Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Johan Tiger (fotograf null)

Johan Tiger

Varför ska väljarna rösta på dig?

Rösta på Vänsterpartiet för att kunna känna hopp och tillförsikt om framtiden. En framtid där vi alla får plats och räknas. Tillsammans bygger vi Sverige starkt igen.

Presentera dig själv

Jag vill se ett jämlikt samhälle där vi har framtidstro och där alla kan bidra med sitt. Kultur, fritid och bildning är viktigt och att vi lämnar över ett bättre samhälle till nästa generation.

Vad har du för yrke?

Musiker

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Jonas Sjöstedt

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Det som är mest rimligt utifrån dagsläget och att opinionen inte kraftigt förändras är ett styre med V, S, Mp och C där alla i regeringsunderlaget tillsammans bildar regering.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Johan Tiger

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Tiger: Jag vill ha en sammanhållen skola som styrs med barnens bästa i fokus.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Tiger: Att bygga ny kärnkraft är som att väcka liv i faxmaskinen och kassettbandspelaren. Det är också dyrt osäkert och tar lång tid.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Tiger: Det kommer minska polisens förtroende. Jag vill se en annan väg att bekämpa kriminalitet.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Tiger: Det finns många bättre användningsområden för pengarna än dessa bidrag som främst når de välbeställda.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Tiger: Bra om Sverige kan göra en insats där det behövs.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Tiger: Kungahuset är inte en naturlig del av ett demokratiskt styrelseskick men fyller viss historisk funktion.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Tiger: Skatt på drivmedel är viktigt för grön omställning, men om priserna redan är höga i sig kan sänkningar komma ifråga.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Tiger: Fastighetsskatten ska tillbaka, men skulle kunna riktas mot de hus som har de högsta taxeringsvärdena.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Tiger: Kulturen är viktig och de offentliga satsningarna på kultur behöver öka. Om privata finansiärer också vill bidra är det inte fel.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Tiger: Vindkraft är en bra energikälla men bra med lokalt inflytande.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Tiger: Åtgärder för att minska fattigdomen i Europa behövs. Tiggeri är ett sorgligt fenomen men att bara förbjuda det är inte rätt väg att gå.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Tiger: Jag skulle föredra en utveckling där könsrollerna blir bredare och kön inte tillmäts så stor betydelse. Men kan ha betydelse för de som inte tycker att de passar in.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Tiger: Bra att män tar större ansvar som föräldrar.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Tiger: Pengar går till lätta symptom som bli lätta pengar för bolagen istället för till den sjukvård som verkligen behövs.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Tiger: Framtidstro behövs för att ta steget att lära sig språk, skaffa jobb och utbildning.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Tiger: Alliansfriheten har tjänat oss väl genom otryggare tider än idag.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Tiger: A-kassan har släpat efter länge och behöver återupprättas.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Tiger: Tillgång till stränder och natur är Sveriges signum.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Tiger: Någonstans ska pengarna komma från och bättre höjd skatt än att de tas från skolan.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Tiger: Ett bra utbud i allmänhetens tjänst. Inte minst kultur.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Tiger: Viktigt att politiken leder vägen mot ett grönare samhälle.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Tiger: Lusten att lära räcker i de lägre åldrarna. Betygshetsen har osunda sidor.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Tiger: Hela Sverige ska leva.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Tiger: Det ökar prioriteringen av dessa brott och avskräcker.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Tiger: Bostäder till hyfsat pris garanteras genom att hyresgästföreningen förhandlar hyror.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Tiger: Nya järnvägar behövs i Sverige. En viktig investering för framtiden som också skapar jobb.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Tiger: Bra med en lokal förankring av vården.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Tiger: Har blivit extra orättvist när flera yrkesgrupper kan arbeta hemifrån sjuka medan andra måste sjuka sig.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Tiger: Det finns redan goda möjligheter. Blir det lättare att säga upp blir det färre som vill göra viktiga insatser på sin arbetsplats som fackligt och skyddsombudsarbete, och det blir tystare vilket ofta leder till sämre beslut.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Tiger: Miljökraven är viktiga.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Johan Tiger: Asylrätten är viktig. Vi ska göra vår del för de människor som är på flykt och andra länder behöver också ta ett större ansvar.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Johan Tiger: Det bör finnas brottsmisstanke särskilt för mindre grova brott.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Johan Tiger: Klyftorna i Sverige har ökat starkt de senaste åren och det är inte bra för sammanhållningen i samhället. De som kan bidra mer ska göra det.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Johan Tiger: Jag vill att långt mer skog ska skyddas. I den skog som brukas vore det bra med en utveckling där vi gick ifrån rent kalhyggesbruk.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Johan Tigers val:

 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning
 • Sysselsättning