i landet. (och så behövs det fler arbetare i riksdagen, alltid)

Presentera dig själv

Jag är en driven kvinna som är lösningsfokuserad. Har svårt att se saker som omöjliga. Jag lever på landsbygden och ser stora förbättringsområden där. Vänsterpartist har jag blivit för att jag nu inte ser något annat alternativ. Vi behöver komma tillbaka till ett samhälle där vi står tillsammans och släppa det individualistiska vi lever i nu. Ingen är stark ensam.

Vad har du för yrke?

Kommunikatör och ombudsperson Vänsterpartiet Skaraborg Nyligen socialpedagog.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Olof Palme

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Hade man önskat fritt så hade vänsterpartiet fått majoritet men om man ska vara mer realistisk så hoppas jag på att man ska kunna samarbeta. Det är viktigt att jobba tillsammans för Sveriges bästa. Socialdemokrater, miljöpartiet och vänsterpartiet skulle vara en bra lösning men kanske att det istället för MP blir centern.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Lisa Wallenstein

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lisa Wallenstein: Extra viktig Skolan måste bli mer jämlik, staten ska ha ansvaret för skolan och inte vinstdrivna privata bolag. Skolan måste se till barnens bästa.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lisa Wallenstein: Satsa istället på att bygga ut förnybar energi som är en säkrare källa.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lisa Wallenstein: Kommer bara öka brottslighet. Visitation ska ske vid misstanke om brott inte annars. Gör man visitationer på människor som råkar befinna sig i ett område så kommer det sluta med att man skapar otrygga människor som sedan lever som samhället förväntar sig. (brottsligt) att stämpla människor och generalisera är aldrig rätt väg

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lisa Wallenstein: Detta är ett avdrag som gynnar de som har råd att ta hjälp till hushållsnära tjänster. Jag vill se att dessa pengar istället läggs på sådant som gynnar de som inte har råd med detta.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lisa Wallenstein: Bistånd bör aldrig minskas, har man möjlighet ska man hjälpa sina medmänniskor.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lisa Wallenstein: Jag tror att det finns andra lösningar exempelvis riktade bidrag till lands och glesbygd som inte har tillgång (än) till kollektivtrafik på samma sätt som i storstäder där man faktiskt väldigt sällan behöver ta bilen från A till B

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lisa Wallenstein: Kultur ska vara till för alla, genom privata aktörer så säljer vi ut Sveriges kultur. Privata aktörer får gärna skapa kulturella mötesplatser men det får inte ersätta det som erbjuds offentligt.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lisa Wallenstein: Vindkraft är en del av framtiden, det ska inte vara svårt att starta vindkraft. Men kraven på att det ska vara säkert för människor och miljö ska inte ändras. Däremot så ska kommunerna alltid utreda innan beslut tas.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lisa Wallenstein: Extra viktig Att vara fattig är inte att vara kriminell. Men jag vill se fler insatser mot fattigdomen i Sverige och även andra länder. Åtgärder inom detta behövs.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lisa Wallenstein: Tyvärr ser man att när föräldrar styr själva så är det kvinnan som mestadels är hemma. Jag ser systemet som vi har nu som positivt. Man bestämmer delvis men vissa dagar är låsta till respektive förälder.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lisa Wallenstein: Extra viktig Vi lägger stora summor pengar på nätläkare som främst rådgör kring snuva och hosta hos patienter. Dessa pengar behöver gå till den offentliga vården som idag skriker efter mer resurser.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lisa Wallenstein: Extra viktig Sverige ska vara självbestämmande i sitt försvar. Samarbete med andra länder är positivt men vi ska vara alliansfria.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lisa Wallenstein: A-kassan har över åren blivit sämre, vi behöver utöver den tillfälliga höjningen se till ännu mera åtgärder att få den stabil igen.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lisa Wallenstein: Strandskyddet är viktigt inte bara för att det sjön ska vara tillgänglig för alla utan oxå för att bevara den biologiska mångfalden.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lisa Wallenstein: Försvaret måste upprustas men att ta pengar från välfärden i landet är inte aktuellt när vi befinner oss i resursbrist på så många ställen. Höjd skatt är bästa lösningen för att kunna rusta upp försvaret.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lisa Wallenstein: Vi ska värna om de demokratiska i att ha Public service. Dessutom ska alla kunna ha tillgång till nyheter och viktig information utan att betala för det.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lisa Wallenstein: Extra viktig Pressen på dagens elever är hård som det är, betyg från årskurs 4 skulle inte bidra med något positivt. Jag önskar även att betyg i årskurs 6 tas bort. Satsa på uppföljning kontinuerligt och på att se till att alla elever får de hjälp de behöver för att nå sina mål istället för att sätta betyg.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lisa Wallenstein: Det ska inte bero på vilken kommun man bor i om man kan få adekvat utbildning, äldreomsorg, kultur o.s.v. En del saker behöver förstatligas (såsom skolan) men en annan lösning är att kommuner delar med sig för att skapa ett liknande värde över hela landet. Lands och Glesbygd betalar oftast mer i skatt men har oxå inte alls samma utbud av samhällstjänster som i storstan.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lisa Wallenstein: Vi måste satsa på kollektivtrafiken och infrastrukturen. Alternativ behövs såsom världen och miljöhotet ser ut idag. Dessutom genererar det i fler jobbtillfällen. Dock kan jag se att man i första hand ser till att sköta de järnvägar och den infrastruktur vi redan har. Som det ser ut nu så fungerar den dåligt på många håll i landet.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lisa Wallenstein: Jag tror att regionerna ska finnas kvar men det behövs en genomlysning och en satsning inom sjukvården. Marknadsvården borde minskas (tas bort) för att sjukvården ska fungera optimalt igen. Vården skall vara jämlik över hela landet!

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lisa Wallenstein: Extra viktig Många går idag till jobbet sjuka för att inte missa sin inkomst, detta främst i arbetaryrken. Detta skulle minska om man avskaffar karensdagen. Man ska kunna vara hemma när man är sjuk.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lisa Wallenstein: Extra viktig Det finns redan vägar till att på ett relativt lätt sätt kunna säga upp personal. LAS har försämrats och tryggheten för arbetare är nu lägre än på många år. Vi behöver stärka upp Lagen om anställningsskydd för att skydda arbetare i Sverige.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lisa Wallenstein: Det är viktigt att gruvor klarar de miljökrav som behövs, ruckar man på det så ruckar man oxå på säkerheten kring gruvan. Företagen behöver kunna sköta gruvan på ett miljömässigt sätt och i samförstånd med samhällen runtomkring.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lisa Wallenstein: Extra viktig Jordklotet har inga gränser, det är vi människor som satt upp dessa. Är en medmänniska i nöd så ska vi ställa upp för denne.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lisa Wallenstein: Extra viktig Segregation och klassklyftor ökar i snabb takt i Sverige. Det är viktigt att förena landet och genom att öka skatterna och även minska jobbskatteavdragen så kan vi satsa mer pengar in i välfärden så att alla har tillgång till en jämlik sådan oavsett ekonomi.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lisa Wallenstein: 30 procent, det är vår framtid det gäller

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Lisa Wallensteins val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning

Så svarar Lisa Wallenstein: Extra viktig För mig är även Pensioner och äldreomsorg viktigt och jag hade önskat att Miljö och klimat var så självklart att jobba med att det inte behövde prioriteras extra. Men nu är vi i en miljö och klimatkris och vi måste sätta det högt upp på listan. Skola och utbildning för att i alla forskningar så visas det på att tidiga insatser går så stor skillnad. Sjukvården måste utvecklas, status höjas!