Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Jennifer Merelaid Hankins

Varför ska väljarna rösta på dig?

Väljarna borde rösta på Vänsterpartiet för en grön politik från vänster. För att se till att samhället tar ansvar för omställning till ett förnybart samhälle, rusta upp välfärden, bygga ut kollektivtrafiken, skydda skogen, och driva en bra bostadspolitik som gynnar hyresgästerna.

Vad har du för yrke?

Samhällsvetare, jobbar för tillfället som politisk sekreterare.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill se en majoritet som kan driva igenom vänsterpolitik för klimatet och välfärden.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Jennifer Merelaid Hankins

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennifer Merelaid Hankins: Extra viktig Våra skattepengar ska gå till barnens utbildning och till skolpersonalen. Skolan ska styras demokratiskt, inte av bolagsägares intressen.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennifer Merelaid Hankins: Vi måste satsa på förnybar energi, kärnkraft är dyrt och osäkert.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennifer Merelaid Hankins: Visitationer ska bara ske när det finns konkret misstanke om brott, det ska inte kunna genomföras av alla som vistas eller bor i ett visst område.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennifer Merelaid Hankins: Skattemedel ska inte gå till att subventionera hushållsnära tjänster, vi borde använda de pengarna till att bygga ut välfärden istället.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennifer Merelaid Hankins: Skatten ska inte sänkas permanent, den behövs för att styra bort från fossila bränslen. Det kan vara ok med tillfälliga sänkningar i extrema situationer när folk inte har råd med bensin/diesel för att klara sig i sin vardag.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennifer Merelaid Hankins: Extra viktig Det behövs en kompletterande statlig fastighetsskatt för fastigheter med höga taxeringsvärden, men majoriteten av de vanliga husägarna ska inte få högre skatt.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennifer Merelaid Hankins: Miljön och människors hälsa måste fortfarande prövas, vi måste se till att det blir lättare att etablera ny vindkraft.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennifer Merelaid Hankins: Extra viktig Fattigdomen måste bekämpas, det är helt orimligt att försöka förbjuda bort den.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennifer Merelaid Hankins: Extra viktig Det är väldigt viktigt för jämställdheten att dela på föräldraledigheten, både för att barnen tidigt ska få en bra relation med sina föräldrar och för bättre inkomster och pensioner för kvinnor som idag tar ut mer föräldraledighet och vars privatekonomi drabbas negativt på sikt.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennifer Merelaid Hankins: Extra viktig Människor behöver trygghet och tro på framtiden för att etablera sig. Det är bättre för integrationen när folk vet att de kan bygga ett liv i Sverige, att de kan satsa på att utbilda sig och vara en del av samhället på lång sikt.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennifer Merelaid Hankins: Extra viktig Den ska permanentas och höjas ytterligare, ersättningarna har urholkats allt för länge och nivåerna är för låga.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennifer Merelaid Hankins: Alla ska kunna ha tillgång till stränder och vi måste ta hand om den biologiska mångfalden. Sen ska det gå att få dispens för att bygga i vissa fall.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennifer Merelaid Hankins: Försvaret måste rustas upp, men vi kan inte skära ner på annat i välfärden för att göra det utan behöver få in tillräckligt med skattemedel för båda delar.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennifer Merelaid Hankins: Det är på tiden om vi ska kunna ställa om till hållbara alternativ. Samtidigt måste samhället satsa på att kollektivtrafik och laddinfrastruktur byggs ut.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennifer Merelaid Hankins: Extra viktig Barn behöver inte ökad stress med betyg, det finns inget stöd i forskningen för att det skulle vara bra.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennifer Merelaid Hankins: Extra viktig Vi måste fördela våra resurser solidariskt mellan kommunerna.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennifer Merelaid Hankins: Extra viktig Absolut inte. Inte på nya, inte på gamla - ingenstans ska marknadshyror införas. Varken bostadssektorn eller hyresgästerna skulle gynnas av det.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennifer Merelaid Hankins: Staten behöver ta mer ansvar för sjukvården så den blir jämlik över hela landet, men det kan göras på andra sätt än att staten tar över ansvaret.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennifer Merelaid Hankins: Extra viktig Ingen ska behöva betala för att vara sjuk, karensdagen drabbar särskilt låginkomsttagare väldigt hårt och leder till att folk jobbar när de är sjuka. Andra länder lyckas bra utan karensdag så det borde Sverige också kunna göra.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennifer Merelaid Hankins: Extra viktig Anställda behöver mer trygghet på jobbet. Det har redan gjorts ändringar av lagen om anställningsskydd som har försämrat tryggheten för anställda. Det är en utveckling åt helt fel håll.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jennifer Merelaid Hankins: Extra viktig Att söka asyl är en mänsklig rättighet. Sverige och andra länder måste respektera den rättigheten och ta emot, och pröva de som är i behov av att söka asyl.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jennifer Merelaid Hankins: Att använda hemlig avlyssning och övervakning utan konkret misstanke om brott behöver vara väldigt begränsat, det borde bara kunna användas i samband med de mest grova brotten.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jennifer Merelaid Hankins: Extra viktig Skattepolitiken måste göras om, eftersom vi måste rusta upp välfärden. Det har sänkts skatter för de som redan har en god ekonomi, medan det har skurits ner på skola, vård och omsorg under väldigt lång tid.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jennifer Merelaid Hankins: Extra viktig Vi måste skydda naturskogarna och se till att i alla fall 30% av skogsmark skyddas.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Jennifer Merelaid Hankinss val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning