Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Erik Ohliv (fotograf )

Erik Ohliv

Presentera dig själv

37 år. Bor i Sölvesborg. Fru & barn. Brinner för utbildningsfrågor, energipolitik och föreningsliv.

Vad har du för yrke?

Elnätstekniker

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Erik Ohliv

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Ohliv: Extra viktig Kontrollen över skolan ska ligga på kommunerna och inte hos aktieägare. Skolan ska styras utifrån barnens bästa, och inte efter plånboken, betygsinflation eller om bolagen kan göra mer vinst om de drar ner på skolmaterial, lärare m.m.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Ohliv: Kärnkraft är dyrt, tar lång tid att bygga. Och de som kommer få betala för nya kraftverk oavsett energislag är konsumenterna. Det är billigare att t.ex bygga vindkraft och elkonsumenterna får då billigare energi istället om det skulle byggas kärnkraft. Det är också miljöosäkert då uranbrytning inverkar stort på natur.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Ohliv: Hushållsnära tjänster ska inte skattesubventioneras. Det är en dyr reform, dessa pengar kunde istället gå till anställda inom vård och omsorg. Istället för fler hander inom vården går RUT till bartenders och poolskötare.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Ohliv: Det appanage som kungahuset får varje år skulle istället kunna gå till andra reformer som satsningar inom fritidshemmen t.ex.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Ohliv: Det kan i dagens läge med höga bränslepriser vara bra med ett pristak för bensin och diesel. Men beskattningen på drivmedel är en del för att styra om samhället från fossila bränseln.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Ohliv: Fastighetsägare med som äger bostad mer högt fastighetsvärde bör kunna betala mer i fastighetskatt och bör således göra så.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Ohliv: Kultur är en viktigt del för människors rekreation och betänksamhet. Privata aktörer så som företag kommer ha ett egenintresse sina investeringar. De offentliga finansieringen är garantin för att kulturen ska lev i hela Sverige.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Ohliv: Extra viktig För att lyckas ställa om vår klimatpåverkan så behövs mer vindkraft. Samråden och dialogerna med kommuner där goda förutsättningar för utbyggd vindkraft ska naturligtvis göras och tas hänsyn till så långt det går. Däremot ska det inte vara så att en kommun ska kunna stoppa vindkraftsutbyggnad av princip.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Ohliv: Föräldraledigheten ska gälla lika. Idag är det fler kvinnor som tar ut större delen av föräldraförsäkringen.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Ohliv: Extra viktig Vi ser idag hur regionerna resurser går till nätläkarbolagen som tar emot ett läkarbesök för vanlig snuva får patientpengar. Dessa ersättningar behövs till människor med större behov av vård.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Ohliv: För att kunna starta om sitt liv i ett annat land behövs trygghet. Med tillfälliga uppehållstillstånd blir det svårt att planera sitt liv för att bo och leva i Sverige. Tryggheten är ett incitament för att lära sig svenska och utbilda sig.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Ohliv: Sverige har länge varit alliansfritt för att kunna bedriva medleing och vara en neutral röst i världspolitiken. Det ska vi fortsätta vara.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Ohliv: Extra viktig A-kassan har under många blivit lägre och lägre. Den tillsammans med andra sociala försäkringar har urholkats . De behöver återställas och förbättras. Som facklig förtroendevald är det en viktig fråga. A-kassan är även till för dem som har ett arbete. Med låg a-kassan är det stor risk för lönedumpning.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Ohliv: Det finns flera anledningar till att strandskyddet ska vara kvar. Det går idag att göra vissa undantag. Det handlar i första hand om att värna flora och djur i strandnära områden. Däremot kan reglerna för diken ses över.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Ohliv: Public service är till för alla i Sverige . Utbudet behöver vara brett och hålla god standard.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Ohliv: Begagnade bilar ska inte omfattas av förbudet. Det bör också bli billigare att konvertera om sin dieselbil till elbil.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Ohliv: Betyg från åk.4 skapar inte mer lärande. Det kan också leda till stress och det roliga med lärande faller bort.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Ohliv: Hela Sverige ska leva, skatteutjämningssystemet omfördelar så att t.ex. landsbygdskommuner kan ha god tillgång till omsorg, skola, vägar m.m.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Ohliv: Vänsterpartiet stoppade marknadshyrorna. Marknadshyror skapar en ojämlik bostadsmarknad och segregerade bostadsområden.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Ohliv: För att korta restiderna och öka kapaciteten på befintlig järnväg behövs höghastighetsbanorna. De kommer skapa många nya.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Ohliv: Det är skillnad på vårdutbudet i de olika regionerna. Det är skillnad på vilken vård du får beroende på vart i landet du bor. Staten behöver ta ett större ansvar för vården.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Ohliv: Extra viktig Det finns inget som säger att man blir friskare för att karensavdraget finns. Många arbetsplatser där arbetaryrken finns representerade har högre sjukfrånvaro som beror på t.ex. stress. Karensavdraget blir då riktat mot framförallt LO-grupper.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Ohliv: Det är idag ganska enkelt att säga upp personal. När den nya LAS träder i kraft så blir det ytterligare försämringar för de anställda. Anställningstryggheten ska inte kunna utnyttjas för att sparka människor bara för att en arbetsgivare känner för det. Sverige ska ha en bättre arbetsmarknadspolitik än så och ha god anställningstrygghet.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Ohliv: Malmbrytning har stor miljöpåverkan. Höga krav på miljöhänsyn är en förutsättning för att gruvor ska kunna verka och malm ska kunna brytas. Kraven säkerställer demokrati för invånarna i närområdet.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Erik Ohliv: Alla som söker asyl och för prövningen godkänd flyr från krig, förtryck, förföljelse m.m. Sverige tillsammans med andra Europeiska länder behöver ta sitt ansvar. Sverige kan ta emot fler men övriga länder behöver också ta sig an människor som flyr.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Erik Ohliv: Sverige har under lång tid haft skattesänkningar för de allra rikaste och det drabbar de som inte har råd med privata försäkringar. Det skapar ett samhälle där de rika går före i sjukvårdskön. Höginkomsttagare har råd att betala för ett mer jämlikt sverige.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Erik Ohlivs val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning