Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Cristian Rehn Janowicz (fotograf Pavel Koubek)

Cristian Rehn Janowicz

Varför ska väljarna rösta på dig?

Ett starkt samhälle byggs gemensamt och ska ägas av folket för folket. Vi ska använda våra gemensamma skattepengar på ett sunt sätt. Samhället ska skydda, hjälpa och säkra alla människors trygghet och livsvillkor, att få hjälp och skydd när det behövs helt enkelt. Alla människor är lika mycket värda oavsett bakgrund och alla människor ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter.

Presentera dig själv

Har tidigare i mitt liv arbetat med socialt arbete mestadels inom civilsamhället närmare exakt RFSL. Men tidigt under Corona pandemin förstod jag att jag behövde bryta och byta område helt. Jag har alltid varit intresserad av energibranschen så därav valde jag att börja plugga igen. Jag lever ihop med min man strax utanför Örebro. Gillar natur, fiske, naturcamping.

Vad har du för yrke?

Har just ändrat min framtidsplan till elektriker inom distribution.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Olof Palme

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Tydlig dragning åt vänster.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Cristian Rehn Janowicz

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cristian Rehn Janowicz: Våra skolbarn ska inte vara produkter eller kunder som ska genera vinst. Utan de ska vara skolbarn som ska samma möjlighet.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cristian Rehn Janowicz: Ja, det är dåligt med vår nuvarande kärnkraft. Men jag är öppen för ny forskning och teknik gällande kärnkraft.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cristian Rehn Janowicz: Vi kan inte låta personer bli randomiserat visiterade bara för att de bor i ett speciellt område. Vi har samma rättigheter men också skyldigheter vilket område vi än bor vi.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cristian Rehn Janowicz: Det är just nu mestadels ett bidrag för de lite rikare i samhället. Däremot är jag öppen även här för att äldre personer som behöver hjälp med städning med inte tillräckligt för att få hemtjänst, ska eventuellt kunna få fortsätta.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cristian Rehn Janowicz: Vi behöver hjälpas åt för att minska svält bland människor, att barn ska få utbildning, att öka jämställdheten och säkra demokratin.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cristian Rehn Janowicz: Vi skulle kunna lägga pengarna på annat helt enkelt.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cristian Rehn Janowicz: Vi måste fasa ut det fossila. Men i extrema fall måste kunna styra upp ett pristak eller ev eventuell borttagning.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cristian Rehn Janowicz: Vi borde höja skatten på hus med höga taxeringsvärden.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cristian Rehn Janowicz: Självklart ska alla få och ha tillgång till kultur och det säkrar vi genom offentliga medel, men alla som vill stötta ska få stötta kulturen.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cristian Rehn Janowicz: Vi måste underlätta för vindkraften så att utbyggnaden kan ske i den utsträckningen det behöver.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cristian Rehn Janowicz: Vi kan inte förbjuda och kriminalisera fattigdom. Det är fullständigt oacceptabelt.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cristian Rehn Janowicz: Alla människor äger rätten till att definiera sin egen kropp.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cristian Rehn Janowicz: Vi vet att barn mår bra av att föräldrarna delar ansvaret. Att dela på föräldraledigheten är bra både för jämställdheten, relationen, ekonomin, hälsan osv.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cristian Rehn Janowicz: Vi har en offentlig vård, vi ska utveckla den och inte låta privata aktörer behandla snuva för dyra skattemedel.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cristian Rehn Janowicz: Vi måste ge människor en framtidstro och trygghet till att skapa ett liv här.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cristian Rehn Janowicz: Vi behöver vår alliansfrihet. Såklart ska vi ha ett starkt försvar och vi ska samarbeta med flera olika länder men vi väljer vilka länder.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cristian Rehn Janowicz: Vår gemensamma försäkring har urholkats och används som något dåligt i åratal. Men det är just vad det låter, en försäkring vi själva betalar för. Den ska vara en bra försäkring som du tillfälligt kan luta dig tillbaka på.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cristian Rehn Janowicz: Vi behöver se över strandskyddet på landsbygden, men vi måste värna om allmänhetens tillgång till stränder och bad.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cristian Rehn Janowicz: Självklart ska vi alla vara med att betala vår säkerhet.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cristian Rehn Janowicz: Vi ska vara rädda om våran public service. Utbudet ska finnas till och passa den breda allmänheten och värna om demokratin.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cristian Rehn Janowicz: Vi måste göra en förändring och tvinga aktörer på marknaden att utvecklas. Samtidigt måste staten ta ett ansvar för att bygga ut laddinfrastruktur och kollektivtrafik.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cristian Rehn Janowicz: Vi måste ta bort stressen vi har från barnen samt lätta trycket på lärarna så att de kan lägga sin energi på att lära ut.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cristian Rehn Janowicz: Vi bör fördela våra resurser väl.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cristian Rehn Janowicz: Det är bortom all rimlighet att det inte redan är realitet.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cristian Rehn Janowicz: Vi i vänstern har redan stoppat detta förslag en gång. Marknadshyror leder enbart till högre hyror och skapar segregation.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cristian Rehn Janowicz: Klart vi ska modernisera vår järnväg. Det behövs både för klimatet, framtiden och jobben.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cristian Rehn Janowicz: Jag kan tänka mig att förstatliga vården för rätt villkor, men framförallt behöver staten ta ett mycket större ansvar så att vården blir mer jämlik i hela Sverige.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cristian Rehn Janowicz: Självklart ska vi ta bort karensen. Den drabbar hårdast mot ensamstående föräldrar inom arbetaryrken.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cristian Rehn Janowicz: Vi borde stärka skyddet, inte försämra. Vissa försämringar i LAS är redan genomförda i riksdagen.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cristian Rehn Janowicz: Svår fråga, men det ska inte bli enklare och vi måste ha höga miljökrav samt att vi måste få garantier från gruvbolagen att de kan hantera effekterna av brytningen. Det blir svårt att lätta på reglerna om vi samtidigt ska värna om miljön, lokalbefolkningen eller urfolk.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Cristian Rehn Janowicz: Jag står upp för asylrätten, alla människor har rätt att söka asyl och få sin rätt prövad på ett rättssäkert sätt. Samtidigt måste alla EU-länder ta sitt ansvar.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Cristian Rehn Janowicz: Som huvudregel ska det enbart användas vid brottsmisstanke. Pendlar mellan samma som idag eller lite mindre, då det är hela tiden en balansgång.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Cristian Rehn Janowicz: Självklart ska höginkomsttagare betala mer i skatt än en låginkomsttagare. Det säger sig självt i ett välfärdssamhälle. Det finns en bok alla borde läsa som handlar om giriga Sverige. Så kommer du förstå varför jag vill förändra vår skattepolitik.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Cristian Rehn Janowicz: Vi i vänstern vill skydda cirka 30% av skogsmarken. Det är för att skydda vår biologiska mångfald så att även våra framtida barn ska kunna uppleva naturen, plocka svamp och njuta som vi gör.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Cristian Rehn Janowiczs val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning

Så svarar Cristian Rehn Janowicz: Vi måste satsa på grunden i samhället, utan stabila ben att stå på, blir ett bord lätt rangligt. Skola, utbildning och sjukvård är våra ben, men utan att rädda vårt klimat och miljö har vi ingen framtid alls.