Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Samuel Gonzalez Westling (fotograf Pressbild Vänsterpartiet Gävleborg)

Samuel Gonzalez Westling

Varför ska väljarna rösta på dig?

Därför att Vänsterpartiet är det parti som gör det vi lovar. Vi kämpar för att utjämna klyftorna, förbättra pensionerna, stoppa marknadshyror. När du röstar på oss vet du vad du får.

Presentera dig själv

Jag är en 39-årig fyrabarnspappa, boende i Hofors, men uppvuxen i Västra Götaland. När jag inte arbetar eller ägnar mig åt mina politiska uppdrag umgås jag med familjen, läser och tittar på roliga TV-serier. Jag är socialist och feminist för att det inte finns några alternativ, samhället behöver rättvisa och jämlikhet mellan klass och kön.

Vad har du för yrke?

Brevbärare och politisk sekreterare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Ulla Andersson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag tror att det rimligaste (utifrån hur dagens opinionsläge ser ut) vore att V tillsammans med S, C och MP bildar regering. Det kommer krävas en del ansträngningar för att komma överens, men det är inte omöjligt. I den bästa av världar hade vi kunnat bilda regering mellan de traditionellt rödgröna partierna.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Samuel Gonzalez Westling

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Samuel Gonzalez Westling: Extra viktig Det är orimligt att skattemedel som är avsedda för barnens utbildning istället går till vinster för några få bolagsägare. Det är barnens utbildning som är det viktiga, med vinstintresset som finns i marknadsskolan glöms barnen bort.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Samuel Gonzalez Westling: Extra viktig Att bygga ny kärnkraft kommer ta årtionden innan den kan tas i bruk. Vi behöver ha ny elproduktion här och nu för att kunna klara elförsörjningen och ställa om samhället.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Samuel Gonzalez Westling: Polisen ska bara utföra visitationer om det föreligger misstanke om brott.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Samuel Gonzalez Westling: Extra viktig Det är helt i sin ordning att anlita hjälp för att utföra olika hushållssysslor, men det är ett slöseri med skattemedel att subventionera den typen av tjänster. Istället borde vi satsa pengarna på att anställa fler inom äldreomsorgen och sjukvården.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Samuel Gonzalez Westling: Om vi vill minska antalet människor som tvingas flytta från sina hem måste vi bidra med vad vi kan för att deras livssituation ska kunna bli bättre. Vårt bistånd hjälper till att låta flickor och pojkar gå i skolan och minskar svälten i världen.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Samuel Gonzalez Westling: Sverige borde istället satsa pengarna på välfärden. I grunden är monarkin en förlegad rest från medeltiden som borde avskaffas.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Samuel Gonzalez Westling: Extra viktig I längden är det inte hållbart att ha låga skatter på drivmedel för alla och på sikt måste vi sluta använda oss av fossila bränslen helt och hållet. Vi borde införa ett system där de som inte har möjlighet att välja bort bilen lägre skatter på drivmedel, till dess det finns prisvärda och rimliga fossilfria alternativ.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Samuel Gonzalez Westling: Dagens system med fastighetsavgifter har missgynnat dem som bor utanför städerna och gynnat de allra rikaste. Vi borde införa ett system som framförallt innebär att de som har mycket höga taxeringsvärden får betala en högre skatt för sina hus.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Samuel Gonzalez Westling: Kultur ska vara till för alla och inte bara de som har råd. Att kulturen finansieras gemensamt gör den mer tillgänglig för alla.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Samuel Gonzalez Westling: Vindkraftsutbyggnaden måste underlättas, utan att för den delen undvika att ta hänsyn till människors hälsa och till miljön.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Samuel Gonzalez Westling: Extra viktig Att vara fattig är inte brott och kan inte kriminaliseras. Vi behöver se till att fattigdomen minskar och på sikt avskaffas, det gör vi bäst genom att stötta och bistå människor som befinner sig i en oerhört svår livssituation.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Samuel Gonzalez Westling: Det är en självklarhet att människor ska kunna få definiera sig själva och bestämma över sin egen kropp. Frågan är dock komplex och behöver utredas för att ett införande av ett tredje kön inte ska riskera att cementera traditionella könsroller.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Samuel Gonzalez Westling: Kvinnor tjänar idag mindre än män sett över hela arbetslivet och mycket är en direkt följd av hur hemarbetet fördelats. Ansvaret för barnen är central i den frågan. Ett jämnare föräldrauttag skulle leda till förbättrade livsvillkor på sikt för både kvinnor och män samt för barnen som får en närmare kontakt med båda sina föräldrar.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Samuel Gonzalez Westling: Extra viktig Det är en ganska konstig ordning där sjukvårdslagen säger att den som är i störst behov av vård ska få vården först, samtidigt kan nätläkare ta upp stora resurser för att snabbt behandla förhållandevis lättare åkommor. Följden blir att de som är i störst behov av vård riskerar bli utan.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Samuel Gonzalez Westling: Extra viktig För att kunna integreras i samhället behöver människor veta att de har en säker plats i det.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Samuel Gonzalez Westling: Vi ska ha ett starkt försvar i Sverige och samarbeta med andra länder, men det får aldrig bli så att vi överlåter åt utländska makter att besluta om och över vår säkerhetspolitik, vilket blir fallet om vi går med i NATO. Om vi istället behåller alliansfriheten kommer Sverige vara tryggare och risken för att dras in i krig minskar.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Samuel Gonzalez Westling: Extra viktig A-kassan fyller två funktioner, den ena är att skydda en själv vid arbetslöshet och den andra att skydda alla andra mot lönesänkningar. Båda dessa funktioner innebär att A-kassan måste vara trygg och säker. Som det är idag skyddar den ytterst få och utgör därmed en risk, därför måste den stärkas.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Samuel Gonzalez Westling: Det är viktigt att den biologiska mångfalden och allmänhetens tillgång till stränder skyddas. Samtidigt finns det platser i landet där det skulle vara rimligt att kunna ge dispens för strandnära byggen under vissa förutsättningar.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Samuel Gonzalez Westling: Vi kan inte byta välfärdsfinansieringen till försvarsfinansiering. Om pandemin lärde oss något så var det att välfärden är väsentlig del av totalförsvaret. För att Sverige ska vara väl rustat inför framtiden kommer vi därför kanske tvingas höja skatterna för att finansiera försvaret.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Samuel Gonzalez Westling: Extra viktig För demokratins skull är det viktigt med oberoende media, en funktion som SVT och SR idag har. Det är också en rättvisefråga, då det finns många människor som inte har råd med dyra abonnemang för att kunna tillgodogöra sig utbildning och underhållning, information och nyheter av hög kvalitet.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Samuel Gonzalez Westling: Extra viktig Vi behöver ställa om samhället för att klara av klimatomställningen och vi behöver göra det snabbt. Att införa ett förbud mot nyförsäljning av bensin- och dieselbilar kommer inte påverka bilar som redan finns i trafik, men det skulle kunna snabba på utvecklingen där fossilfria bilar blir mer lättillgängliga för gemene man. Vi behöver också investera i kollektivtrafik och laddinfrastruktur.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Samuel Gonzalez Westling: Betyg är ett dåligt sätt att motivera barn att tillägna sig mer kunskap. Vänsterpartiet anser att betyg bör sättas först i årskurs sju, personligen är jag tveksam till om betyg i den form de existerar idag överhuvudtaget fyller någon positiv funktion. Om de ska finnas ska de ges så sent som möjligt.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Samuel Gonzalez Westling: Extra viktig Som boende i en av kommunerna med allra högst skatt är jag plågsamt medveten om bristerna i dagens system. Skatteutjämningssystemet behöver ses över för att alla i landet ska ges lika god tillgång till samhällsservice och på lika nivå. Det ska inte vara platsen man bor på som avgör huruvida man får tillgång till en god välfärd eller inte.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Samuel Gonzalez Westling: Extra viktig Vi var först med att driva frågan om att sexköpare minst ska straffas med fängelse. Kvinnors kroppar är inte handelsvaror och eftersom det framförallt är kvinnor som lever i stor utsatthet som befinner sig i prostitution måste samhället ta krafttag för att skydda dem. Om minimistraffet är fängelse kommer polisen prioritera den här typen av brott högre.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Samuel Gonzalez Westling: Extra viktig I alla samhällen där marknadshyror har införts har det inneburit höjda hyror för alla i förlängningen. Det kommer orsaka stora samhällsproblem och spä på dem som vi redan har. Vi stopapde marknadshyrorna från att införas under den nuvarande mandatperioden och kommer vara garanten för att det inte ska införas i framtiden.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Samuel Gonzalez Westling: Vi måste investera i ny järnväg för att kunna ställa om samhället. Att då inte uppföra höghastighetsbanor på viktiga stråk vore ett misstag. Många människor kommer fortfarande vara i stort behov av att kunna transportera sig fort mellan olika platser. Vi kommer inte kunna bygga ut höghastighetståg överallt, men där de byggs kommer de göra stor nytta.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Samuel Gonzalez Westling: Regionerna bör fortfarande ha huvudansvaret för sjukvården, men staten måste ta ett större ansvar för att garantera att sjukvården är god och jämlik över hela landet.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Samuel Gonzalez Westling: Extra viktig Karensdagen fyller ingen vettig funktion, utan straffar bara människor som har arbeten där det inte är möjligt att kunna arbeta hemifrån. Det leder också till ökad risk för att man går till jobbet trots att man är sjuk och därmed riskerar att sprida smitta vidare.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Samuel Gonzalez Westling: Extra viktig Det är löjligt enkelt att säga upp anställda redan idag och ännu enklare sedan den nya LAS-lagstiftningen trätt i kraft, som Vänsterpartiet var ensamma om att säga nej till. Vi vill stärka anställningsskyddet istället.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Samuel Gonzalez Westling: Det ska ställas höga krav på gruvbrytning. Om det finns höga krav och lokalbefolkning och urfolk garanteras inflytande finns det dock inga nackdelar med att göra vissa administrativa förenklingar.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Samuel Gonzalez Westling: Extra viktig Att kunna söka skydd för sig och sina nära är mänsklig rättighet och Sverige tillsammans med övriga EU-länder borde stå upp för den rätten.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Samuel Gonzalez Westling: För att få lov att använda övervakning borde det finnas brottsmisstanke som grund. Preventiva metoder ska endast användas för att försöka förhindra de allra grövsta brotten.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Samuel Gonzalez Westling: Extra viktig Idag har Sverige blivit ett skatteparadis för rika. Sverige har blivit ett mycket mer ojämlikt och otryggt samhälle och det är en direkt följd av att de rikaste numer betalar mycket mindre i skatt. Vi behöver utjämna klyftorna i samhället och samtidigt använda oss av resurserna för att bygga ut och stärka välfärden.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Samuel Gonzalez Westling: Vi måste skydda skogen genom att införa ett hållbart skogsbruk, där kallhyggesbruket fasas ut och naturskogarna långsiktigt ska skyddas från avverkning.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Samuel Gonzalez Westlings val:

 • Miljö och klimat
 • Pensioner
 • Sysselsättning