Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Johan Sandberg (fotograf )

Johan Sandberg

Varför ska väljarna rösta på dig?

Efter 15 år på golvet i den svenska industrin vet jag att människor vill ha en förutsägbar vardag. Man ska kunna ta sig till och från jobbet, man ska kunna lita på att samhället finns där när man behöver det.

Presentera dig själv

Tidigare industriarbetare som skolade om sig till statsvetare. Jag tror på ett samhälle där vi tillåts vara svaga och där vi finns där för varandra.

Vad har du för yrke?

Nämndsekreterare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Rosa Luxemburg

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En regering där Vänsterpartiet ingår.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Johan Sandberg

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Sandberg: Extra viktig Våra gemensamma resurser ska gå till att stärka lärarnas arbetssituation och elevernas kunskap, inte till kapitalister.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Sandberg: Hela världen behöver ställa om till en långsiktig, förnybar energiproduktion. Sverige ska även kunna producera el utan att vara beroende av andra länders export.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Sandberg: Det måste finnas misstanke om brott för att polisen ska ha rätt att visitera någon. Att befinna sig i ett visst område är inte skäl nog.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Sandberg: Vi måste sluta strössla bidrag på de rikaste. Många RUT-tjänster mot äldre bör istället ingå i den generella välfärden kopplat till hemtjänsten.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Sandberg: Sverige är ett av Sveriges rikaste länder. Att hjälpa andra till en grön omställning och ökad demokratisering är viktigt för hela världen.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Sandberg: Avskaffa monarkin.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Sandberg: Vi behöver en grön omställning, då måste vi ha incitament för att minska bilåkandet.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Sandberg: Vi behöver en rättvis fastighetsskatt där de som äger stora, dyra villor betalar betydligt mer än den med ett litet torp.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Sandberg: Kulturen ska vara fri och tillgänglig för alla. En kultur som mestadels finansieras av privata aktörer riskerar att slå ut små kulturutövare som inte är lika kommersiellt gångbara som större kulturutövare.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Sandberg: Idag bromsas utbyggnaden av förnyelsebar energi av lokala politiker. Vi har även sett spridning av desinformation kopplat till vindkraftsparker från politiska partier.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Sandberg: Vi behöver hjälpa människor ur fattigdom, inte förbjuda dem att göra vad de kan för att klara sig.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Sandberg: Sverige ska vara ett land där människor är inkluderade, oavsett hur de identifierar sig.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Sandberg: Genom att öronmärka pengar till respektive förälder ökas en jämställt föräldraskap.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Sandberg: Vård ska ges efter behov, privata nätläkare har blivit en kassako för kapitalister som riktar in sig på välbärgade med rinnande näsa.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Sandberg: Människor som flyr till Sverige ska snabbt kunna bli en del av det svenska samhället. Att vänta flera år innan man kan börja rota sig ökar segregation och utanförskap.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Sandberg: Sveriges alliansfrihet har tjänat oss väl. Vi ska inte vara med i en allians där Erdogan kan ställa krav på svensk politik.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Sandberg: A-kassan är en trygghetsförsäkring. 80% av befolkningen ska kunna få 80% av tidigare lön i a-kasseersättning.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Sandberg: Naturen och stränderna ska vara tillgängliga för alla.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Sandberg: Det vore exempelvis ypperliga att återinföra värnskatten för att stärka försvaret och då även civilförsvaret.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Sandberg: Public service ska vara för alla.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Sandberg: Vi måste ställa om och vi måste göra det snabbt. Behandla klimaten som den kris det faktiskt är.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Sandberg: Betyg i låga åldrar riskerar att tidigt slå ut de som av olika anledningar har det kämpigt i skolan. Tydliga omdömen och uppföljning är bättre för de allra flesta elever.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Sandberg: Hela Sverige ska leva. Vi måste hjälpas åt för att ni kunna erbjuda en likvärdig service och välfärd i hela landet.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Sandberg: Samtycke ska inte kunna köpas.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Sandberg: Vi behöver fler hyresrätter med låga hyror. Marknadshyror leder till ökade hyror och riskerar att öka antalet bostadslösa i Sverige.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Sandberg: Vi behöver både bygga ut och renovera tåginfrastrulturen. Snabbtåg är ett bra komplement till befintliga tåg och kan konkurrera ut inrikesflyget.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Sandberg: Regionerna har större lokal kunskap. Ett förstatligande riskerar att ytterligare centralisera vårdcentraler till större städer.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Sandberg: Det är dumt att ytterligare bestraffa den som är sjuk.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Sandberg: Anställningstryggheten ska stärkas, inte försvagas.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Sandberg: Svenska naturvärden bör bevaras och stärkas.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Johan Sandberg: Sverige kan och bör välkomna människor på flykt. Mångfald berikar.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Johan Sandberg: Utan brottsmisstanke finns det ingen anledning att polisen ska få inskränka i människors liv.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Johan Sandberg: Vi behöver kraftigt öka skatter på kapital för att kunna fördela om och minska klyftorna.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Johan Sandberg: Naturen ska skyddas.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Johan Sandbergs val:

 • Landets ekonomi
 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning