Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Jenny Holf (fotograf null)

Jenny Holf

Varför ska väljarna rösta på dig?

För varsam hantering av skattebetalarnas pengar, för högt individuellt beslutsfattande och för att det offentliga ska stötta i perioder när livet är svårt.

Presentera dig själv

Energisk lärare, personalvetare och ekonom som råkade hamna på IT. Ensamstående med två barn och en förkärlek för tatueringar.

Vad har du för yrke?

Produktägare IT Automation

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Stefan Attefall

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Borgerlig regering.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Jenny Holf

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Holf: Extra viktig Skolan ska fokusera på kvalitet och kunskap. De skolor som uppfyller de krav de ställs på dem ska uppmuntras och skolor som inte uppfyller kraven ska stängas. Det finns mycket som kan sägas om hur kvalitet och kunskap mäts i dagsläget men att förbjuda vinstutdelning i ett privat bolag är inte rätt åtgärd för de problem vi ser idag.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Holf: Extra viktig Sveriges konkurrens- och innovationskraft har i mångt och mycket byggt på att vi har tillgång till billig och välutbyggd el. I dagsläget står vi inför utmaningen att kunna hantera framtida satsningar, varav alla är beroende av el, och ett akut hot mot klimatet. Kärnkraften är utsläppsfri och planerbar. Det är olja och gas vi ska avveckla.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Holf: Tyvärr. Vi närmar oss en situation där alla medel som kan hjälpa till med att garantera invånarnas säkerhet bör tillåtas.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Holf: RUT-avdraget har utjämnat skillnader på det sättet att fler av landets invånare har råd att köpa tjänster. Det har dessutom skapat fler jobb och lett till att svarta arbeten omvandlats till vita.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Holf: Vi ska vara solidariska med världen och hjälpa där vi kan. Ett indraget bistånd skulle innebära humana katastrofer på så många plan och i längden skulle vi få se hur fler människor tvingas på flykt. Hårdare kontroll på vart biståndet går ska dock införas.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Holf: Det har varit klokt att defniera hur apanage fördelas, vilka medlemmar av kungafamiljen som har rätt att uppbära det och därtill en öppnare redovisning av vart det går.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Holf: Extra viktig Rent generellt har Sverige ett högt skattetryck och skatten på bränsle slår dessutom ojämnt bland invånarna. Därtill bör reduktionsplikten läggas på EU-nivå.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Holf: Fastighetsskatten var en av Sveriges mest hatade skatter. Det finns dessutom inget rimligt i att du ska betala skatt enbart genom att bo. Tvärtemot vad folk ibland tror är det ingen naturlag att fastigheter ökar i värde (en ökning som dessutom beskattas) och majoriteten av oss köper inte bostäder som investering utan för att bo i.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Holf: Skattebetalarnas pengar ska hanteras med varsamhet och mycket kan skrivas upp på önskelistan. Listan ska dock prioriteras och jag ser hellre fler lärare/vuxna i skolan, noll delade turer i vården, ett robust försvar och fungerande infrastruktur för att nämna några exempel.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Holf: Vindkraftverk är inte den ultimata lösningen en del önskar att den var. De stör fågellivet, låter och sänker värdet på mark och fastigheter i närheten. Att medverka i beslut som rör den egna marken är en viktig del av en kommuns självbestämmande.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Holf: På ställen där det leder till att den allmänna ordningen störs kan det vara aktuellt förbud. I de fall det handlar om människor i nöd ska det finnas ett socialt skyddsnät som fångar upp och i de fall det handlar om organiserad brottslighet ska det finnas ett rättssystem som kommer till rätta med problemen.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Holf: ALLA människor har rätt att uttrycka vem de är. MEN - vi är födda i olika kroppar och det finns en biologisk skillnad mellan man och kvinna. Information om vårt kön används bland annat för att säkerställa rätt vård till rätt person. Det är något bra och måste bibehållas ifall en ny ordning införs.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Holf: Extra viktig Staten ska inte besluta om något som bäst beslutas i familjen. Familjer är olika och systemet ska vara flexibelt för att kunna anpassas till varje familjs behov.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Holf: Det finns konkreta problem med hur en (ofta fysisk) vårdcentral måste betala för ett besök i dagsläget. Att säga att privata nätläkare inte ska finansieras alls av skattemedel är dock alltför drastiskt. Låt oss börja med att förstatliga sjukvården så att alla pengar ligger i samma korg.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Holf: Det är rimligt att kunna försörja sig själv för att få permanent uppehållstillstånd.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Holf: Ensam är inte stark. Vi behöver goda relationer och allianser med andra länder. Hur avigt det än låter så är ett medlemsskap i NATO ett led i att bibehålla fred mellan länder.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Holf: Det behöver finnas en skillnad i att arbeta och att inte göra det. Angående A-kassan finns det dock inga hinder att individen själv köper en tilläggsförsäkring, såsom många fackförbund erbjuder.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Holf: Hela plan- och byggprocessen behöver bli mer flexibel. Det ser inte likadant ut i landets alla hörn och lokala avvikelser måste kunna göras lättare än idag.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Holf: Extra viktig Upprustningen av det svenska försvaret ska finansieras med hjälp av omprioriteringar i politiska områden. En av statens viktigaste uppgifter är att trygga sina medborgares säkerhet.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Holf: Public Service är inte oberoende. Public Service lyder under regeringen.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Holf: Med tanke på åt vilket håll energipolitiken är på väg med sittande regering så kan vi inte lita på att vi lyckas försörja en total övergång till eldrift. Det finns även många risker i tillgången till de metaller som behövs för batterierna. Dessutom kan du idag inte nå alla delar av landet utan att ta med extra batterikapacitet.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Holf: Extra viktig Betyg är ett led i att reda i svenska skolans problem. Tidiga betyg leder till tidiga signaler och gör att åtgärder för de som behövs kan sättas in tidigare. Det bidrar med en tydlig ram i ett samtal som kan vara svårt. Före betygen behöver vi dock läroplaner som tydligt talar om vilken kunskap som ska ha förvärvats i vilket stadie av skolgången.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Holf: Något behöver göras åt fördelningen mellan kommunerna. Det behövs dock en övergripande helhetsanalys för bästa åtgärd.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Holf: Jakten på torskar bidrar tyvärr till en osäkrare och farligare situation för kvinnor. Det är ett område där straffen inte bör skärpas.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Holf: Termen "marknadshyror" är missvisande. Bostäder är idag ett väldigt reglerat område så det går inte att tala om en marknad. Fler saker behöver lättas upp för att komma till rätta med problemen på en högre nivå.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Holf: Sverige ska inte nödvändigtvis avveckla planerna på höghastighetståg men när målet ligger på att vi ska tjäna en halvtimma i restid mellan landets tre största städer så är vi inte på rätt spår. Det vore mer rimligt att säkerställa att alla invånare kan ta sig till en av dessa städer inom rimlig tid.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Holf: Extra viktig Ett förstatligande skulle innebära att vård som behövs ofta skulle finnas i närheten av varje medborgare och att mer specialiserad vård som behövs vid enstaka tillfällen kan finnas längre bort. Vi skulle ha gemensamma lager och jämnare distribution istället för 21 regioner som "håller på sitt". Det skulle inte spela någon roll var i landet du befinner dig - du har ändå samma rätt till vård.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Holf: Karensdagen är rimlig för att undvika fusk.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Holf: Extra viktig Det skulle vara bra för både arbetsgivare och -tagare med större rotation av personal. Fler arbeten skulle frigöras och individer utvecklas. Idag är det vanligt att människor inte vågar byta jobb eftersom att de då blir "sist in". Dessutom slutar många processer idag med så kallade "utköp", vilket bidrar till uppfattningen om falsk anställningstrygghet.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Holf: En större brytning av inhemska metaller skulle inverka positivt.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jenny Holf: Människor med skyddsskäl ska kunna fly.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jenny Holf: Det är en känslig balansgång att ställa överstaten gentemot den personliga integriteten och inget som ska tas lätt på. Däremot har vi idag en eskalerande situation som vi måste få under kontroll.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jenny Holf: Extra viktig Skattetrycket i Sverige är för högt och kan sänkas för all inkomst, inte enbart för höginkomsttagare. Specifikt för de med hög inkomst anser jag att staten bör lita på att de tillför sin arbetsgivare värde för att uppbära den lönen och då tillför de även stort värde till landet som helhet.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jenny Holf: Sverige är ett skogsrikt land och en specifik angivelse av andel skog som ska skyddas kan inte avges men flexibilitet bör alltid finnas i balans mellan syften för avverkning och syften för att bibehålla.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Jenny Holfs val:

 • Energipolitik
 • Landets ekonomi
 • Sjukvården

Så svarar Jenny Holf: Det finns olika nivåer i samhället och beslut ska läggas där de ligger bäst.