Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Bianca Zandén

Varför ska väljarna rösta på dig?

Brinner för barn och skolfrågor.

Presentera dig själv

Socialarbetare som engagerar mig för att utjämna skillander och ge barn mer likvärdiga förutsättningar i livet.

Vad har du för yrke?

Socionom.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Rödgrönt.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Bianca Zandén

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Bianca Zandén: Extra viktig Skolan ska inte vara en plats att tjäna pengar utan för att ge alla barn bästa möjliga förutsättningar i livet.

Kärnkraften ska byggas ut

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Bianca Zandén: De rika länderna behöver ta sitt ansvar internationellt för att ge fler människor bättre förutsättningar.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Bianca Zandén: Pengarna kan göra större nytta någon annanstans, tex i skolan.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Bianca Zandén: Fattigdom ska inte kriminaliseras. Strukturella problem som kräver helt andra typer av lösningar.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Bianca Zandén: Centralt styrmedel för att öka jämställdhet.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Bianca Zandén: Ökade kostnader i försvaret får inte vara på bekostnad av välfärden.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Bianca Zandén: Skolan är till för att barn ska lära sig - betyg i lägre åldrar innebär inte ett ökat lärande.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Så svarar Bianca Zandén: Anställningstryggheten är viktig.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Så svarar Bianca Zandén: Motverka klyftor i samhället.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Bianca Zandéns val:

  • Miljö och klimat
  • Sjukvården
  • Skola och utbildning