Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Erfan Kakahani (fotograf )

Erfan Kakahani

Varför ska väljarna rösta på dig?

Mitt engagemang, tar jag mig an någonting så ger jag allt.

Presentera dig själv

Jag är familjefar med fru och dotter på 5 år. Jag är f.d. landslagsman med tre sm-guld i boxning. Jag skulle beskriva mig själv som en målmedveten samt en glad och snäll person. Det värsta jag vet är orättvisor och att kämpa mot det är min största drivkraft.

Vad har du för yrke?

Industriarbetare

I vilket land är du född?

Kurdistan

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Christina Höj Larsen och Nooshi

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vänsterstyre med Nooshi Dadgostar som statsminister

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Erfan Kakahani

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erfan Kakahani: Extra viktig Marknadsskolan och marknadstänket, där barnen ses som kunder på en marknad är ett extremt system som leder till segregation, sämre skolresultat och ett svagare samhälle! Barnens bästa ska vara utgångspunkten när skolan ska styras, inte bolagsägarens intressen.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erfan Kakahani: Vi i Sverige har stora möjligheter att bygga ut förnybar energi. Kärnkraften är en dyr och osäker energikälla

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erfan Kakahani: Detta är fel väg om man vill att människors ska ha tillit till polisen och att se landet som ett rättsstat.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erfan Kakahani: Slöseri med skattemedel.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erfan Kakahani: I ett allt mera oroligt omvärld p.g.a. ökade konflikter och klimatförändringar så är det fel att minska det internationella biståndet.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erfan Kakahani: Pengarna gör mera nytta inom välfärden

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erfan Kakahani: Vi behöver åka mindre bil men innan dess behöver vi se till att vi har billig/gratis och tillgänglig kollektivtrafik.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erfan Kakahani: Fastighetsskatten ska vara en av de medel för rättvis finansiering av välfärden

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erfan Kakahani: Offentliga satsningar är garanten för att fördela resurser för kulturen över hela landet.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erfan Kakahani: Förbjud fattigdom istället för att förbjuda och kriminalisera de fattiga.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erfan Kakahani: Det är allas rättighet att bestämma över sin egen kropp. Att enbart ha möjligheten att kategorisera sig som endera man eller kvinna passar inte alla.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erfan Kakahani: Extra viktig När vi inte har ett jämställd samhälle så behöver vidta åtgärder för att öka jämställdheten. Ett jämnare uttag skulle leda till ökade inkomster, högre pension och bättre hälsa för kvinnor som idag tar mycket större ansvar hemma.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erfan Kakahani: Extra viktig Våra skattemedel ska gå till vad de är avsedda för, nämligen människor som är i stort behov av vård. Inte nätläkartjänst som behandlar vanlig snuva.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erfan Kakahani: Extra viktig Bästa medel för integrationen är att ge människor trygghet och framtidstro. Det gör man med permanenta uppehållstillstånd.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erfan Kakahani: Extra viktig Alliansfriheten gör vårt land tryggare. NATO-medlemskap riskerar att dra oss in i krig och konflikter.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erfan Kakahani: Extra viktig Vänsterpartiet är en arbetarparti och en stark A-kassa är en viktigt försäkring för Sveriges miljoner löntagare.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erfan Kakahani: Vi behöver värna allmänhetens tillgång till stränder

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erfan Kakahani: Vi ska inte skära ner i välfärden.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erfan Kakahani: Vi behöver istället värna demokratin och därför ska vi ha en bred radio och tv i allmänhetens tjänst.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erfan Kakahani: finns ingen anledning att öka stressen för barnen och det finns inget som talar för att barn lär sig mer med betyg i tidig ålder.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erfan Kakahani: Polisen behöver i högre utsträckning prioritera sexköpsbrott och därför är det viktigt med högre straffskala för dessa brott.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erfan Kakahani: Extra viktig Vänsterpartiet stoppade införande av marknadshyror för det är en dålig ide. Det leder till höjda hyror, mer ojämlik bostadsmarknad och ytterligare segregation.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erfan Kakahani: investering på järnvägen och höghastighetsbanor är nödvändig för klimatet

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erfan Kakahani: Är man sjuk ska man vara hemma och tillfriskna.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erfan Kakahani: Extra viktig Vi behöver förbättra anställningstryggheten, alternativet är rädda och tysta arbetsplatser. Vi i Vänsterpartiet är som enda parti de enda som på riktigt står upp för Sveriges löntagare.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Erfan Kakahani: Extra viktig Vänsterpartiet står upp för asylrätten. Alla ska ha rätt att få sin sak rättssäkert prövad och därefter ska vi i Sverige ta emot asylsökande.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Erfan Kakahani: Extra viktig Vi vill bygga en stark välfärd och då behöver vi en annan politisk riktning än det nyliberala satsa-på-dig-själv-politik som har bedrivits i Sverige det senaste decennierna.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Erfan Kakahani: Vi behöver skydda skogsmarken för att värna den biologiska mångfalden.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Erfan Kakahanis val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning