Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Daniel Johansson (fotograf Andreas Johansson)

Daniel Johansson

Varför ska väljarna rösta på dig?

För att jag är en vanlig människa utan personliga ambitioner med min kandidatur. Allt för många politiker kandiderar för sin egen karriär och försörjning, det är inte bra enligt mig.

Presentera dig själv

39 år som bor varannan vecka med 2 barn och särbo/sambo. Född i en fjällby med samiska rötter. Utbildad sjuksköterska och lång erfarenhet i den svenska vården. Gillar naturen, jakt, fiske och familjelivet.

Vad har du för yrke?

Sjuksköterska

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Bernie Sanders

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En rödgrön majoritet med stabilt förhandlad grund.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Daniel Johansson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Johansson: Resultaten i den svenska skolan sjunker i takt med att vinstuttagen ökar.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Johansson: Det är en farlig och smutsig energi som är dyr och långsam att bygga.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Johansson: Vi ska inte ha en polisstat, vi ska satsa på förebyggande istället. Polisen ska bara visitera om det finns konkret brottsmisstanke. Vi har nyligt i Linköping sett vad missbrukande av visitering skapar för misstro mot vår polismyndighet.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Johansson: De som är i störst behov av hushållsnära tjänster idag får det i allt mindre utsträckning i den äldreomsorg som vi har och istället så har de som har råd möjlighet att köpa sig de andra har behov av och inte har råd med dessutom så får dessa människor skatte subvention när de köper sig tjänster.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Johansson: Aldrig har så många varit på flykt eller drabbats av svält som nu. Att då ett av världens rikaste länder ska minska sitt bistånd är fel.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Johansson: Kungahuset är en kvarleva från när Sverige var en icke demokrati, det ska inte finansieras av offentliga medel.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Johansson: Drivmedelsbeskattning är viktigt för att styra bort från det fossila. Vi vill inte ha någon permanent sänkning av drivmedelsskatter, men i det extrema prisläge som uppstått har Vänsterpartiet föreslagit ett tillfälligt pristak på bensin och diesel.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Johansson: Vi vill komplettera den kommunala fastighetsavgiften med en statlig fastighetsskatt, de med väldigt dyra hus behöver vara med och bidra mer till vårt gemensamma samhälle.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Johansson: Det är bra om privata finansiärer stöttar kulturen, men det ska inte ersätta de offentliga satsningarna. Med offentlig finansiering får vi kultur i hela landet och vi säkerställer att den är fri.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Johansson: Fler kommuner måste vara med och bidra i den omställning som vi är i stort behov av till förnybar energi. Men det måste också bidra i större utsträckning till det lokala samhället.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Johansson: Det är djupt omänskligt att kriminalisera fattigdom, det är ovärdigt ett rikt land.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Johansson: Varje människa måste var fri att definiera sig själv.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Johansson: Vi vet vad som händer om föräldrar fritt får välja, vi får mer ojämställdhet. Då borde vi hellre jobba för att jämna ut skillnaden i föräldraförsäkringen så att det inte spelar någon ekonomisk roll vem av föräldrarna som är hemma med barnen.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Johansson: Våra offentliga resurser ska inte gå till privata aktörer som "täljer guld". Vården är i kris och då behövs pengarna i vården och inte i privata bolags aktieutdelningar.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Johansson: För människor som söker sin tillflykt till Sverige ska det vara en självklarhet att de är välkomna och att vi integrerar dem i samhället under trygghet med permanenta uppehållstillstånd.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Johansson: Vi ska vara alliansfria och stå för vår egen säkerhetspolitik utan påverkan av vare sig Erdoğan eller en framtida Trump. Vi ska inte ingå i en kärnvapen allians.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Johansson: A-kassan är ett omställningsstöd och även i omställning måste man kunna leva och ha försörjning. Det är dessutom ett skyddssystem som arbetas ihop av arbetarna i detta land. Det har dessutom urholkats under 2 decennier och ingen får idag ut 80% av sin tidigare lön.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Johansson: Ett strandskydd behövs men däremot bör det vara lättare att i glesa landsbygdskommuner få dispens.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Johansson: Välfärden är redan hårt prövad och inga resurser kan därför tas därifrån till finansiering av uppbyggnad av det svenska försvaret som moderaterna raserade. En skatt som tas ut av de rika för att bygga upp vårt gemensamma försvar.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Johansson: Politiken ska inte styra vad public service ska innehålla. Politiken ska inte styra en fri och oberoende media.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Johansson: Ja men då måste också subventioner för inköp av klimatneutrala bilar ökas till de med mindre inkomster. Alla ska ha råd att ställa om.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Johansson: All kunskap visar på att betyg inte skapar bättre förutsättningar för kunskapsinhämtning. Snarare skapar de utslagning av de med sämre förutsättningar för studier och kunskapsinhämtande. Låt lärarna vara lärare och jobba med eleverna istället för betyg och nationella prov.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Johansson: Ett osolidariskt skattesystem som inte tar hänsyn till vad som exempelvis produceras i glesa landsbygdskommuner, det är orimligt att det kan skilja 5 kronor i skatt mellan 2 kommuner då krav på samhällsservice är densamma.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Johansson: Köp av sex är en kriminell handling som dessutom oftast drabbar utsatta kvinnor, ja det ska leda till fängelse att köpa sex.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Johansson: Vi har redan kris på bostäder i städerna och fler måste kunna hyra sin bostad och det görs inte med marknadshyra då bara de med kapital har råd att betala höga hyror som det leder till.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Johansson: Stora satsningar behövs på järnvägar, både höghastighetsbanor och stambanor. Mer trafik behöver flytta från väg till järnväg.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Johansson: Ju längre från medborgare som sjukvården styrs desto mindre nära vård kommer vi få. Däremot behöver finansieringen till regionerna ökas så vi har råd med den vård som alla medborgare behöver och har rätt till.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Johansson: Karensavdrag leder bara till sjuknärvaro och fattigdom.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Johansson: Trygga arbetare producerar bättre. En balans behövs på arbetsmarknaden och då behöver arbetarnas rättigheter stärkas inte inskränkas.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Johansson: Vi ser idag att det är alldeles för enkelt. Se bara på Blaiken, Svärtträsk och fler exempel på gamla olönsamma gruvor som vi nu med offentliga medel får sanera. Urfolket måste skyddas starkare mot exploateringar.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Daniel Johansson: Vi behöver arbetskraft, vi har råd och vi kan hjälpa de som flyr krig, svält eller klimatkatastrofer.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Daniel Johansson: En rättsstats viktigaste princip är den personliga integriteten och därför bör tvångsmedel enbart få nyttjas vid misstanke om brott.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Daniel Johansson: Klyftan ökar mellan rik och fattig och all kunskap tyder på att ett ojämnställt samhälle klarar prövningar sämre och är mindre framgångsrikt.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Daniel Johansson: De stora skogsbolagen har satt avkastning före allt annat och därför måste mer skog skyddas från deras skövlande. Mer småskalighet och brukande av jord och skog för att skapa hållbarhet.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Daniel Johanssons val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning